Phần mềm khác Excel Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm BASE trong Excel

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm BASE trong Excel

1167

Hàm BASE là một trong những hàm toán học và lượng giác được sử dụng phổ biến trong Excel. Hàm Excel Base chuyển đổi một số thành một cơ số được cung cấp (cơ số) và trả về một biểu diễn văn bản của giá trị được tính toán.

1. Cấu trúc hàm BASE

Cú pháp hàm: =BASE(number; radix; [min_length])

Trong đó:

number: đối số bắt buộc, là số muốn chuyển đổi sang dạng văn bản. Number phải là số nguyên và 0 ≤ number < 2 mũ 53.

radix: đối số bắt buộc, là cơ số muốn chuyển đổi. Radix phải là số nguyên và 2 ≤ radix ≤ 36.

min_length: đối số tùy chọn, là độ dài tối thiểu của chuỗi văn bản trả về. Min_length phải là số nguyên và lớn hơn hoặc bằng 0.

Lưu ý:

 • Nếu number không phải là giá trị số, hàm BASE sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE!
 • Nếu number, radix, min_length nằm ngoài giới hạn tối đa và tối thiểu, hàm BASE sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
 • Giá trị tối đa của đối số min_length là 255.
 • Bất kỳ số nào không phải là số nguyên sẽ bị cắt thành số nguyên hoặc hàm sẽ lấy phần nguyên của các giá trị đó.
 • Nếu giá trị trả về của hàm ngắn hơn độ dài tối thiểu được chỉ định thì hàm sẽ thêm vào kết quả nếu kết quả này số 0 đằng trước

2. Cách sử dụng hàm BASE

Ví dụ ta cần chuyển đổi các số theo yêu cầu như sau:

 • Chuyển đổi số 35 thành cơ số 4
 • Chuyển đổi số 35,5 thành cơ số 4
 • Chuyển đổi số 35,5 thành cơ số 4, với độ dài tối thiểu là 5
 • Chuyển đổi số 61 thành cơ số 12
 • Chuyển đổi số 61,2368 thành cơ số 12
 • Chuyển đổi số 61 thành cơ số 12, với độ dài tối thiểu là 9
 • Chuyển đổi số 113 thành cơ số 24
 • Chuyển đổi số 113,27 thành cơ số 24
 • Chuyển đổi số 113,27 thành cơ số 24, với độ dài tối thiểu là 16

Áp dụng cấu trúc hàm như trên ta có công thức chuyển đổi cho các trường hợp như sau:

 • Chuyển đổi số 35 thành cơ số 4: =BASE(35;4)
 • Chuyển đổi số 35,5 thành cơ số 4: =BASE(35,5;4)
 • Chuyển đổi số 35,5 thành cơ số 4, với độ dài tối thiểu là 5: =BASE(35,5;4;5)
 • Chuyển đổi số 61 thành cơ số 12: =BASE(61;12)
 • Chuyển đổi số 61,2368 thành cơ số 12: =BASE(61,2368;12)
 • Chuyển đổi số 61 thành cơ số 12, với độ dài tối thiểu là 9: =BASE(61;12;9)
 • Chuyển đổi số 113 thành cơ số 24: =BASE(113;24)
 • Chuyển đổi số 113,27 thành cơ số 24: =BASE(113,27;24)
 • Chuyển đổi số 113,27 thành cơ số 24, với độ dài tối thiểu là 16: =BASE(113,27;24;16)

Kết quả ta thu được như hình dưới:

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn sử dụng hàm BASE trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

[Hàm tài chính] Cách sử dụng hàm SLN để tính khấu hao tài sản theo phương pháp đường thẳng

Hàm ROW và ROWS: Cách sử dụng và sự khác nhau

Mẹo Excel: Dùng hàm LARGE để tìm các giá trị lớn trong mảng dữ liệu