Kinh nghiệm Tiền lương của giám đốc công ty TNHH một thành viên có...

Tiền lương của giám đốc công ty TNHH một thành viên có được tính là chi phí hợp lý không?

1356
tiền lương của giám đốc công ty TNHH

Vấn đề về chi phí tiền lương cho giám đốc của công ty TNHH một thành viên, doanh nghiệp tư nhân có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế TNDN hay không là vấn đề được nhiều bạn kế toán mới ra trường hay thắc mắc. Ketoan.vn sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi trên thông qua bài viết dưới đây về tiền lương của giám đốc công ty TNHH một thành viên, doanh nghiệp tư nhân.

tiền lương của giám đốc công ty TNHH

1. Quy định về tiền lương của giám đốc công ty TNHH một thành viên, doanh nghiệp tư nhân.

Căn cứ theo điểm d, điểm 2.5 của khoản 2 Điều 6 của Thông tư 78/2014/TT-BTC ban hành ngày 18/6/2014 quy định về những khoản chi phí không được trừ khi xác định thuế TNDN bao gồm:

d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”

Căn cứ theo điểm 2.6 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/6/2015 (sửa đổi và thay thế Thông tư 78/2014/TT-BTC) về Hướng dẫn và quy định cụ thể về những khoản chi phí không được trừ khi quyết toán thuế TNDN:

“d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”

Căn cứ theo quy định tại công văn số 727/TCT-CS ban hành ngày 03/03/2015 do Tổng cục Thuế ban hành:

“Căn cứ đặc thù của Doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH một thành viên được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì khoản chi tiền lương, tiền công của chủ Doanh nghiệp tư nhân, chủ Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ), (không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điều hành sản xuất, kinh doanh) đều thuộc khoản chi phí quy định tại tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT–BTC nêu trên.”

Quy định cụ thể về trường hợp này khi tính thuế TNDN được tính vào khoản chi phí được trừ sẽ căn cứ vào từng trường hợp cụ thể sau:

  • Trường hợp 1: Giám đốc trực tiếp là chủ doanh nghiệp thì khoản chi tiền lương và tiền công của chủ công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ doanh nghiệp và không phân biệt chi phí có tham gia điều hành sản xuất kinh doanh hay không thì khoản chi này sẽ không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
  • Trường hợp 2: Doanh nghiệp thuê giám đốc về quản lý thì chi phí tiền lương và tiền công của giám đốc công ty TNHH một thành viên, doanh nghiệp tư nhân nếu có đầy đủ hồ sơ chứng minh, chứng từ hợp pháp, hợp lệ thì sẽ được tính vào chi phí giảm trừ khi xác định thuế TNDN

2. Áp dụng cho trường hợp thực tế

Công ty TNHH một thành viên ABC có chi trả tiền lương cho giám đốc là ông Vũ Văn Bình với mức lương 25 triệu đồng/ tháng. Vậy tiền lương này có được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN hay không?

Căn cứ vào các văn bản pháp luật đã nêu trên, trường hợp công ty TNHH một thành viên ABC trả lương cho ông Vũ Văn Bình ở vị trí giám đốc:

  • Nếu công ty do ông Bình làm chủ trực tiếp đăng ký kinh doanh, thì tiền lương trả cho ông Bình sẽ không được tính vào chi phí hợp lý.
  • Nếu ông Bình được thuê về làm giám đốc và ông Bình trực tiếp tham gia điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, có hồ sơ, chứng từ hợp lệ thì chi phí tiền lương đó sẽ được tính vào chi phí hợp lý.

Ngoài ra, quy định cụ thể về tính chi phí giảm trừ khi tính thuế TNDN, bạn đọc có  thể tham khảo công văn 727/TCT-CS  quy định cụ thể về Thuế TNDN do tổng cục thuế ban hành ngày ngày 03/03/2015.

Hi vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích và giúp bạn giải đáp những thắc mắc liên quan đến tiền lương của giám đốc công ty TNHH một thành viên, doanh nghiệp tư nhân.

Xem thêm bài viết tại

Tất tần tật mẹo kiểm tra chi phí tiền lương trước khi quyết toán Thuế TNDN

Cách xử lý chi phí thuê nhà vào chi phí hợp lý

Chi phí môi giới hoa hồng có được tính vào chi phí được trừ?