Kinh nghiệm Các công việc của kế toán nội bộ

Các công việc của kế toán nội bộ

921
công việc kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ là một vị trí quan trọng, qua kế toán nội bộ, nhà quản trị có thể nắm bắt các vấn đề thực trạng tài chính của doanh nghiệp, để từ đó ra đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Vậy kế toán nội bộ là gì? Kế toán nội bộ là làm những gì trong doanh nghiệp?

I. Kế toán nội bộ là gì?

Kế toán nội bộ trong doanh nghiệp là việc thực hiện hạch toán các bút toán kết chuyển , thanh toán từ tất cả các phát sinh thực tế, từ những phát sinh không có hóa đơn chứng từ, qua đó để lấy căn cứ xác định lãi lỗ thực tế của doanh nghiệp.

II. Công việc của kế toán nội bộ trong doanh nghiệp

Trong các DN, kế toán nội bộ là người thực hiện các công việc ghi chép, lập chứng từ, lưu giữ, kiểm tra, theo dõi các hoạt động từ khi phát sinh đến khi kết thúc:

– Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự quy định

– Hạch toán và lưu giữ các chứng từ kế toán nội bộ một cách khoa học, an toàn và cẩn thận.

– Kiểm soát và phối hợp với các phòng ban khác, thực hiện công việc theo quy trình kế toán

– Thống kê, phân tích số liệu về tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế của DN, tư vấn cho nhà quản trị ra các quyết định đúng đắn và kịp thời.

– Lập các báo cáo hàng tuần, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của nhà quản trị

– Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế tại DN.

công việc kế toán nội bộ

1. Kế toán thu chi (đóng vai trò làm thủ quỹ)

– Cập nhật đầy đủ chính xác kịp thời Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt vào sổ quỹ, báo cáo khi cần cho GĐ và KTT

– Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm và quản lý quỹ tiền mặt.

2. Kế toán kho

– Lập chứng từ Nhập – Xuất hàng căn cứ vào chứng từ ghi sổ theo dõi và quản lý luồng hàng qua kho lên báo cáo nhập – xuất – tồn hàng

3. Kế toán ngân hàng

– Mở tài khoản tại ngân hàng, lập ủy nhiệm chi, séc rút tiền, nộp tiền vào tài khoản. Căn cứ vào chứng từ ghi sổ theo dõi luồng tiền qua ngân hàng, cuối tháng đối chiếu với sổ phụ ngân hàng và quản lý tiền tại ngân hàng.

4. Kế toán thanh toán

– Căn cứ vào quy định của doanh nghiệp kế toán thanh toán lập đề nghị, tạm ứng, hoàn ứng và thanh toán, căn cứ vào chứng từ mở sổ theo dõi các khoản tạm ứng thanh toán và đối chiếu công nợ.

5. Kế toán tiền lương

– Căn cứ vào quy định của doanh nghiệp kế toán soạn thảo hợp đồng lao động (HĐLĐ), quản lý HĐLĐ. Xây dựng quy chế lương, cách tính lương và thanh toán lương. Quản lý và theo dõi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

6. Kế toán bán hàng

– Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại công ty

– Làm thẻ VIP khách hàng (nếu có)

– Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán

– Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng hàng ngày

– Hỗ trợ cho Kế toán tổng hợp

– Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ

– Theo dõi tính chiết khấu cho khách hàng

– Hỗ trợ bộ phận kế toán khi cần

Cuối ngày:

– Vào bảng kê chi tiết các hóa đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán, thuế GTGT (nếu có) trong ngày.

– Thực hiện việc đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất – tồn – trong ngày.

7. Kế toán công nợ

– Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp

– Xác nhận hóa đơn bán hàng, chứng từ thanh toán

– Kiểm tra công nợ

– Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng

– Lập bút toán kết chuyển công nợ, hàng hóa, dịch vụ với các chi nhánh/ Công ty.

công việc kế toán nội bộ

8. Kế toán tổng hợp

– Ghi chép, phản ánh một cách tổng quát trên các tài khoản, sổ kế toán và các báo cáo tài chính theo các chỉ tiêu giá trị của Doanh nghiệp.

9. Kế toán trưởng

– Nhiệm vụ điều hành công việc, chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát số liệu của kế toán tổng hợp và các kế toán viên sao cho hợp lý và tuân thủ theo quy định, tham mưu cho giám đốc công ty về tình hình tài chính, lợi nhuận và hướng phát triển có lợi cho doanh nghiệp…

10. Kiểm soát nội bộ

– Công việc của kiểm soát nội bộ thường sẽ là giám sát mọi hoạt động của công ty, chất lượng nhân viên, sự cố hỏng hóc của hệ thống, trang thiết bị, hạ tầng cơ sở…báo cáo kịp thời kết quả kiểm tra và đề xuất các giải pháp kiến nghị cần thiết nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động an toàn, đúng pháp luật.

Xem thêm các bài viết dưới đây

Tổng hợp kiến thức về công việc kế toán nội bộ
7 lời khuyên giúp tránh sai sót khi lập báo cáo tài chính cuối năm
Chia sẻ kinh nghiệm kế toán tiền lương cho người mới bắt đầu