Kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ Doanh nghiệp dưới 10 người lao động có những ưu điểm gì?

Doanh nghiệp dưới 10 người lao động có những ưu điểm gì?

465

Mô hình doanh nghiệp dưới 10 người lao động khá phổ biến ở Việt Nam. Bạn có thể nghĩ rằng những doanh nghiệp này khá nhỏ, tuy nhiên nó lại có những ưu điểm mà mô hình doanh nghiệp lớn hơn không thể có được.

Doanh nghiệp dưới 10 người lao động không cần đăng ký nội quy

Thông thường, khi bạn thành lập doanh nghiệp sẽ phải đăng ký nội quy lao động. Nội quy này được áp dụng để tạo nên văn hóa trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối với những doanh nghiệp dưới 10 người lao động lại không cần thực hiện bước đăng ký này.

Trong Khoản 4, Điều 10 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH đã quy định về việc đăng ký nội quy đối với doanh nghiệp có ít hơn 10  người lao động. Nhữnng doanh nghiệp này sẽ không cần đăng ký nội quy cho doanh nghiệp.

Trường hợp mà những doanh nghiệp vẫn muốn có nội quy lao động. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể tự thiết lập nội quy của mình.

Khi doanh nghiệp không có nội quy lao động. Người sử dụng lao động sẽ chủ động ký kết hợp đồng với người lao động. Trong hợp đồng với người lao động, có ghi rõ thỏa thuận làm việc giữa cả hai bên.

Doanh nghiệp không cần làm và gửi thanh bảng lương

Các doanh nghiệp khi mới thành lập cần có trách nhiệm lập bảng thang lương và nộp lại bảng thang lương. Bởi vì bảng thang lương có vai trò sử dụng để làm cơ sở tuyển dụng và trả lương cho nhân sự. Khi đã thiết lập xong bảng thanh lương, doanh nghiệp sẽ mang đến nộp cho phòng Lao động, Thương binh và Xã hội.

Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp chỉ có dưới 10 nhân viên, không cần thực hiện những khâu này. Đối với mức lương dành cho người lao động, doanh nghiệp sẽ chủ động thiết lập, thỏa thuận giữa hai bên và có thể ghi trong hợp đồng lao động.

Doanh nghiệp dưới 10 người không cần tổ chức hội nghị NLĐ

Thông thường, các doanh nghiệp sẽ tổ chức hội nghị lao động trong doanh nghiệp của mình. Mỗi doanh nghiệp sẽ tổ chức 1 năm một lần. Trong hội nghị của người lao động, doanh nghiệp và người lao động sẽ thỏa thuận một số các vấn đề như sau: Tình hình kinh doanh, sản suất của doanh nghiệp; Hợp đồng lao động, thỏa thuận trong hợp đồng lao động, quy ước, tập thể; Điều kiện làm việc, tình trạng công việc.

Nhưng đối với những doanh nghiệp có dưới 10 người lao động, không cần tổ chức hội nghị cho người lao động. Điều này đã được quy định trong Khoản 2, Điều 12, Nghị định 149/2018/NĐ-CP.

Trường hợp doanh nghiệp muốn tổ chức hợp, lãnh đạo doanh nghiệp chủ động tổ chức, không cần báo cáo lại cho cơ quan có thẩm quyền.

Không cần ban quy chế Dân chủ cơ sở

Quy chế Dân chủ cơ sở được thành lập và ban hành ở rất nhiều các doanh nghiệp. Những quy chế này cần đảm bảo được tính minh bạch và công khai. Nó sẽ đảm bảo được sự công bằng cho lợi ích, chế độ của người lao động tại các doanh nghiệp. Hầu như các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ đều phải có quy chế Dân chủ cơ sở.

Nhưng đối với những doanh nghiệp có ít hơn 10 người lao động lại được miễ quy chế Dân chủ cơ sở. Đây là một trong những ưu điểm của doanh nghiệp này. Điều này đã được nêu rõ trong Khoản 2, Điều 12 Nghị định 149/2018/NĐ-CP.

Kết quả hình ảnh cho doanh nghiệp dưới 10 người

Doanh nghiệp dưới 10 người không cần sử dụng kế toán trưởng

Kế toán trưởng, một trong những vị trí kế toán then chốt ở trong doanh nghiệp. Có thể thấy trên mặt bằng chung. Bất cứ công ty nào cũng sẽ có vị trí Kế toán trưởng này. Kế toán trưởng đứng đầu phòng kế toán, phụ trách, bao quát toàn bộ những công việc liên quan đến phòng Kế toán.

Nhưng đối với doanh nghiệp có dưới 10 nhân viên. Tuyệt nhiên sẽ không cần đến vị trí kế toán trưởng. Bởi công việc trong doanh nghiệp này cũng không quá nhiều. Vậy nên vị trí phụ trách kế toán ở trong doanh nghiệp đã có thể đảm bảo được tiến độ hoạt động trong doanh nghiệp. Đối với vị trí kế toán, dù là doanh nghiệp có mô hình siêu nhỏ, nhưng vẫn cần lựa chọn kĩ lưỡng để đảm bảo được tiến độ làm việc của doanh nghiệp.

Xem thêm: 

Mới làm kế toán thuế hãy tránh xa những lỗi này

 Chốt sổ bảo hiểm xã hội cần làm những thủ tục gì?

Chữ ký trên hóa đơn GTGT và những mức xử phạt nếu vi phạm