Nghiệp Vụ old Bật mí những sai lầm cơ bản kế toán thuế cần biết

Bật mí những sai lầm cơ bản kế toán thuế cần biết

392
dich-vu-ke-toan-hcsn

Công việc kế toán thuế luôn đòi hỏi một sự chính xác tuyệt đối, một sự cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết vì phải làm việc với nhiều số liệu và hóa đơn, chứng từ kế toán. Trong quá trình làm việc, nhân viên kế toán thuế rất dễ mắc phải sai lầm nếu như không tập trung, đặc biệt với những sinh viên mới vào nghề. Vì vậy, bài viết dưới đây mong muốn sẽ chia sẻ những sai lầm cơ bản nhất để giúp công việc kế toán thuế diễn ra thuận lợi.

1. Đối với hóa đơn mua hàng

– Không kiểm tra cẩn thận, kĩ lưỡng các thông tin trên hóa đơn.

– Thiếu dấu giám đốc hoặc chữ ký của bên mua hàng trên hóa đơn.

– Thiếu dữ liệu để hạch toán vì thiếu bảng kê đi kèm.

dich-vu-ke-toan-hcsn

2. Đối với hóa đơn bán hàng

– Quên không viết vào hóa đơn bảng kê khách lẻ, kê khai thuế.

– Với hóa đơn hủy chưa xé ra khỏi cuống, chưa gạch chéo hết cả ba liên, dẫn đến hóa đơn bị nhân viên kế toán cho rằng là hóa đơn bình thường và hạch toán vào doanh thu.

– Với hóa đơn hủy đã xé liên khỏi cuống, không có biên bản hủy hóa đơn kèm theo.

– Thiếu chữ ký của giám đốc một trong 3 liên.

– Thiếu chữ ký người mua trên hóa đơn.

– Ghi sai thông tin khách hàng trên hóa đơn.

– Không lập báo cáo sử dụng hóa đơn theo định kì.

3. Đối với kê khai thuế

Kê khai thuế GTGT hàng tháng

– Thông tin khi kê khai thuế bị sai: Mã số thuế, tên doanh nghiệp, địa chỉ, hóa đơn bị sửa…

– Ghi chung một dòng cả doanh thu và thuế đầu ra.

ke-khai-thue-gtgt

– Không ghi thời hạn thanh toán khi hóa đơn GTGT đầu vào trên 20 triệu.

– Không đóng dấu giáp lai tờ khai GTGT hàng tháng.

– Không hạch toán, kê khai thuế đúng thời hạn, không đúng thuế suất.

– Tiến hành trừ số thuế phát sinh âm kỳ này với nợ thuế GTGT chưa nộp của kỳ trước.

– Không có sự hợp lí giữa nội dung số liệu và đơn vị tính.

Kê khai thuế TNCN

– Không kê khai chiếm dụng và nộp ngân sách kịp thời khi đã tiến hành khấu trừ tiến thuế thu nhập của người lao động.

– Quên không trừ đi các khoản nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp dẫn đến tính thuế TNCN không chính xác.

– Quên không trừ khoản phụ cấp trả cho người lao động dẫn đến tính thuế TNCN không chính xác.

ke-khai-thue-tndn

Kê khai thuế TNDN

– Lập hồ sơ về tài sản cố định chưa đầy đủ.

– Không hoàn thành đủ các loại tài liệu như bảng đăng kí tiền lương, thiếu hợp đồng lao động.

– Không có bảng kê hồ sơ quyết toán thuế.

– Tiến hành kê khai thuế không đúng thời hạn thoe quy định.

4. Đối với hạch toán thuế

– Sau khi lập đề nghị hoàn thuế GTGT, doanh nghiệp không tiến hành hạch toán làm giảm số dư nợ, không hạch toán vào tài khoản phải thu, phải trả. Doanh nghiệp vẫn để nguyên số thuế này, dẫn đến tiếp tục khấu trừ cho kỳ sau.

– Sau khi nhận được quyết định xử phạt của cơ quan Thuế, doanh nghiệp không thực hiện hạch toán ngay vào sổ kế toán hiện hành, từ đó số dư các tài khoản thanh toán có sự khác biệt với số liệu của cơ quan Thuế.

– Không được có sự trùng khớp giữa bảng kê khai tổng hợp số thuế nảy sinh với số thuế giá trị giá tăng.

cong-viec-ke-toan

5. Đối với sổ sách kế toán thuế

– Thiếu báo cáo chi tiết phải thu của khách hàng.

– Thiếu đối chiếu công nợ phải trả cho nhà cung cấp, công nợ cần có chữ ký, dấu của cả hai bên.

– Không trình bày rõ ràng các khoản chi phí.

– Không có bảng trích khấu hao tài sản cố định, bảng phẩn bổ nguyên vật liệu. Nếu có, nhiều khi lại phản ảnh không đúng so với hạch toán chi tiết.

Trên đây, bài viết đã liệt kê một số lỗi thường gặp phải khi làm kế toán thuế. Nhân viên kế toán thuế cần nắm rõ những sai lầm cơ bản này để hạn chế được tối đa những rủi ro và thiệt hại trong quá trình làm việc.