Tin Tức 2 Có thể làm kế toán trưởng ở nhiều công ty cùng lúc...

Có thể làm kế toán trưởng ở nhiều công ty cùng lúc không?

439

Kế toán trưởng là một chức vụ rất quan trọng và khá nhạy cảm của một công ty. Vậy một người có thể làm kế toán trưởng ở nhiều công ty được không?

Theo Điều 21 Bộ Luật lao động 2012, người lao động có thể ký hợp đồng lao động với nhiều công ty cùng lúc.

Người lao động chỉ cần đảm bảo thực hiện đầy đủ đúng những giao kết đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Theo nội dung về quy định giao kết hợp động lao động nêu trên thì một người có thể làm kế toán trưởng ở nhiều công ty khác nhau.

Miễn là nhiều đó tuân thủ các nội dung đã giao kết trong hợp đồng.

kế toán trưởng

Cần đáp ứng những yêu cầu nào để trở thành kế toán trưởng?

Bên cạnh đó, là kế toán trưởng, bạn còn cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng theo quy định tại Khoản 1 Điều 51 và Điều 54 Luật Kế toán năm 2015.

Cụ thể quy định như sau:

– Nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ kế toán từ trình độ trung cấp trở lên.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

– Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nhanh nhẹn, tỉ mỉ, trung thực, luôn giữ ý thức chấp hành quy định công ty, pháp luật.

– Có kinh nghiệm thực tế về kế toán là một lợi thế, ít nhất 2 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 3 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

Xem thêm: 

Nằm vùng 5 kỹ năng để trở thành kế toán chuyên nghiệp

3 công việc kế toán cần phải làm trong 3 tháng cuối năm

Kế toán Quản trị và Kế toán Tài chính khác nhau thế nào?