Kế toán cho người mới bắt đầu Học kế toán máy Hướng dẫn cách lập tờ khai GTGT cho dự án đầu tư...

Hướng dẫn cách lập tờ khai GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT) trên phần mềm HTKK

2581

Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Trong bài viết sau đây, Ketoan.vn sẽ hướng dẫn các bạn các bước để lập tờ khai GTGT cho dự án đầu tư theo mẫu 02/GTGT trên phần mềm HTKK.

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm

Đầu tiên, các bạn cần mở phần mềm HTKK lên, sau đó nhập mã số thuế của đơn vị cần lập tờ khai rồi bấm Đồng ý.

Bước 2: Chọn tờ khai

Sau khi màn hình chính của phần mềm hiện lên, cho mục Kê khai => Thuế Giá Trị Gia Tăng => Tờ khai GTGT cho Dự án đầu tư (02/GTGT).

Bước 3: Chọn kỳ tính thuế

Sau khi chọn tờ khai mẫu 02/GTGT, cửa sổ Chọn kỳ tính thuế hiện lên. Tại đây các bạn có thể chọn kỳ tính thuế theo tháng hoặc quý và chọn loại tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung.

Bước 3: Lập tờ khai

Nếu bạn lập tờ khai lần đầu thì tại cửa sổ Chọn kỳ tính thuế bạn chọn Tờ khai lần đầu. Lúc này màn hình sẽ hiện ra mẫu tờ khai như sau:

Ta tiến hành nhập số liệu kê khai vào các chỉ tiêu tự nhập như sau:

 • Các chỉ tiêu [21a], [24], [25] , [26], [27], [28a], [30a], [30], [31] kiểu số, không âm.
 • Kiểm tra [30] phải nhỏ hơn hoặc bằng ([29] – [30a])
 • Kiểm tra [31] phải nhỏ hơn hoặc bằng [29]
 • Kiểm tra [28a] <= [21] + [21a]+ [28]
 • Kiểm tra chỉ tiêu [28a] <= [28]

Các chỉ tiêu ứng dụng hỗ trợ tự động tính toán:

 • Chỉ tiêu [21]: tự động chuyển từ chì tiêu [32] kỳ trước sang, cho phép sửa, nếu sửa khác thì cảnh báo vàng và vẫn cho in tờ khai.
 • Chỉ tiêu [22]: Bằng tổng cột (6) dòng 3 trên các phụ lục 01_2/GTGT
 • Chỉ tiêu [23]: Bằng tổng cột (7) dòng 3 trên các phụ lục 01_2/GTGT
 • Chỉ tiêu [28] = [23] + [25] – [27]
 • Chỉ tiêu [29] = [21] + [21a] + [28] – [28a]
 • Chỉ tiêu [32] = [29] – [30a] – [30] – [31]

Sau khi nhập xong hết tất cả chỉ tiêu, tiến hành kiểm tra lại số liệu sau đó bấm Ghi để lưu dữ liệu và Kết xuất nếu cần.

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách lập tờ khai GTGT cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT trên phần mềm HTKK. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Chi tiết cách sử dụng hàm RAND (Random) trong Excel

Cách dùng công cụ Conditional Formatting để định dạng dữ liệu theo điều kiện trong Excel

Mách bạn những cách căn lề trang in nhanh nhất trong Excel