Nghiệp Vụ old Cách xác định thuế cho hộ kinh doanh cá thể

Cách xác định thuế cho hộ kinh doanh cá thể

390

Theo Luật thuế mới nhất được ban hành hiện nay thì thuế dành cho hộ kinh doanh cá thể, cửa hàng kinh doanh gồm 3 loại chính: thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Vậy hộ cá thể cần tính các loại thuế này như thế nào để có thể dự trù cho các kế hoạch kinh doanh của mình một cách hợp lý?

I. Cách tính thuế môn bài cho hộ kinh doanh cá thể

Thuế môn bài là một loại thuế trực thu mà doanh nghiệp phải đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ của doanh nghiệp được ghi trên giấy phép kinh doanh. Đối với hộTheo Nghị định 139/2016/NĐ-CP thì mức lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinhn doanh hàng hóa dịch vụ được tính dựa vào mức thu nhập hàng năm của hộ kinh doanh đó, cụ thể bao gồm các mức sau:

  • Doanh thu trên 100 triệu đến 300 triệu/năm: thuế môn bài phải nộp là 300.000đ/năm
  • Doanh thu trên 300 triệu đến 500 triệu/năm: thuế môn bài phải nộp là 500.000đ/năm
  • Doanh thu trên 500 triệu/năm: thuế môn bài phải nộp là 1.000.000 đồng/năm

Như vậy, theo quy định trên thì những hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu/năm trở xuống thì sẽ không cần phải nộp thuế môn bài. Ngoài ra, các trường hợp không phải đóng thuế môn bài khác là: hộ kinh doanh sản xuất muối; các cá nhân/nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định và tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Lưu ý: Nếu hộ kinh doanh mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

thuế cho hộ kinh doanh cá thể

II. Cách tính thuế GTGT và thuế TNCN cho hộ kinh doanh cá thể

1. Nguyên tắc tính thuế GTGT và thuế TNCN cho hộ kinh doanh cá thể

Để tính thuế GTGT và thuế TNCN cho hộ kinh doanh cá thể thì cách tính thuế được áp dụng rộng rãi nhất hiện nay là tính theo phương pháp khoán. Có nghĩa là nếu cá nhân kinh doanh có doanh thu tính thuế từ 100 triệu/năm trở xuống thì không cần phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN.

a) Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán kinh doanh không trọn năm (không đủ 12 tháng trong năm dương lịch)

Trường hợp này bao gồm:

  • Cá nhân mới ra kinh doanh
  • Cá nhân kinh doanh thường xuyên theo thời vụ
  • Cá nhân ngừng/nghỉ kinh doanh

Với những đối tượng này thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN là doanh thu tính thuế TNCN của một năm (12 tháng); doanh thu tính thuế thực tế để xác định số thuế phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế kinh doanh.

b) Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp

Các hộ kinh doanh cá thể nếu thuộc trường hợp này mà kinh doanh không trọn năm thì cá nhân được giảm thuế khoán phải nộp tương ứng với số tháng ngừng/nghỉ kinh doanh trong năm.

Ví dụ: Hộ kinh doanh cá thể của bà Q đã được cơ quan thuế thông báo mức thuế khoán phải nộp trong năm 2019. Nhưng đến tháng 9 năm 2019, bà Q nghỉ kinh doanh. Như vậy, theo quy định tính thuế hộ kinh doanh cá thể, thì bà Q được giảm thuế khoán tương ứng với 4 tháng cuối năm 2019.

c) Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình

Với trường hợp này thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định cho 1 người đại diện duy nhất trong năm tính thuế.

Ví dụ: Hộ kinh doanh cá thể X được thành lập bởi 1 nhóm gồm 4 cá nhân. Năm 2019 hộ gia đình X có doanh thu là 500 triệu đồng (> 300 triệu) thì hộ gia đình X thuộc diện phải nộp thuế GTGT và Thuế TNCN trên tổng doanh thu là 500 triệu đồng.

thuế cho hộ kinh doanh cá thể

2. Cách tính thuế cho các trường hợp phải đóng thuế

Số thuế GTGT phải nộp   =     Doanh thu tính thuế GTGT    x    Tỷ lệ thuế GTGT

Số thuế TNCN phải nộp   =     Doanh thu tính thuế TNCN    x    Tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó:

  • Doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNCN: là doanh thu bao gồm thuế của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.

Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

  • Tỷ lệ thuế: tùy từng ngành nghề có tỷ lệ áp dụng thuế khác nhau

Doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế đều được quy định trong Thông tư 92/2015/TT-BTC

Như vậy, sau bài viết này các hộ kinh doanh cá thể đã có thể biết được các loại thuế mà mình cần phải nộp cũng như cách tính thuế sao cho chính xác nhất để có thể đóng thuế đúng với quy định của pháp luật và lên những kế hoạch phù hợp với quy mô kinh doanh của mình.

Đọc thêm:

>> Cách xác định doanh thu tính Thuế TNDN mới nhất

>> Hướng dẫn chi tiết cách thức tính thuế thu nhập cá nhân 2019