Kinh nghiệm 6 điều doanh nghiệp cần biết khi giao kết hợp đồng lao...

6 điều doanh nghiệp cần biết khi giao kết hợp đồng lao động mùa vụ

168

Hợp đồng lao động mùa vụ có gì khác hợp đồng lao động bình thường? Người lao động và doanh nghiệp cần lưu ý những gì khi giao kết hợp đồng lao động mùa vụ? “Mùa vụ” có thể hiểu là không liên tục, kéo dài mà có tính chất tạm thời. Để hiểu hơn về loại hợp đồng này, các bạn hãy theo dõi bài viết sau đây.

hợp đồng lao động mùa vụ

1. Điều kiện giao kết hợp đồng lao động mùa vụ

Với những công việc có tính chất thời vụ, tạm thời, không liên tục, thường xuyên; công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng; thì doanh nghiệp có thể ký kết HĐLĐ mùa vụ với người lao động. Hợp đồng phải đáp ứng điều kiện tại Khoản 3 Điều 22 của Bộ luật Lao động năm 2012.

Một số trường hợp không được giao kết HĐLĐ mùa vụ:

  • Người đang trong thời gian đi nghĩa vụ quân sự
  • Người đang nghỉ hưởng chế độ thai sản
  • Người đang nghỉ theo chế độ đau ốm
  • Người đang nghỉ theo chế độ tai nạn lao động
  • Người đang nghỉ có tính chất tạm thời khác

Nếu doanh nghiệp và người lao động vi phạm điều khoản trên; giao kết không đúng loại hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 1 của Nghị định 88/2015/NĐ-CP thì sẽ bị xử phạt. Mức phạt từ 2 triệu đến 40 triệu đồng tùy số lượng người lao động vi phạm.

2. Người lao động làm theo hợp đồng lao động mùa vụ không phải thử việc

Không có quy định cụ thể nào bắt buộc người lao động và người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng nếu thử việc. Việc ký kết HĐLĐ thử việc hay không, hoàn toàn do sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Nếu người lao động đã thử việc thì không phải làm theo HĐLĐ mùa vụ. Điều được quy định tại Khoản 2 Điều 26 của Bộ luật Lao động năm 2012.

Nếu doanh nghiệp cố tình yêu cầu người lao động thử việc trong khi đã có HĐLĐ mùa vụ thì sẽ bị xử phạt. Mức xử phạt từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. (quy định tại Khoản 1 và Khoản 5 Điều 1 của Nghị định 88/2015/NĐ-CP).

3. Hình thức hợp đồng lao động mùa vụ

HĐLĐ mùa vụ giữa người lao động và doanh nghiệp cần được làm thành 2 văn bản; người lao động giữ 1 bản, doanh nghiệp giữ 1 bản. Trường hợp 2 bên thỏa thuận làm công việc tạm thời chỉ dưới 3 tháng thì các bên được phép giao kết HĐLĐ mùa vụ bằng lời nói.

Hình ảnh có liên quan

4. Thời hạn hợp đồng lao động mùa vụ

Như đã nói trên, lao động mùa vụ là những công việc có tính tạm thời, chỉ dưới 12 tháng. Vì vậy HĐLĐ mùa vụ cũng có thời hạn chỉ dưới12 tháng. Sau 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ mùa vụ đã kết thúc, nếu 2 bên vẫn có ý định tiếp tục làm việc cùng nhau thì phải làm HĐLĐ mới. Hợp đồng lao động mới là loại nào thì tùy vào tính chất công việc và thỏa thuận giữa 2 bên.

Trường hợp người lao động và doanh nghiệp không làm HĐLĐ mới; thì HĐLĐ mùa vụ đã ký kết sẽ trở thành HĐLĐ xác định thời hạn, thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp, sau khi hợp đồng lao động mới là HĐLĐ xác định thời hạn, 2 bên cũng chỉ được ký thêm 1 lần nữa. Sau đó, nếu người lao động muốn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không thời hạn.

5. Các loại bảo hiểm đối với hợp đồng lao động mùa vụ

BẢO HIỂM

Thời hạn của HĐLĐ mùa vụ (sau đây gọi là “A”)

A < 1 tháng

1 tháng ≤ A <3 tháng

3 tháng ≤ A<12

Bảo hiểm xã hội

Không tính đóng

Tính đóng

Tính đóng

Bảo hiểm y tế

Không tính đóng

Không tính đóng

Tính đóng

Bảo hiểm thất nghiệp

Không tính đóng

Không tính đóng

Tính đóng

Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Không tính đóng

Tính đóng

Tính đóng

6. Thuế thu nhập cá nhân với hợp đồng lao động mùa vụ

– Người lao động ký kết HĐLĐ mùa vụ dưới 3 tháng: Doanh nghiệp trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho người lao động là cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

– Người lao động ký kết HĐLĐ trên 3 tháng: Người lao động là cá nhân cư trú ký hợp đông lao động từ 3 tháng trở lên thì doanh nghiệp trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Trên đây là những lưu ý doanh nghiệp và người lao động cần biết khi ký kết hợp đồng lao động mùa vụ. Ký kết loại hợp đồng nào cũng vậy, cần căn cứ quy định pháp luật và tuân thủ chặt chẽ. Để tránh xảy ra những vi phạm không đáng có.

Xem thêm:

Nguyên tắc kế toán cơ bản trong định khoản kế toán

Khi bị đuổi việc, người lao động được hưởng trợ cấp gì?

Doanh nghiệp trả lương thấp hơn mức quy định tối thiểu bị xử phạt thế nào?

Cần chuẩn bị những khi thanh tra kiểm tra bảo hiểm?