Kế hoạch và Báo cáo Lập kế hoạch ngân sách Kế hoạch tài chính là gì? Vai trò của kế hoạch tài...

Kế hoạch tài chính là gì? Vai trò của kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp

4840
Kế hoạch tài chính là gì? Vai trò của kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp

Tài chính là một trong những vấn đề cốt lõi của các doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp đều phải xây dựng một kế hoạch tài chính cho từng thời điểm hoạt động kinh doanh. Vậy kế hoạch tài chính là gì? Vai trò của kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp như thế nào?

Kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp là gì?

1. Kế hoạch tài chính là gì?

Kế hoạch tài chính là bản kế hoạch giúp các giám đốc tài chính CFO nắm được cách sử dụng tiền vốn một cách phù hợp và mang lại hiệu quả về mặt tài chính cho doanh nghiệp.

Trước khi lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp, cần phải có những bản kế hoạch chi tiết về sản xuất, kỹ thuật và kế hoạch đầu tư. Từ đó, bộ phận tài chính trong doanh nghiệp sẽ thống kê, phân tích và đưa ra những đánh giá về số vốn đáp ứng cho những bản kế hoạch trên như số vốn lưu động sản xuất, vốn đầu tư dài hạn là tiền sử dụng mua sắm trang thiết bị phục vụ cho đầu tư phát triển.

2. Các yếu tố cấu thành nên một kế hoạch tài chính

a. Mục tiêu tài chính

Kế hoạch tài chính dựa trên mục tiêu tài chính của doanh nghiệp gồm có việc chi tiêu tài chính cho sản xuất, đầu tư, chi phí… Mục tiêu tài chính cần phải được định lượng và đặt làm cột mốc quan trọng để theo dõi chi tiết.

b. Đánh giá định dạng tiền

Kế hoạch về doanh thu và chi phí sẽ quyết định số tiền có thể dư ra để trả lãi vay, nợ gốc và đầu tư định kỳ.

c. Kiểm soát nguy cơ

Bạn cần phải xác định tất cả nguy cơ và sử dụng phương án bảo hiểm để bảo vệ tài sản của doanh nghiệp. Kế hoạch kiểm soát nguy cơ gồm có việc đánh giá phương án kinh doanh; cơ cấu dòng tiền; xác định rủi ro… Kiểm soát nguy cơ là một trong các nguyên nhân cần thiết trong kế hoạch tài chính

d. Kế hoạch đầu tư dài hạn

Bao gồm chiến lược phân bố tài sản của mình dựa trên các mục đích đầu tư cụ thể và các rủi ro đủ nội lực xảy đến. Kế hoạch đầu tư này cần mang ra các hướng dẫn về lựa chọn mua – bán và thiết lập ra các tiêu chuẩn để đánh giá hiệu suất của việc đầu tư.

e. Kế hoạch giảm thuế

Xây dựng lại các phương pháp để tiết kiệm tối đa chi phí thuế trong phạm vi cho phép. Kế hoạch này gồm có việc dựng lại các phương tiện đầu tư được giảm thuế; giúp giảm thuế thu nhập đầu tư phải chịu.

Kế hoạch tài chính là gì? Vai trò của kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp

3. Tầm quan trọng của bản kế hoạch tài chính doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp; kế hoạch tài chính là một phần quan trọng và không thể thiếu. Kế hoạch tài chính liên quan trực tiếp đến mục tiêu tài chính của doanh nghiệp và cách doanh nghiệp sử dụng nguồn nhân sự để đạt được mục tiêu tài chính đó.

Bạn phải đăng nhập để đọc phần còn lại của bài viết này. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký