Nghiệp Vụ old Cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên quyết toán...

Cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên quyết toán thuế TNCN thế nào?

742

Cá nhân trong năm có nguồn thu nhập từ hai nơi trở lên lựa chọn giảm trừ gia cảnh bản thân như thế nào? Giảm trừ người phụ thuộc ra sao? Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ hướng dẫn bạn những quy định về việc quyết toán thuế TNCN cho cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên.

quyết toán thuế TNCN cho cá nhân có thu nhập từ 2 nơi

1. Căn cứ pháp lý quyết toán thuế cho cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên

 • Thông tư 111/2013/TT-BTC về hướng dẫn luật thuế TNCN.
 • Thông tư 156/2013/TT-BTC về hướng dẫn Luật quản lý thuế.
 • Thông tư 92/2015/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện thuế TNCN và thuế GTGT.
 • Thông tư 95/2016/TT-BTC về hướng dẫn đăng ký thuế.

2. Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế

Trong trường hợp người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, người nộp thuế có thể lựa chọn giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi tại một thời điểm (tính đủ theo tháng).

Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế.

Việc giảm trừ gia cảnh không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế TNCN của cá nhân nếu vẫn đảm bảo được nguyên tắc theo hướng dẫn trong Thông tư.

Nếu người nộp thuế ký hợp đồng lao động trên ba tháng ở hai nơi thì người nộp thuế được phép giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một cơ quan chi trả thu nhập và giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc tại cơ quan chi trả thu nhập khác.

Như vậy:

 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nếu cá nhân không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai này thì được ủy quyền quyết toán tại tổ chức trả thu nhập ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên.
 • Cá nhân trong năm có ký hợp đồng lao động trên ba tháng tại hai công ty thì được lựa chọn một công ty để đăng ký giảm trừ gia cảnh.
 • Tại công ty cá nhân có đăng ký giảm trừ gia cảnh thực hiện khấu trừ thuế TNCN (nếu có) theo biểu thuế lũy tiến từng phần sau khi đã tính giảm trừ gia cảnh của cá nhân.
 • Tại công ty cá nhân không đăng ký giảm trừ gia cảnh thì thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần theo quy định (không bao gồm giảm trừ gia cảnh).
 • Cuối năm, nếu cá nhân có số thuế TNCN do các tổ chức chi trả khấu trừ lớn hơn số thuế TNCN phải nộp thì phải thực hiện kê khai quyết toán thuế TNCN để đề nghị hoàn thuế nộp thừa theo hướng dẫn tại Thông tư.

3. Mức giảm trừ gia cảnh cho cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên

Đối với cá nhân cư trú, các khoản giảm trừ là số tiền được trừ trước khi tính thuế đối với các thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Mức giảm trừ gia cảnh như sau:

 • Bản thân: 9.000.000 đồng/tháng tương đương 108.000.000 đồng/năm
 • Người phụ thuộc: 3.600.000 đồng/tháng/người phụ thuộc.

Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm có thể lựa chọn giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

Nếu người nộp thuế chưa có mã số thuế thì không được giảm trừ cho người phụ thuộc. Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế.

Nếu trong năm tính thuế, cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế.

Hi vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin về quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên.

Xem thêm các bài viết tại

Kinh nghiệm quyết toán thuế TNCN năm 2019 cho doanh nghiệp

Khi nào được ủy quyền và không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN?

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN cần phải chuẩn bị những gì?