Quy định Các điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt kế toán...

Các điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt kế toán cần ghi nhớ ngay

1357

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa đặc biệt do các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ. Thuế này do các cơ sở trực tiếp sản xuất ra hàng hoá đó nộp nhưng người tiêu dùng là người chịu thuế vì thuế được cộng vào giá bán. Vậy để được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt thì cần đạt được những điều kiện gì?

Các điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt kế toán cần ghi nhớ ngay

Điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Theo tiết 3 khoản 3 Điều 1 Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019 của Chính phủ thì điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt như sau:

– Đối với trường hợp nhập khẩu nguyên liệu chịu thuế để sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và trường hợp nhập khẩu hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì chứng từ để làm căn cứ khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt là chứng từ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khâu nhập khẩu.

– Đối với trường hợp mua nguyên liệu trực tiếp của nhà sản xuất trong nước:

Hợp đồng mua bán hàng hóa, trong hợp đồng phải có nội dung thể hiện hàng hóa do cơ sở bán hàng trực tiếp sản xuất; bản sao Giấy chứng nhận kinh doanh của cơ sở bán hàng (có chữ ký, đóng dấu của cơ sở bán hàng).

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Chứng từ để làm căn cứ khấu trừ thuế này là hóa đơn giá trị gia tăng khi mua hàng. Số thuế tiêu thụ đặc biệt mà đơn vị mua hàng đã trả khi mua nguyên liệu được xác định = giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt nhân (x) thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó:

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt = Giá mua chưa có thuế GTGT (thể hiện trên hóa đơn GTGT) Thuế bảo vệ môi trường (nếu có)
1 + Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

Việc khấu trừ tiền thuế TTĐB được thực hiện khi kê khai thuế này. Số thuế phải nộp được xác định theo công thức sau:

Số  thuế tiêu thụ đặc biệt  phải nộp = Số thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa chịu thuế được bán ra trong kỳ Số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với hàng hóa, nguyên liệu ở khâu nhập khẩu hoặc số thuế tiêu thụ đặc biệt đã trả ở khâu nguyên liệu mua vào tương ứng với số hàng hóa được bán ra trong kỳ

Trường hợp chưa xác định được chính xác số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp (hoặc đã trả) cho số nguyên vật liệu tương ứng với số sản phẩm tiêu thụ trong kỳ thì có thể căn cứ vào số liệu của kỳ trước để tính số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ và sẽ xác định theo số thực tế vào cuối quý, cuối năm.

Trong mọi trường hợp, số thuế được phép khấu trừ tối đa không vượt quá số thuế tính cho phần nguyên liệu theo tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật của sản phẩm.

Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2019.

Xem thêm:

Điểm danh 5 thách thức lớn ngành kế toán đang đối mặt

3 lỗi cơ bản kế toán mới ra trường thường hay mắc phải

6 lời khuyên hữu ích cho kế toán vượt qua stress mối ngày