Cách xử lý chi phí môi giới hoa hồng trở thành chi phí hợp lý

chi phí hoa hồng môi giới
Đăng bởi Nguyễn Khánh Linh - 02/12/2019
ketoan.vn
190 Lượt đọc

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có phát sinh các chi phí ngầm như chi phí hoa hồng cho hoạt động môi giới kinh doanh. Vậy làm thế nào để xử lý chi phí hoa hồng môi giới thành chi phí hợp lý khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp. Bài viết dưới đây, Ketoan.vn sẽ giúp bạn xử lý khoản chi này một cách linh hoạt.

chi phí hoa hồng môi giới

1. Chi phí hoa hồng môi giới là gì?

Chi phí hoa hồng, môi giới là những khoản chi phát sinh phải trả cho người môi giới trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp tạo ra  lợi nhuận.

2. Quy định mới nhất về chi phí hoa hồng, môi giới

Theo Luật số 32/2013/QH13 bãi mỏ điểm m khoản 2 Điều 9, như sau: “Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra.”

Như vậy, trước đây, chi phí hoa hồng môi giới bị khống chế ở mức 15% tổng chi phí được trừ. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, chi phí hoa hồng môi giới không còn khống chế về định mức như trước đây nữa.

3. Cách xử lý chi phí môi giới, hoa hồng trở thành chi phí hợp lý, hợp lệ

Theo quy định hiện hành, để chi phí môi giới, hoa hồng trở thành chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

 • Khoản chi phí môi giới, hoa hồng phải phát sinh liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Khoản chi phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lý hợp lệ theo quy định.

4. Xây dựng quy chế cho chi phí hoa hồng môi giới hợp lệ

Mỗi doanh nghiệp căn cứ vào điều kiện cụ thể của doanh nghiệp để xây dựng các quy chế về chi phí hoa hồng môi giới, chi phí dịch vụ áp dụng thống nhất và công khai trong doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị hoặc Ban Giám đốc của doanh nghiệp phê duyệt quy chế trên và gửi cho cơ quan tài chính (cơ quan quản lý vốn, cơ quan thuế) để giám sát quá trình thực hiện.

Căn cứ vào quy chế, tùy theo từng nghiệp vụ mua bán hoặc cung cấp dịch vụ phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà Giám đốc doanh nghiệp quyết định chi hoa hồng cho các hoạt động môi giới hoặc chi phí dịch vụ phát sinh.

5. Hồ sơ chi phí môi giới hoa hồng

5.1 Trường hợp công ty chi trả chi phí hoa hồng môi giới cho khách hàng là tổ chức kinh doanh (cá nhân, doanh nghiệp đăng ký hành nghề môi giới)

Hồ sơ phải bao gồm:

 • Hợp đồng môi giới trong đó có quy định chi tiết về khoản chi môi giới phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Hóa đơn GTGT cho khách hàng xuất cho công ty, thuế suất 10%
 • Chứng từ chứng minh việc thanh toán

5.2. Trường hợp công ty công ty trả chi phí môi giới cho các cá nhân không đăng ký hành nghề môi giới

 • Hợp đồng môi giới trong đó có quy định chi tiết về khoản chi môi giới phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chứng từ chứng minh việc thanh toán chi phí môi giới.
 • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN do Công ty xuất cho khách hàng mỗi lần chi trả hoa hồng cho khách hàng.

6. Hạch toán chi phí hoa hồng môi giới

 • Khi phát sinh chi phí môi giới, hoa hồng cho hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, căn cứ vào hóa đơn, chứng từ, kế toán hạch toán:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 111, 112…

 • Khi phát sinh chi phí môi giới, hoa hồng cho những hoạt động sản xuất, dịch vụ khác, căn cứ vào hóa đơn, chứng từ, kế toán hạch toán:

Nợ TK 154, 627…

Có TK 111, 112…

 • Khi phát sinh chi phí môi giới, hoa hồng cho những hoạt động khách hàng khác, căn cứ vào hóa đơn, chứng từ, kế toán hạch toán:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 111,112…

Hi vọng bài viết đã cung cấp cho bạn cách xử lý chi phí môi giới hoa hồng thành chi phí hợp lý.

Xem thêm các bài viết tại

Cách hạch toán tài khoản 641 – Chi phí bán hàng

Chi phí lãi vay có được tính vào khoản chi hợp lý không?

Chi phí môi giới hoa hồng có được tính vào chi phí được trừ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *