Cách dùng hàm CONFIDENCE để tính khoảng tin cậy của trung bình tổng thể

Đăng bởi Nguyễn Tiến Huy - 24/02/2020
ketoan.vn
72 Lượt đọc

Hàm CONFIDENCE là một hàm toán học và lượng giác được sử dụng trong Excel để tính khoảng tin cậy của trung bình tổng thể. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm CONFIDENCE trong Excel.

1. Cấu trúc hàm CONFIDENCE

Cú pháp hàm: =CONFIDENCE(alpha; standard_dev; size)

Trong đó:

 • Alpha: đối số bắt buộc, là mức quan trọng được dùng để tính toán mức tin cậy. Mức tin cậy = 100%*(1-  alpha). Tức là nếy alpha = 0,05 thì mức tin cậy = 95%.
 • Standard_dev: đối số bắt buộc, là độ lệch chuẩn tổng thể cho phạm vi dữ liệu và được giả định là đã được xác định.
 • Size: đối số bắt buộc, là cỡ mẫu.

Lưu ý:

 • Khoảng tin cậy là một phạm vi các giá trị mà trung độ mẫu của bạn nằm ở trung tâm của phạm vi này.
 • Hàm CONFIDENCE sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! nếu có bất kỳ đối số nào không phải dạng số.
 • Nếu alpha ≤ 0 hoặc ≥ 1 thì hàm CONFIDENCE sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .
 • Nếu standard_dev ≤ 0 thì CONFIDENCE sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .
 • Nếu size không phải là số nguyên thì nó bị cắt phần phân số thành số nguyên
 • Nếu size < 1 thì hàm CONFIDENCE trả về giá trị lỗi #NUM! .

2. Cách sử dụng hàm CONFIDENCE

Ví dụ ta có bảng mẫu các tham số của hàm CONFIDENCE như sau:

Áp dụng cấu trúc hàm bên trên, ta có công thức tính khoảng tin cậy của trung bình tổng thể như sau:

=CONFIDENCE(B3;B4;B5)

Trong đó:

 • B3 là mức quan trọng của khoảng tin cậy
 • B4 là độ lệch chuẩn của tổng thể
 • B5 là cỡ mẫu

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm CONFIDENCE trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Cách sử dụng hàm DATE và cách kết hợp với các hàm khác trong Excel

Những cách chèn thêm hàng hoặc cột vào bảng tính trong Excel

Cách dùng hàm REPLACE để thay thế một phần của chuỗi văn bản

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *