Kinh nghiệm Làm mất 3 liên hóa đơn đã lập bị xử lý thế...

Làm mất 3 liên hóa đơn đã lập bị xử lý thế nào?

435
mất 3 liên hóa đơn
Cá nhân, tổ chức làm mất 3 liên hóa đơn sẽ bị xử phạt hành chính

Làm mất hóa đơn không phải là chuyện hiếm gặp với các kế toán viên. Khi gặp trường hợp mất 3 liên hóa đơn đã lập, kế toán viên ngay cả những kế toán lâu năm cũng thấy lúng túng chưa biết xử lý thế nào cho hợp quy định và có bị xử phạt hay không. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết dưới đây để biết cách khắc phục nếu có vi phạm về hóa đơn nhé!

1. Căn cứ quy định về hành vi làm mất hóa đơn

Những hành vi được coi là vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC như sau:

– Điểm a, Khoản 4, Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC quy định hành vi phạm làm mất hóa đơn:

+ Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn khi hóa đơn chưa đến thời gian lưu trữ, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn.

+ Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

– Điều 13 tại Thông tư này quy định về hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo ( trừ thông báo phát hành hóa đơn ) cho cơ quan thuế.

mất hóa đơn
Doanh nghiệp bị xử phạt hành chính nếu làm mất hóa đơn

2. Các mức xử phạt với hành vi làm mất hóa đơn

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua). Cụ thể:

Nếu tìm lại hóa đơn đã mất và báo cáo trước khi ban hành xử phạt thì người mua không bị phạt hành chính nữa.

Nếu cá nhân, tổ chức thông báo mất nhiều số hóa đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hóa đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hóa đơn.

Mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người mua thuê thì xử phạt người mua.

Mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua) trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

mất hóa đơn
Kế toán cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi làm mất hóa đơn

– Đối với hành vi vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn:

+ Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

+ Nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

+ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

vi phạm quy định hóa đơn
Vi phạm quy định hóa đơn có thể bị phạt lên tới 8 triệu đồng

– Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế.

Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

* Trường hợp tổ chức của bạn làm mất hóa đơn liên 3 (không phải 2 liên hóa đơn đã giao khách hàng trong thời gian lưu trữ) thì không bị xử phạt hành chính về vi phạm hóa đơn.

(Căn cứ các Điều 11, Điều 13 Thông tư 10/2014/TT-BTC)

Nếu làm mất 3 liên hóa đơn, không chỉ kế toán phải chịu trách nhiệm về sai phạm của mình mà doanh nghiệp cũng bị xử lý theo quy định pháp luật. Kế toán viên cần hết sức cẩn thận khi làm việc với hóa đơn, chứng từ. Để làm tốt công việc kế toán, điều kiện tiên quyết là kế toán viên cần hiểu luật, nắm rõ luật mới tránh được những vi phạm không đáng có. Hy vọng thông tin hữu ích cho công việc của bạn.

Xem thêm:

Mất hóa đơn đầu ra và đầu vào, kế toán cần xử lý như thế nào?

Cách xử lý khi mất hóa đơn liên 2 đã giao khách hàng

Những điều kế toán cần biết về chữ ký số và chứng thư số trong hóa đơn điện tử