Nổi bật 1 Mẹo Word: Cách đánh số trang từ trang đầu tiên hoặc từ...

Mẹo Word: Cách đánh số trang từ trang đầu tiên hoặc từ một trang bất kỳ

1248

Với những văn bản dài trong Word thì đánh số trang là việc rất cần thiết giúp việc theo dõi trình tự các trang khi in ra được chính xác, đúng thứ tự. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách đánh số trang từ trang đầu tiên hoặc từ một trang bất kỳ trong Microsoft Word.

1. Đánh số trang bắt đầu từ trang đầu tiên trong văn bản Word

Các bạn chọn Insert => Page Number. Tại đây các bạn có các lựa chọn:

Top of Page: Đánh dấu trang ở trên đầu trang.

Bottom of Page: Đánh dấu trang ở cuối trang.

Page Margins: Đánh dấu trang bên lề trang.

Current Position: Đánh dấu trang tại vị trí đặt con trỏ chuột.

Ví dụ: Chọn đánh số trang ở bên phải, phía dưới mỗi trang (Bottom of Page) các bạn chọn Insert => Page Number => Bottom of Page => chọn kiểu thứ 3 và vị trí ở bên phải. Như vậy văn bản Word sẽ được tự động đánh số trang từ đầu đến cuối văn bản.

Mẹo Word: Cách đánh số trang từ trang đầu tiên hoặc từ một trang bất kỳ

2. Đánh số trang từ một trang bất kỳ trong văn bản Word

Bước 1:

Các bạn đặt con trỏ chuột vào đầu trang bất kỳ mà các bạn muốn bắt đầu đánh dấu trang

Mẹo Word: Cách đánh số trang từ trang đầu tiên hoặc từ một trang bất kỳ

Bước 2:

Chọn Layout => Breaks => Next Page để tách văn bản thành 2 section khác nhau: 1 section từ vị trị con trỏ chuột đến hết văn bản và 1 section từ đầu đến hết các trang không chứa con trỏ chuột.

Mẹo Word: Cách đánh số trang từ trang đầu tiên hoặc từ một trang bất kỳ

Bước 3:

Các bạn chọn Insert => Page numbers => Format page numbers

Mẹo Word: Cách đánh số trang từ trang đầu tiên hoặc từ một trang bất kỳ

Xuất hiện hộp thoại Page Number Format, các bạn chọn kiểu đánh số trang trong Number format và chọn Start at là 1 hoặc giá trị bắt đầu bất kỳ các bạn muốn bắt đầu đánh dấu trang. Sau đó nhấn OK.

Mẹo Word: Cách đánh số trang từ trang đầu tiên hoặc từ một trang bất kỳ

Bước 4:

Các bạn chọn Insert => Page number để đánh dấu trang, sau đó chọn kiểu đánh dấu trang. Ví dụ đánh dấu trang ở bên phải phía dưới trang:

Mẹo Word: Cách đánh số trang từ trang đầu tiên hoặc từ một trang bất kỳ

Bước 5:

Như vậy các bạn đã đánh số trang cả 2 section để xóa số trang ở section 1 các bạn cần ngắt liên kết giữa 2 section bằng cách nhấn bỏ của Link to Previous trong phần Design.

Mẹo Word: Cách đánh số trang từ trang đầu tiên hoặc từ một trang bất kỳ

Như vậy bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách đánh số trang trong Word bắt đầu từ trang đầu tiên hoặc một trang bất kỳ. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Hướng dẫn tạo Header and Footer cực nhanh trong Word

Cách đánh số trang cực nhanh trong Excel

Hướng dẫn thiết lập vùng in trong Excel