Quy định Bảo Hiểm Thay mới 18 thủ tục hành chính trong giải quyết BHXH

Thay mới 18 thủ tục hành chính trong giải quyết BHXH

738
thay mới 18 thủ tục hành chính giải quyết BHXH

Ngày 24/6/2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quyết định 777/QĐ-BHXH công bố thủ tục hành chính (TTHC) thay thế, bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng và chi trả các chế độ bảo hiểm.

15 TTHC thay thế trong lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH (Theo quyết định số 166/QĐ – BHXH ngày 31/1/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam)

 • Giải quyết hưởng chế độ ốm đau (Các điểm: 2.1 khoản 2 và khoản 4 Điều 4; 2.2, khoản 2 và khoản 4 Điều 5);
 • Giải quyết hưởng chế độ thai sản (Các điểm: 2.2, 2.3 khoản 2, khoản 3,4 Điều 4; 2.2 khoản 2 và khoản 4 Điều 5);
 • Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) (Các điểm: 2.4 Điều 4; 2.2 khoản 2 và khoản 4 Điều 5);
 • Giải quyết hưởng BHXH một lần (Các điểm: 1.2.3a, 1.2, 1.3, 1.4 khoản 1; 2.1 khoản 2 Điều 6; 1.1.2, khoản 1 Điều 7);
 • Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN đối với trường hợp bị TNLĐ, BNN lần đầu (Các điểm: 1.2.1a, khoản 1; 2.1, 2.2.1 khoản 2 Điều 6; 1.1.2, khoản 1 Điều 7);
 • Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN do thương tật, bệnh tật tái phát (Các điểm: 1.2.1a, khoản 1; 2.1, 2.2.1 khoản 2 Điều 6; 1.1.2, khoản 1 Điều 7);
 • Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN đối với trường hợp đã bị TNLĐ, BNN, nay tiếp tục bị TNLĐ hoặc BNN (Các điểm: 1.2.1c,d khoản 1; 2.1, 2.2.1 khoản 2 Điều 6; 1.1.2, khoản 1 Điều 7);
 • Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng  đối với cán bộ xã (Các điểm: 1.2.2 khoản 1; 2.1 khoản 2 Điều 6; 1.1.2 khoản 1 Điều 7);
 • Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam (Các điểm: 1.2.3 khoản 1 Điều 6; 1.1.2 khoản 1 Điều 7);
 • Giải quyết hưởng chế độ tử tuất (Các điểm: 1.2.4 khoản 1 Điều 6; 1.1.2 khoản 1 Điều 7);
 • Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích (Các điểm: 1.2.5b khoản 1, 2.1 khoản 2 Điều 6; 1.1.2 khoản 1 Điều 7);
 • Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác (Các điểm: 1.2.7, 1.6 khoản 1; 2.1, 2.4 khoản 2 Điều 6; 1.1.4 khoản 1 Điều 7);
 • Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH (Các điểm: 1.2.6 khoản 1 Điều 6; 1.1.3 khoản 1 Điều 7);
 • Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg ;
 • Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg.

 

sổ bảo hiểm xã hội

03 TTHC thay thế trong lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH, Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN)

 • Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh (Điểm: 2.2.1 khoản 2 Điều 7);
 • Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp (Điểm 1.2.2 khoản 1 Điều 6);
 • Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận (Các điểm: 4.1.2, 4.2.1 khoản 4 Điều 7).

Quyết định 777/QĐ-BHXH còn bãi bỏ một TTHC trong lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Truy lĩnh lương hưu, hưởng tiền trợ cấp BHXH trong các trường hợp:

 • Hết hạn hưởng, không còn tên trong danh sách chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận;
 • Người hưởng hoặc người lĩnh thay 06 tháng liên tục không nhận tiền, cơ quan BHXH đã tạm dừng in danh sách chi trả;
 • Truy lĩnh chế độ BHXH một lần của những năm trước.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24/6/2019, nhằm thay thế Quyết định số 1055/QĐ-BHXH ngày 25/7/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.