Cách sử dụng hàm OR và cách kết hợp với các hàm logic khác trong Excel

Đăng bởi Nguyễn Tiến Huy - 06/03/2020
ketoan.vn
65 Lượt đọc

Hàm OR là một trong những hàm logic cơ bản được sử dụng rất phổ biến. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ giới thiệu tới bạn đọc hàm OR và cách kết hợp với các hàm logic khác trong Excel.

1. Cấu trúc hàm

Cú pháp hàm: =OR(logical1; [logical2]; …)

Trong đó:

  • logical1: đối số bắt buộc, là mệnh đề logic đầu tiên.
  • logical2, …: đối số tùy chọn, là các mệnh đề logic tiếp theo.

Lưu ý:

  • Hàm OR cho phép sử dụng nhiều hơn 1 mệnh đề logic và tối đa là 256 mệnh đề
  • Kết quả của hàm OR là TRUE nếu một hoặc tất cả các mệnh đề logic đều đúng
  • Kết quả của hàm OR là FALSE nếu tất cả mệnh đề logic đều sai

2. Cách sử dụng hàm OR

Ví dụ ta có bảng điểm thi môn toán và văn của học sinh như hình dưới. Nếu các học sinh có cả điểm thi toán và văn đều nhỏ hơn 5 thì sẽ trượt.

Áp dụng cấu trúc hàm như trên, ta có công thức để tìm các học sinh có điểm thi toán và văn đều nhỏ hơn 5 như sau:

=OR(D2>5;E2>5)

Sao chép công thức cho tất cả học sinh ta thu được kết quả:

Như kết quả ta có thể thấy có 3 bạn hàm trả về kết quả FALSE tức là cả điểm thi toán và văn đều nhỏ hơn 5 là Tú, Dũng và Hùng.

Ta cũng có thể sử dụng hàm OR kết hợp với các hàm logic khác như AND và IF để tính toán. Ví dụ nếu bạn nào giới tính là Nam và có một trong hai điểm toán hoặc văn nhỏ hơn 5 thì Trượt, còn lại Đỗ. Ta có công thức tìm như sau:

=IF(AND(C2=”Nam”;OR(D2<5;E2<5));”Trượt”;”Đỗ”)

Sao chép công thức cho tất cả học sinh ta thu được kết quả:

Nhìn vào kết quả ta có thể thấy, có 4 bạn trượt là Dũng, Thành, Hùng và Hoàng do có giới tính là Nam và có 1 trong 2 môn toán hoặc văn có điểm thấp hơn 5.

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm OR và cách kết hợp hàm OR với hàm IF và AND trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Mẹo dùng hàm AND và kết hợp với các hàm logic khác trong Excel

Hướng dẫn sử dụng công cụ Find để tìm kiếm trong Excel

Cách sử dụng hàm INDEX để tham chiếu trong Excel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *