Quy định Luật Thuế Tải về Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong...

Tải về Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

2645

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế có hiệu lực từ ngày 03/5/2021. Các bạn hãy tìm hiểu và tải về thông tư này trong bài viết dưới đây nhé.

Business woman working teamwork process. Free Photo

1. Những cách đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế

Người nộp thuế có thể đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử thông qua các cách sau đây:

Cách 1: Đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử trực tiếp với cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Cách 2: Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; gồm:

  • Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính;
  • Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

Cách 3: Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

2. Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu theo thông tư 19/2021/TT-BTC

a) Người nộp thuế mới thành lập; hoặc bắt đầu phát sinh nghĩa vụ với NSNN thực hiện lập và gửi hồ sơ đăng ký thuế lần đầu theo quy định bằng phương thức điện tử đến cơ quan thuế.

b) Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp nhận; đối chiếu thông tin; và gửi Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử cho người nộp thuế; chậm nhất 15 phút kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế vào địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế; thông báo nêu rõ thời gian; địa điểm trả kết quả; đồng thời yêu cầu người nộp thuế mang hồ sơ giấy đến trụ sở cơ quan thuế.

c) Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế đủ điều kiện cấp mã số thuế theo quy định, cơ quan thuế giải quyết theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC .

d) Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế không đủ điều kiện cấp mã số thuế theo quy định, trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử, cơ quan thuế gửi Thông báo không chấp nhận hồ sơ đăng ký thuế cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

3. Quy trình khai thuế điện tử

a. Người nộp thuế lập, gửi hồ sơ khai thuế:

Người nộp thuế thực hiện khai thuế điện tử (bao gồm cả khai bổ sung; gửi bản giải trình bổ sung thông tin tài liệu của hồ sơ khai thuế); theo một trong các phương thức quy định tại khoản 5 Điều 4 Thông tư này.

Trường hợp hồ sơ khai thuế bao gồm tài liệu theo quy định của pháp luật mà người nộp thuế không gửi được theo phương thức điện tử thì người nộp thuế nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu chính đến cơ quan thuế.

Người nộp thuế đã nộp hồ sơ khai thuế điện tử nhưng cơ quan thuế có thông báo không chấp nhận hồ sơ khai thuế của người nộp thuế và người nộp thuế không nộp lại hồ sơ khai thuế hoặc có nộp lại hồ sơ khai thuế nhưng vẫn không được cơ quan thuế chấp nhận được xác định là chưa nộp hồ sơ khai thuế.

b. Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế của người nộp thuế

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi Thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử cho người nộp thuế chậm nhất 15 phút kể từ khi nhận được hồ sơ khai thuế điện tử của người nộp thuế.

Chậm nhất 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo tiếp nhận nộp hồ sơ khai thuế điện tử; cơ quan thuế gửi Thông báo chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử (theo mẫu số 01-2/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này) cho người nộp thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

Riêng đối với hồ sơ khai thuế có bao gồm tài liệu kèm theo được nộp trực tiếp; hoặc gửi qua đường bưu chính; cơ quan thuế đối chiếu ngay hồ sơ bản giấy với hồ sơ đã nhận qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Chậm nhất 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ tài liệu kèm theo; cơ quan thuế gửi Thông báo chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử cho người nộp thuế.

Các bạn có thể tải về Thông tư 19/2021/TT-BTC TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm nộp thuế điện tử MISA mTax

Hướng dẫn nhanh cách dùng chữ ký số để nộp thuế điện tử

Giải đáp 8 thắc mắc thường gặp trong giao dịch thuế điện tử

Cách phân biệt 2 loại hóa đơn điện tử của cơ quan Thuế

8 thắc mắc về hóa đơn điện tử được Cơ quan Thuế giải đáp