Quy định Bảo Hiểm Infographic: Các mức đóng BHYT theo hộ gia đình năm 2020

Infographic: Các mức đóng BHYT theo hộ gia đình năm 2020

5737

Từ ngày 01/7/2020 lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng, do đó mức đóng BHYT theo hộ gia đình cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng.

Cụ thể như sau:

Nội dung này được căn cứ vào các văn bản sau đây:

  •  Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
  • Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  • Điểm e Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET luôn cập nhật các quy định của Nhà nước về Biểu tính thuế TNCN, mức lương tối thiểu, các khoản giảm trừ, miễn thuế và tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc, giúp Doanh nghiệp luôn tuân thủ các quy định của Nhà nước về tính và trả lương. Anh chị tìm hiểu thêm về phần mềm tại đây