Mẫu tờ khai thuế Tải về mẫu giấy ủy quyền để làm việc với cơ quan...

Tải về mẫu giấy ủy quyền để làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước

6090

Mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác) được lập khi công ty/doanh nghiệp cần ủy quyền cho nhân viên để thực hiện công tác đến cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước. Mẫu giấy ủy quyền công ty này hiện đã được Ketoan.vn sưu tầm và đăng tải. Mời bạn đọc tải về trong bài viết dưới đây.

Đây cũng là biểu mẫu sử dụng khi cá nhân thay mặt công ty/doanh nghiệp đến làm việc với cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước khác.

mẫu giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền làm việc với cơ quan thuế hay cơ quan nhà nước là giấy mà các công ty doanh nghiệp ủy quyền cho kế toán hay một ai đó thay mặt mình giải quyết những vấn đề với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước như quyết toán thuế, nộp ngân sách hay giải giải quyết các thủ tục thuế, hành chính.

Nội dung ủy quyền làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác

Bao gồm đầy đủ những thông tin về người ủy quyền, thông tin người nhận ủy quyền, nội dung và phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền cùng với rất nhiều những thông tin cũng như những nội dung khác.

Trong thông tin của hai bên bao gồm đầy đủ họ tên, ngày sinh, địa chỉ thường trú, số chứng minh nhân dân, chức vụ, đơn vị, mã số thuế cùng với tất cả những thông tin cá nhân cần thiết có thể liên lạc khác.

Cuối cùng của mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác) là chữ ký của hay bên nhận ủy quyền và bên ủy quyền, khi tiến hành nộp mẫu giấy này cần đính kèm thêm một số những tài liệu cần thiết như chứng minh thư, hay giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cùng những giấy tờ khác nếu có yêu cầu.

Mời các bạn tham khảo mẫu giấy ủy quyền công ty để làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước tại đây.

Xem thêm:

Quyết toán Thuế TNDN: Kinh nghiệm dành cho công ty sản xuất

Những khoản thuế, lệ phí không được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế tài nguyên (02/TAIN) trên phần mềm HTKK