Tags Khởi kiện
Cách chi tiết để phân biệt Khiếu nại và Khởi kiện hành chính

Cách phân biệt Khiếu nại và Khởi kiện hành chính đơn...

Khiếu nại và khởi kiện đều là quyền của công dân khi có cơ sở cho rằng quyết định hành chính/hành vi hành chính...
Đăng ký để nhận
kiến thức mới nhất
Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ketoan.vn sử dụng thông tin bạn cung cấp để liên hệ với bạn về nội dung, sản phẩm và dịch vụ có liên quan của chúng tôi
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.