Hóa đơn Nghiệp vụ khác Hóa đơn trực tiếp có được khấu trừ thuế?

Hóa đơn trực tiếp có được khấu trừ thuế?

2591
màu mực chữ ký trên hoá đơn

Hóa đơn trực tiếp (hóa đơn đầu vào) có được khấu trừ thuế không? Thắc mắc này sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây. 

>> Thời hạn bắt buộc hóa đơn điện tử năm 2022
>> Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử được Tổng Cục Thuế chứng thực

Cần biết rằng doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi mua hàng hóa, dịch vụ của những công ty kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp.

Kế toán sẽ nhận được hóa đơn đầu vào là những hóa đơn bán hàng, hay còn gọi là hóa đơn trực tiếp (không phải hóa đơn GTGT).

Vậy hóa đơn trực tiếp có được khấu trừ thuế?

Theo Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-TC, nếu muốn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì phải có hóa đơn GTGT.

Do những hóa đơn bán hàng không phải hóa đơn GTGT nên sẽ không phải kê khai thuế GTGT, và không được khấu trừ thuế GTGT. Những hóa đơn trực tiếp chỉ được hạch toán vào chi phí khi tính thuế TNDN.