Nghiệp Vụ old Những lưu ý quan trọng cho kế toán doanh thu chưa thực...

Những lưu ý quan trọng cho kế toán doanh thu chưa thực hiện

6711
Những lưu ý quan trọng cho kế toán doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thực hiện là một tài khoản thường thấy ở trong hệ thống tài khoản kế toán. Tuy nhiên, nếu như bạn là kế toán mới ra trường, còn non kinh nghiệm, thì chắc chắn khoản mục này sẽ khiến bạn gặp đôi chút khó khăn. Cách hạch toán khoản mục này ra sao? Kế toán doanh thu chưa thực hiện cần lưu ý những gì? chắc chắn là băn khoăn của nhiều người làm kế toán. Chính vì thế, Ketoan.vn sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức về kế toán doanh thu chưa thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 200. Mong rằng sẽ đem đến cho bạn những hiểu biết cụ thể để dễ dàng áp dụng vào thực tế.

Những lưu ý quan trọng cho kế toán doanh thu chưa thực hiện

1. Khái niệm doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thực hiện phát sinh khi công ty được thanh toán tiền trước khi hoàn thành việc cung cấp hàng hóa dịch vụ. Hiểu theo đúng bản chất, doanh thu chưa thực hiện chính là một khoản nợ phải trả của công ty cho khách hàng do đã nhận tiền của khách hàng nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ chuyển giao quyền sở hữu và sử dụng hàng hóa, hay hoàn tất việc cung cấp dịch vụ.

2. Phân biệt doanh thu chưa thực hiện và người mua trả tiền trước

Mặc dù đã có khái niệm và doanh thu chưa thực hiện, tuy nhiên, nhiều người thường nhầm lẫn nó với khoản người mua trả tiền trước. Vậy làm như thế nào để phân biệt hai khoản mục này?

Thực chất, doanh thu chưa thực hiện là một trường hợp đặc biệt của doanh thu. Cụ thể, số tiền nhận trước và doanh thu có liên quan đến nhiều kỳ kế toán trong tương lai. Do đó, để một khoản trở thành doanh thu chưa thực hiện, nó phải thỏa mãn 2 yếu tố:

  • Đã giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ cho người mua.
  • Người mua đã chấp nhận thanh toán.

Vậy điểm mấu chốt để phân biệt khoản tiền nhận trước được hạch toán vào “doanh thu chưa thực hiện” hay “người mua ứng trước tiền hàng” là đã giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ cho khách hàng hay chưa.

Như vậy, việc người mua ứng trước tiền hàng khi người bán chưa giao hàng cho người mua sẽ không được hạch toán vào tài khoản 3387 mà sẽ được ghi nhận vào bên Có của tài khoản 131 – Phải thu khách hàng. Về bản chất, đây là khoản nợ và được thể hiện trên bảng cân đối kế toán ở mục ” Người mua trả tiền trước ngắn hạn”.

Còn đối với doanh thu chưa thực hiện, nó sẽ được hiểu là khoản tiền người bạn nhận trước của người mua. Khoản tiền này sẽ liên quan đến nhiều kỳ kế toán và người bán đã hoàn thành một phần nghĩa vụ cung cấp dịch vụ hay tài sản cho người mua sử dụng. Kế toán sử dụng tài khoản 3387 để hạch toán khoản mục này. Trên bảng cân đối kế toán, nó được thể hiện ở mục “Doanh thu chưa thực hiện dài hạn”.

3. Hạch toán doanh thu chưa thực hiện

Trường hợp cho thuê tài sản

  • Khi nhận tiền của khách hàng trả trước tiền thuê nhà, thuê tài sản trong nhiều kỳ, kế toán hạch toán doanh thu chưa thực hiện theo giá chưa bao gồm thuế GTGT:

Nợ TK 111, 112,… (Tổng số tiền nhận trư­ớc)
Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (Giá ch­ưa có thuế GTGT)
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)

  • Khi đến kỳ ghi nhận doanh thu, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện
Có TK 511 – Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ

  • Nếu hợp đồng cho thuê tài sản không được thực hiện và phải trả lại tiền cho khách, ghi:
Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (giá ch­ưa có thuế GTGT)
Nợ TK 3331 – Thuế GTGT đầu ra (số tiền trả lại cho ng­ười đi thuê về thuế GTGT)
      Có TK 111, 112,…(số tiền trả lại)

Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp

  • Khi bán hàng trả chậm, trả góp, phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm , trả góp với giá bán trả tiền ngay, được ghi vào TK 3387:
Nợ các TK 111, 112,131,…
Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (theo giá bán trả tiền ngay)
Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp và giá bán trả tiền ngay).
Có TK 3331 – Thuế GTGT đầu ra
  • Hàng kỳ, kết chuyển khoản lãi trả chậm trả góp:
Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện
Có TK 515 – Doanh thu từ hoạt động tài chính
  • Khi thu tiền bán hàng trả chậm, trả góp, kế toán ghi:
Nợ các TK 111, 112,…
Có TK 131 – Phải thu khách hàng.
Xem thêm

Hạch toán tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo hướng dẫn của Thông tư 200

Hạch toán tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ theo hướng dẫn của Thông tư 200

Hạch toán tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo hướng dẫn của Thông tư 200


Phần mềm kế toán MISA SME.NET sẽ cung cấp mọi góc nhìn về tình hình tài chính doanh nghiệp, nhập liệu tự động và kiểm soát tính hợp lệ từ các giao dịch ngân hàng, hóa đơn, mã số thuế… MISA SME.NET là sản phẩm của MISA, công ty có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm kế toán cho hơn 200.000 doanh nghiệp.

misa.sme.net