Tin Tức 2 6 công việc kế toán nhân sự phải làm ngay trước khi...

6 công việc kế toán nhân sự phải làm ngay trước khi hết tháng 11/2019

1360
công việc kế toán nhân sự

Mỗi tháng, kế toán có khá nhiều công việc phải làm như báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, khai thuế, báo cáo tài chính, báo cáo lương,… Đôi khi công việc nhiều khiến kế toán bỏ sót, vì vậy cần lưu ý cẩn thận những việc cần làm trong tháng. Vậy kế toán nhân sự phải làm những công việc gì? Trước khi kết thúc tháng 11/2019, kế toán nhân sự phải hoàn thành 6 công việc sau đây.

1. Lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 10

Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC, Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC và Mục 10 Công văn 1839/TCT-CS quy định, hàng tháng, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (kể cả khi trong kỳ không sử dụng hóa đơn) chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Theo đó, kế toán cần thực hiện xong việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp mình chậm nhất vào ngày 20/11/2019.

Quy định về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng này được áp dụng đối với các đối tượng sau:

– Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in.

– Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

báo cáo sử dụng hóa đơn

2. Nộp hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân tháng 10

Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về thời hạn nộp hồ khai thuế như sau: “Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế”.

Theo đó, trong tháng 10, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế TNCN cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền sau.

Như vậy, kế toán nhân sự cần chuẩn bị và nộp hồ sơ khai thuế TNCN tháng 10/2019 trước ngày 21/11/2019.

Nếu trong tháng doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không cần phải nộp tờ khai của tháng đó.

Quy định này được áp dụng cho những đối tượng sau:

– Nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong tháng 10/2019 thì phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng.

– Nếu trong tháng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải kê khai.

3. Nộp kinh phí Công đoàn tháng 11

Theo quy định Khoản 2, Điều 6, Nghị định 191/2013/NĐ-CP, “Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.”

Mức đóng kinh phí công đoàn là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Thời hạn muộn nhất để đóng kinh phí này là ngày 30/11/2019 tại Phòng kế toán của Liên đoàn lao động quận, huyện nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp dù có hay không có tổ chức Công đoàn thì đều phải đóng khoản phí này.

nộp kinh phí công đoàn

4. Báo cáo về tình hình biến động lao động trong tháng 10/2019

Theo quy định của Khoản 2, Điều 16, Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, “Trước ngày 03 hằng tháng, người sử dụng lao động phải thông báo theo Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư này với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo)”.

Theo đó, doanh nghiệp cần làm báo cáo về biến động số lượng người lao động của tháng 10 trước ngày 3/11/2019 cho Trung tâm dịch vụ việc làm nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Doanh nghiệp không có biến động về số lượng người lao động trong tháng 10/2019 thì không phải gửi thông báo.

5. Nộp hồ sơ kê khai thuế GTGT tháng 10

Theo Điểm a, Khoản 2, Điều 11 và Điểm a, Khoản 3, Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC: “Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.”

Quy định trên được áp dụng với doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng thì phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng. Theo đó, hạn muộn nhất để nộp hồ sơ kê khai thuế tháng 10/2019 là ngày 20/11/2019.

6. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 11

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 7, Điều 16 và Khoản 1, Điều 19, Quyết định 595/QĐ-BHXH, hàng tháng, doanh nghiệp phải trích đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng.

Theo đó, tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 11/2019 của người lao động cần phải nộp trước ngày 30/11/2019.

Trên đây là những công việc kế toán nhân sự cần hoàn thành trước khi kết thúc tháng 11/2019. Kế toán nên note lại để không bỏ sót công việc quan trọng nào giữa bộn bề những công việc khác. Chúc bạn thành công!

Xem thêm:

3 công việc kế toán cần phải làm trong 3 tháng cuối năm

Nguyên tắc kế toán cơ bản trong định khoản kế toán

6 chính sách kế toán có hiệu lực từ 8/2019