Tags Giao dịch quốc tế

Những điểm mới của Incoterms 2020 doanh nghiệp cần lưu ý

Điều kiện Thương mại quốc tế 2020 (Incoterms 2020) được soạn thảo và sửa đổi bởi Phòng Thương mại Quốc tế (International Chamber of...
Đăng ký để nhận
kiến thức mới nhất
Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ketoan.vn sử dụng thông tin bạn cung cấp để liên hệ với bạn về nội dung, sản phẩm và dịch vụ có liên quan của chúng tôi
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.