Kinh nghiệm Chi tiết về các Chế độ tai nạn lao động dành cho...

Chi tiết về các Chế độ tai nạn lao động dành cho người lao động

1531

Dù công việc đơn giản hay phức tạp thì rủi ro cũng luôn rình rập, đe dọa cuộc sống của người lao động. Nhằm chia sẻ gánh nặng này, chế độ tai nạn lao động đang dần trở thành chính sách an sinh xã hội hữu ích nhất hiện nay.

Chế độ tai nạn lao động dành cho người lao động

Chế độ tai nạn lao động đối với người sử dụng lao động

Về chế độ tai nạn lao động sẽ có liên quan đến cả hai bên, NLĐ và người sử dụng lao động.

Dựa vào Điều 38, Luật An toàn Vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 đã quy định. Người sử dụng lao động sẽ có trách nhiệm đối với người lao động. Cụ thể như sau:

 • Khi người lao động bị tai nạn nghề nghiệp và phải nhập viện. Người sử dụng lao động sẽ thanh toán các khoản chi phí y tế cho NLĐ. Cụ thể như sau:

+  Thanh toán toàn bộ các khoản chi phí đồng chi trả cho người lao động. Bên cạnh đó, những khoản chi phí không thuộc trong điều khoản của Bảo hiểm y tế cũng là do người sử dụng lao động chi trả.

+ Khi người lao động tiến hành kiểm tra mức suy giảm khả năng lao động. Nếu kết quả kiểm tra cuối cùng, người lao động suy giảm khả năng dưới 5%, người sử dụng lao động sẽ chi trả chi phí kiểm tra này.

+ Đối với những người lao động bị tai nạn mà lại không tham gia Bảo hiểm y tế. Doanh nghiệp có nhiệm vụ chi trả toàn bộ chi phí cho người lao động.

 • Doanh nghiệp phải trả tiền lương cho NLĐ trong toàn bộ thời gian mà NLĐ không thể đi làm được.
 • Khi NLĐ bị tai nạn mà lỗi không phải hoàn toàn do người này gây ra. Doanh nghiệp cần phải có những mức bồi thường cụ thể như sau:

+ Trường hợp NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 5 cho đến 10%, doanh nghiệp bồi thường 1,5 tháng lương. Nếu suy giảm lao động từ 11 đến 805 khả năng lao động, cứ tăng 1%, số tiền bồi thường sẽ cộng thêm 0,4 tháng lương.

 • Trường hợp NLĐ bị tai nạn do chính mình gây ra. Mức trợ cấp doanh nghiệp sẽ ít nhất bằng 40% những khoản chi phí nêu trên.

Chế độ tai nạn lao động của Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động

Khi NLĐ bị tai nạn, Quỹ bảo hiểm lao động cũng sẽ có trách nhiệm đối với NLĐ. Những trách nhiệm này được quy định sẵn trong Mục 3, Chương III, Luật BHXH số 58/2014/QH13. Các khoản trợ cấp từ Quỹ bảo hiểm lao động sẽ được tính dựa trên mức độ thiệt hại của NLĐ.

Người lao động suy giảm từ 5 đến 30% khả năng lao động

Trong trường hợp suy giảm từ 5 đến 30% khả năng lao động, NLĐ sẽ được trợ cấp 1 lần.

 • Trường hợp NLĐ bị giảm 5% khả năng lao động, mức được hưởng sẽ gấp 5 lần mức lương cơ sở. Sau đó, nếu cứ tăng lên thêm 1% sẽ được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở.
 • Các khoản trợ cấp được tính theo năm đóng BHXH. Nếu đóng từ 1 năm trở xuống được hưởng 0,5%. Cứ thêm 1 năm sẽ được hưởng thêm 0,3% số tiền đã đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
 • Ngoài được hưởng trợ cấp cra BHXH, NLĐ còn được hưởng trợ cấp bằng mức lương cơ sở.

Trợ cấp khi suy giảm sức lao động từ 31%

 • Suy giảm 31% sức lao động sẽ được hưởng 30% mức lương cơ sở. Nếu mức suy giảm tăng thêm 1% thì sẽ được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở.
 • Các khoản trợ cấp được tính theo năm đóng BHXH. Nếu đóng từ 1 năm trở xuống được hưởng 0,5%. Cứ thêm 1 năm sẽ được hưởng thêm 0,3% số tiền đã đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trợ cấp khi tai nạn lao động bị chết

Trường hợp người lao động tai nạn và chết, sẽ được trợ cấp 1 lần. Lần trợ cấp này bằng 36 lần của mức lương cơ sở. Người nhà của người lao động sẽ nhận trợ cấp này.

Trợ cấp sau điều trị

Sau khi điều trị, NLĐ cần phải dưỡng sức và phục hồi sức khỏe.

 • Trong trường hợp mà NLĐ chưa phục hồi, cần phải dưỡng sức. Sẽ được nghỉ dưỡng từ 5 cho đến 10 ngày.
 • Nếu nghỉ dưỡng sức tại gia đình, mức lương được hưởng 1 ngày bằng 25% mức lương cơ sở. Nếu dưỡng sức tại cơ sở tập trung, mức lương được hưởng bằng 40% mức lương cơ sở.

Xem thêm:

Mới làm kế toán thuế hãy tránh xa những lỗi này

 Chốt sổ bảo hiểm xã hội cần làm những thủ tục gì?

Chữ ký trên hóa đơn GTGT và những mức xử phạt nếu vi phạm