Nghiệp Vụ old Điều cần biết khi kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Điều cần biết khi kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

1378
Điều cần biết khi kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Trong quá trình kê khai thuế GTGT, chắc chắn phát sinh những trường hợp phải kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT. Việc khai bổ sung điều chỉnh này không khó, tuy nhiên đối với các bạn kế toán mới bắt đầu công việc sẽ gặp khó khăn.

Bài tham khảo: Hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh thuế GTGT trong từng trường hợp

Vì vậy, Ketoan.vn sẽ giúp bạn có thêm những kiến thức về những trường hợp được áp dụng kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT và những lưu ý khi kê khai bổ sung.

Điều cần biết khi kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

1. Quy định về kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Theo khoản 5, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

“Sau khi hết hạn nộp hồ sơ kê khai thuế theo quy định, kế toán viên phát hiện hồ sơ khai nộp thuế cho cơ quan thuế có sai sót thì được bổ sung hồ sơ kê khai thuế”.

1.1. Thời hạn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT được nộp vào bất kỳ ngày làm việc nào không phụ thuộc vào thời hạn của hồ sơ khai thuế ở kỳ tiếp theo. Tuy nhiên, thời hạn nộp phải trước khi cơ quan thuế có thẩm quyền công bố quyết định thẩm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

1.2. Các trường hợp kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Trường hợp cơ quan thuế có thẩm quyền đã ban hành kết luận quyết định, xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra, người nộp thuế được khai bổ sung điều chỉnh:

 • Người nộp thuế phát hiện thấy hồ sơ khai nộp thuế đã nộp có sai sót nhưng không liên quan đến kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra thì được khai bổ sung điều chỉnh và phải nộp tiền chậm theo quy định.
 • Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai nộp thuế đã nộp có sai sót liên quan đến thời kỳ kiểm tra, thanh tra, nhưng không thuộc phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì được khai bổ sung điều chỉnh và nộp tiền chậm theo quy định.
 • Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai nộp thuế đã nộp có sai sót liên quan đến thời kỳ đã kiểm tra, thanh tra, làm phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được hoàn hoặc giảm số thuế đã được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa, thì được khai bổ sung điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như trường hợp bị cơ quan thuế thẩm tra, thanh tra phát hiện.

Nếu cơ quan thuế có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quy định xử lý về thuế liên quan đến tăng giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ, thì người nộp thuế phải thực hiện kê khai, điều chỉnh vào hồ sơ thuế của kỳ tính thuế. Quyết định xử lý về thuế phải tuân theo kết luận, quyết định xử lý của cơ quan thuế và cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT).

2. Lưu ý khi làm kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

 • Hồ sơ kê khai, bổ sung điều chỉnh chỉ được thực hiện khi đã hết hạn nộp tờ khai của kỳ sai sót.
 • Doanh nghiệp có thể kê khai bổ sung điều chỉnh nhiều lần số liệu để so sánh lần khai bổ sung sau và số liệu của tờ khai bổ sung trước liền kề.
 • Doanh nghiệp có thể thực hiện kê khai bổ sung điều chỉnh bất kỳ thời điểm nào trước thời hạn có quyết định thanh tra, kiểm tra. Nên thực hiện sớm để hạn chế mức tiền nộp phạt.
 • Chỉ tiêu nào có sai sót thì khai bổ sung điều chỉnh lại chỉ tiêu đó, không được bù trừ sai sót của các kỳ có sai sót với nhau.
 • Chỉ điều chỉnh bổ sung vào kỳ có sai sót và kỳ phát hiện sai sót, không được điều chỉnh những kỳ khác.
 • Chỉ những sai sót làm tăng số thuế phải nộp mới bị phạt chậm nộp, do vậy, không phải cứ khai bổ sung là bị phạt.
 • Chỉ những sai sót làm ảnh hưởng đến số thuế GTGT được khấu trừ mới được điều chỉnh vào chỉ tiêu 37, 38 tại tờ khai thuế GTGT tại kỳ hiện tại.
 • Chỉ khai bổ sung khi quên không kê khai hóa đơn đầu ra. Hóa đơn đầu vào có thể kê khai trực tiếp vào kỳ hiện tại và không bị khống chế thời hạn kê khai.
 • Tại phần giải trình khai bổ sung, điều chỉnh phải ghi rõ lý do dẫn đến kê khai sai để nắm được lý do làm tờ khai bổ sung.

Xem thêm bài viết tại

Kinh nghiệm giúp doanh nghiệp quyết toán thuế với cơ quan thuế

Khi nào được ủy quyền và không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN?

15 nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào