Tin Tức 2 Trước khi quyết toán thuế doanh nghiệp cần kiểm tra những gì?

Trước khi quyết toán thuế doanh nghiệp cần kiểm tra những gì?

316

Các bước kiểm tra trước khi quyết toán thuế là gì? Cơ quan thuế kiểm tra gì khi thực hiện quyết toán thuế doanh nghiệp? Kế Toán phải làm gì để tự kiểm tra sổ sách, báo cáo thuế và chứng từ trước khi quyết toán thuế doanh nghiệp? Đây là những sự băn khoăn không hề nhỏ của nhiều bạn kế toán trẻ trong quá trình làm công tác kế toán của mình.

https://www.youtube.com/watch?v=xLTJR4JTy8Y

Xem thêm:

10+ kinh nghiệm đắt giá sau khi quyết toán thuế

Những điều cần biết khi làm báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm 2019

Kinh nghiệm giải quyết sai lầm khi quyết toán thuế công ty thương mại?