Tags Hạch toán tài khoản

Cách hạch toán tài khoản 217 – Bất động sản đầu...

Tài khoản 217 là một tài khoản không mấy quen thuộc với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thông thường, vì vậy nhiều...

Hạch toán Tài khoản 812 – Chi phí Thuế TNDN theo...

Tài khoản 812 sử dụng để phản ánh mức chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp theo TT133. Kế toán viên sẽ hạch toán...

Cách hạch toán tài khoản 212 – Tài sản cố định...

Tài sản cố định thuê tài chính là một danh mục mà kế toán thường xuyên phải hạch toán nếu doanh nghiệp quyết định...
Đăng ký để nhận
kiến thức mới nhất
Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ketoan.vn sử dụng thông tin bạn cung cấp để liên hệ với bạn về nội dung, sản phẩm và dịch vụ có liên quan của chúng tôi
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.