Kinh nghiệm Mẹo phân biệt hóa đơn trực tiếp và hóa đơn giá trị...

Mẹo phân biệt hóa đơn trực tiếp và hóa đơn giá trị gia tăng

2523

Hóa đơn trực tiếp (còn gọi là hóa đơn bán hàng) và hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn đỏ) là gì? Đây là 2 loại hóa đơn khác nhau, tuy nhiên vẫn không ít người nhầm lẫn hai loại giấy tờ này.

Để phân biệt về hai loại hóa đơn này, bạn có thể dựa vào các tiêu chí sau:

1. Thuế suất

Hóa đơn trực tiếp không có ghi thuế suất về tiền thuế, còn hóa đơn giá trị gia tăng thì có thể hiện đầy đủ.

2. Con dấu:

Hóa đơn trực tiếp có dấu vuông hoặc dấu tròn thể hiện thông tin của doanh nghiệp. Còn hóa đơn giá trị gia tăng thì bắt buộc phải có dấu tròn.

3. Hình thức kê khai

Đối với hóa đơn trực tiếp, doanh nghiệp chỉ kê khai hóa đơn đầu ra, không kê khai hóa đơn đầu vào. Còn hóa đơn giá trị gia tăng thì doanh nghiệp bắt buộc phải kê khai cả hóa đơn đầu ra và đầu vào đủ điều kiện khấu trừ.

4. Chữ kí

Hóa đơn trực tiếp chỉ cần chữ kí người bán hàng. Còn hóa đơn giá trị gia tăng ngoài chữ kí người bán hàng còn cần chữ kí của giám đốc.

5. Đối tượng lập hóa đơn

+ Đối với hóa đơn trực tiếp: Chủ thể, doanh nghiệp kê khai và tính thuế theo phương pháp trực tiếp; doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong khi phi thuế quan; một số dịch vụ đặc thù đượcc pháp luật quy định; hộ kinh doanh nộp thuế theo thuế khoán, hóa đơn của cơ quan thuế.

+ Đối với hóa đơn giá trị gia tăng: Các doanh nghiệp kê khai thuế và tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

6. Đối tượng phát hành

Hóa đơn trực tiếp phải được cơ quan thuế phát hành và doanh nghiệp bắt buộc phải mua hóa đơn trực tiếp của cơ quan thuế. Còn hóa đơn giá trị gia tăng thì doanh nghiệp có thể mua của cơ quan thuế hoặc tự đặt in hoặc tự mua.