Thuế Các nghiệp vụ khác Mức phạt nộp thuế môn bài mới nhất. Cập nhật ngay nhé!

Mức phạt nộp thuế môn bài mới nhất. Cập nhật ngay nhé!

1295
Mức phạt nộp thuế môn bài mới nhất 2019

Thời hạn nộp thuế môn bài, mức phạt chậm nộp thuế môn bài mới nhất giúp kế toán tham khảo và thực hiện nộp thuế đúng thời hạn là khi nào? Hãy cùng Ketoan.vn tìm hiểu nhé!

Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài được hiểu đơn giản là mức thuế doanh nghiệp phải đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ được ghi trên giấy phép kinh doanh. Các quy định về thuế môn bài khá nhiều và rõ ràng, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết rõ về các bậc thuế, thời gian nộp và các quy định xử phạt về thuế môn bài

Các đối tượng phải nộp thuế môn bài

Các tổ chức kinh tế

 • Các Doanh nghiệp nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
 • Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (thuộc công ty hoặc thuộc chi nhánh)… hạch toán phục thuộc hoặc báo sổ được cấp giấy chứng nhận (đăng ký kinh doanh), có đăng ký nộp thuế, và được cấp mã số thuế (loại 13 số)

Các đối tượng khác, hộ kinh doanh cá thể

 • Hộ sản xuất kinh doanh cá thể.
 • Người lao động trong các Doanh nghiệp (Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài…) nhận khoán tự trang trải mọi khoản chi phí, tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh.
 • Nhóm người lao động thuộc các Doanh nghiệp nhận khoán cùng kinh doanh chung thì nộp chung thuế Môn bài theo quy định tại điểm 1.d nêu trên. Trường hợp nhóm cán bộ công nhân viên, nhóm người lao động nhận khoán nhưng từng cá nhân trong nhóm nhận khoán lại kinh doanh riêng rẽ thì từng cá nhân trong nhóm còn phải nộp thuế môn bài riêng.
 • Các cơ sở kinh doanh trên danh nghĩa là Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài, các Công ty cổ phần, Công ty Trách nhiệm hữu hạn… nhưng từng thành viên của đơn vị vẫn kinh doanh độc lập, chỉ nộp một khoản tiền nhất định cho đơn vị để phục vụ yêu cầu quản lý chung thì thuế môn bài thu theo từng thành viên.

Mức phạt nộp thuế môn bài mới nhất 2019

Hạn nộp thuế môn bài đối với doanh nghiệp mới thành lập

 • Đối với doanh nghiệp (DN) mới thành lập và đã có hoạt động sản xuất thì hạn cuối nộp thuế môn bài chính sẽ vào ngày cuối cùng của tháng mà DN được cấp giấy phép kinh doanh.
 • Nếu doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động sản xuất thì hạn nộp thuế môn bài trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận giấy phép đăng kí kinh doanh.

Hạn nộp thuế môn bài 2019 cho doanh nghiệp đã đi vào hoạt động

 • Nếu doanh nghiệp không có sự thay đổi vốn điều lệ hay không mở rộng hoặc thu hẹp chi nhánh thì không phải nộp tờ khai thuế môn bài. Doanh nghiệp chỉ cần nộp tiền lệ phí chậm nhất là ngày 31/01/2019.
 • Nếu doanh nghiệp trong năm hoạt động có sự thay đổi trong vốn điều lệ hay thay đổi số lượng chi nhánh trong công ty thì phải nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 31/12 của năm thay đổi cũng như hạn chót nộp tiền lệ phí môn bài là vào ngày 31/01.

Một số điều cần lưu ý

 • Với doanh nghiệp mới thành lập và đã hoạt động: Hạn chót là ngày cuối của tháng bắt đầu hoạt động.
 • Với doanh nghiệp thành lập mà chưa hoạt động: Hạn chót là 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • Doanh nghiệp hoạt động mà không có thay đổi vốn điều lệ: Chỉ cần nộp tiền thuế môn bài và không phải nộp tờ khai thuế.
 • Doanh nghiệp hoạt động có sự thay đổi vốn điều lệ: Hạn chót nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế vào ngày 31/12 trong năm thay đổi vốn điều lệ.

Nội dung phạt chậm nộp thuế môn bài

Theo Thông tư 166/2013/TT-BTC và Thông tư 130/2016/TT-BTC mới nhất hiện nay, phạt thuế môn bài bởi 2 lý do

Mức phạt chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài

5 mức phạt chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài như sau

Lưu ý: Số ngày chậm nộp được tính từ ngày hết hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài.

Ví dụ: Doanh nghiệp thành lập vào ngày 14/02/2019. Vậy sau 30 ngày kể từ ngày nhận giấy phép đăng kí kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp tờ khai lệ phí môn bài (ở đây là ngày 16/03/2019). Trong trường hợp doanh nghiệp quên mất không nộp và đến tận ngày 26/03/2019 mới nộp thì doanh nghiệp bị trễ 10 ngày. Và mức phạt đối với doanh nghiệp có thể là từ 400.000 – 1.000.000 VNĐ

Mức phạt nộp chậm Tiền Lệ phí môn bài

Mức phạt này được tính theo công thức như sau

Số tiền phạt = Số tiền thuế nộp X 0.03% x Số ngày chậm nộp

Ví dụ: Doanh nghiệp nộp tiền lệ phí môn bài là 3.000.000 VNĐ, hạn nộp là ngày 31/01. Nhưng vì quên nên đến tận ngày 10/02 mới nộp thì số tiền phạt như sau:

Số tiền phạt nộp chậm = (3.000.000 x 0,03% x 10) = 9.000 VNĐ.

Vậy doanh nghiệp phải nộp phạt 9.000 VNĐ cho tiền nộp chậm

>> 15 nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

>> Các xác định doanh thu tính Thuế TNDN mới nhất