Kinh nghiệm Tất tần tật về công việc của kế toán tiền lương

Tất tần tật về công việc của kế toán tiền lương

623
Tổng hợp những kinh nghiệm hạn chế sai sót trong kế toán tiền và tương đương tiền

Kế toán tiền lương là nhân viên phụ trách việc hạch toán tiền lương dựa vào các yếu tố như bảng chấm công, bảng theo dõi công tác, phiếu làm thêm giờ, hợp đồng lao động, hợp đồng khoán…. để lập bảng tính lương, thanh toán lương và chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Công việc của kế toán tiền lương là gì? Kế toán tiền lương cần thực hiện nhiệm vụ gì? Dưới đây ketoan.vn sẽ chỉ ra những công việc mà kế toán tiền lương cần chú ý.

1. Công việc của kế toán tiền lương

Theo dõi, phản ánh kịp thời số lượng NLĐ, thời gian lao động, tính chính xác tiền lương phải trả cho NLĐ ( gồm tiền lương, tiền phép năm, tiền thưởng…) vào đúng từng bộ phận có liên quan (như CP tiền lương cho nhân công trực tiếp là TK 622, CP tiền lương của sản xuất chung là TK 154, CP tiền lương của bộ phận bán hàng là TK 6422, CP tiền lương của bộ phận quản lý là TK 6421).

Dựa vào bảng chấm công và các giấy tờ liên quan như giấy xin nghỉ phép, quy chế lương thưởng,…tính chính xác số tiền BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ vào chi phí, các khoản phụ cấp, trợ cấp,…theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của doanh nghiệp.
Trả lương kịp thời cho người lao động, giám sát tình hình sử dụng quỹ lương, cung cấp tài liệu cho các phòng quản lý, chức năng, lập kế hoach quỹ lương kỳ sau.

Xây dựng thang bảng lương để nộp cho cơ quan bảo hiểm.
Hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ của tiền lương để đủ cơ sở chắc chắn tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN.

yêu cầu của kế toán lương

2. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương

Có chuyên môn, biết cách tính và khai báo các khoản phụ cấp, thu nhập các khoản khấu trừ.

Nắm thông tin bảng lương của nhân viên, phụ cấp, BHXH..

Các yếu tố ảnh hưởng đến nghiệp vụ tính lương: ngày giờ làm việc, bảo hiểm..

Biết khai báo thuế TNCN.

Bảng chấm công.

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc khối lượng công việc hoàn thành.

Hợp đồng lao động.

Bảng thanh toán lương và BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

Lập đề nghị thanh toán lương,

Bảng tạm ứng lương.

Báo cáo quyết toán thuế TNCN.

Bảng thanh toán tiền thưởng.

Các quyết định thôi việc, chấm dứt Hợp đồng

Các hồ sơ, giấy tờ khác liên quan

3. Tài khoản sử dụng chính khi thực hiện công việc của kế toán tiền lương

Kết cấu tài khoản 334

Phát sinh bên Nợ: các khoản khấu trừ vào tiền lương, công của NLĐ ( trừ tiền tạm ứng, các khoản trích bảo hiểm, thuế TNCN), số tiền lương đã thanh toán.

Số dư bên Nợ: Tạm ứng trước lương cho nhân viên

Số dư bên Có: Tiền lương, tiền công và các khoản phải trả cho CNV.

tính chi phí môi giới

4. Các nghiệp vụ chủ yếu khi thực hiện công việc của kế toán tiền lương

a. Tính tiền lương phải trả trong tháng cho người lao động (TK 334)

Tổng số tiền lương bao gồm bảo hiểm, thuế phải trả cho người lao động

Nợ TK 154 (QĐ 48)

Nợ TK 622 (Thông tư 200)

Nợ TK 642: 6421 (NV bán hàng)

Nợ TK: 6422 (NV QLDN)

Có TK 334

b. Trích các khoản theo lương quy định (tính vào chi phí) 24% lương đóng bảo hiểm (BHXH 18%, BHYT 3%, BHTN 1%, CPCĐ 2%)
Nợ TK 6422 (phần DN chịu)

Có TK 3382 (CPCĐ 2%)

Có TK 3383 (BHXH 18%)

Có TK 3384 (BHYT 3%)

Có TK 3389 (BHTN 1%)

c. Trích bảo hiểm các loại theo quy định và tiền lương của người lao động
Nợ TK 334 (10,5%) (phần NLĐ chịu)

Có TK 3383 (BHXH 8%)

Có TK 3384 (BHYT 1,5%)

Có TK 3389 (BHTN 1%)

d. Nộp các khoản bảo hiểm theo quy định

Nợ TK 3382 (CPCĐ 2%)

Nợ TK 3383 (BHXH 26%)

Nợ TK 3384 (BHYT 4,5%)

Nợ TK 3389 (BHTN 2%)

Có TK 112 (34,5%)

e. Tính thuế thu nhập cá nhân (nếu có)

Nợ TK 334

Có TK 3335 Thuế TNCN

f. Thanh toán tiền lương cho công nhân viên

Số tiền lương phải trả cho người lao động sau khi đã trừ thuế, bảo hiểm và các khoản khác

Nợ TK 334

Có TK 111, 112

g. Nộp thuế Thu nhập cá nhân (Hồ sơ khai thuế 02/KK-TNCN, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước): Tổng tiền thuế đã khấu trừ của người lao động trong tháng hoặc quý

Nợ TK 3335

Có TK 111, 112

h. Nộp BH lên cơ quan bảo hiểm

Nợ TK 3383, 3384, 3389

Có TK 111, 112

i. Nộp Công đoàn lên sở lao động

Nợ TK 3382

Có TK 111, 112

Trên đây là tất tần tật công việc của kế toán tiền lương, mong rằng bài viết trên sẽ hữu ích cho anh chị trong việc tìm hiểu về kế toán tiền lương.

Xem thêm bài viết dưới đây:

>> Chia sẻ kinh nghiệm kế toán tiền lương cho người mới bắt đầu
>> Cách hạch toán trích dự phòng tiền lương
>> Nắm vững khái niệm tiền lương và các khoản trích theo lương