Tin Tức 2 Nghệ thuật lãnh đạo của John Maxwell

Nghệ thuật lãnh đạo của John Maxwell

23

John Maxwell, tác giả cuốn sách “21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo” đã đề cập đến rất nhiều những kỹ năng lãnh đạo của chính mình. Hãy cùng tìm hiểu về 5 cấp bậc trong Nghệ thuật lãnh đạo của John Maxwell, để thấy được những triết lý cần thiết của nghệ thuật lãnh đạo và rút ra được bài học giá trị cho bản thân.

Nghệ thuật lãnh đạo của John Maxwell

Sơ lược về 5 cấp độ trong nghệ thuật lãnh đạo của John Maxwell

Nghệ thuật lãnh đạo của John Maxwell chú trọng vào 5 cấp độ khác nhau. Đầu tiên là điểm xuất phát của sự lãnh đạo. Trong từng cấp độ, John Maxwell giải thích cách để một nhà lãnh đạo tương ứng được xác định và cách để họ có thể làm, nhằm phát triển lên một mức cao hơn. Các cấp bậc lãnh đạo của từng người hoàn toàn khác nhau, nó liên quan đến loại hình của từng doanh nghiệm cũng như kinh nghiệm mà mỗi người đã trải qua, tích lũy được.

5 cấp độ bắt đầu từ hiểu biết về các mối quan hệ cá nhân, sự kết nối với những thành công đã có được một cách sâu sắc. Sau đó, cấp độ sẽ được tăng dần lên, phát triển cho đến mức độ nhân viên tin vào tầm nhìn của người lãnh đạo.

Kết quả cuối cùng, nhà lãnh đạo sẽ đào tạo nên một thế hệ lãnh đạo kế nhiệm khác một cách phù hợp, dựa trên sự nhìn nhận của những người xung quanh. Trong 5 cấp độ, đối với John Maxwell, sau mỗi cấp độ đều sẽ có khả năng để phát triển hơn.

5 cấp độ trong nghệ thuật lãnh đạo của John Maxwell

5 cấp độ trong nghệ thuật lãnh đạo của nghệ thuật lãnh đạo của John Maxwell cụ thể như sau:

  • Cấp độ 1: Vị trí – Những quyền lợi
  • Cấp độ 2: Sự cho phép – Mối quan hệ
  • Cấp độ 3: Sản xuất – Kết quả
  • Cấp độ 4: Phát triển mọi người – tái sản xuất
  • Cấp độ 5: Đỉnh cao – sự kính trọng

Cấp độ 1: Vị trí:

Cấp độ 1 chính là điểm xuất phát của khả năng lãnh đạo trong mỗi người. Ở vị trí này, người nắm quyền quản lý, lãnh đạo trong các doanh nghiệp , tổ chức sẽ không gặp phải những vấn đề, khó khăn phát sinh.

Cũng ở cấp độ này, cơ hội mở ra cho nhiều người, bỏi ai cũng có thể được bổ nhiệm vào vị trí này. Chính vì thế, bạn cũng sẽ chưa thể hiểu được tốt chất lãnh đạo của mỗi cá nhân khi đứng ở vị trí khởi điểm. Người lãnh đạo cũng ít có tầm ảnh hưởng đến người khác bởi họ chưa nhận thấy vai trò từ lãnh đạo.

Không khó để có thể bắt gặp tình trạng này ở các công ty, vì thế, ở vị trí này, đừng coi mình là người lãnh đạo, hãy coi nó là một điểm khởi đầu để trải nghiệm và học cách lãnh đạo dần dần.

Cấp độ 2: Sự cho phép

Cấp độ này đề cập đến các mối quan hệ mà người lãnh đạo đã xây dựng. Cũng chính vì thế mà người lãnh đạo được phép thể hiện bản thân mình, thiết lập nên những mối quan hệ tốt với nhân viên. Các mối quan hệ sau khi được thiết lập sẽ tăng cường tính hợp tác và củng cố được lòng trung thành của nhân viên đối với lãnh đạo.

Khi đó, người lãnh đạo cũng biết cách để hiểu rằng việc nhân sự phấn đấu nhiều hơn chính là bởi niềm tin của họ dành cho lãnh đạo. Kết quả của sự tin tưởng và thiết lập những mối quan hệ đã thành công.

Cấp độ 3: Sản xuất

Nghệ thuật lãnh đạo của John Maxwell đề cập đến khả năng lãnh đạo có thể đo lường được, dựa vào những kết quả đã có. Cấp độ này xuất hiện khi xây dựng nên các mối quan hệ cá nhân tốt đẹp, đoàn kết và hợp tác trong công việc để tạo nên sự thành công.

Để thực tế hóa tầm nhìn, các nhà lãnh đạo ở cấp độ 3 thường sẽ sử dụng các mối quan hệ. Như vậy, điều quan trọng là người lãnh đạo phải biết cách để nhân viên nhìn thấy, hiểu được tầm nhìn của mình mới có thể cùng nhau hợp tác làm việc.

Cấp độ 4: Phát triển mọi người

Cấp độ 4 trong nghệ thuật lãnh đạo của John Maxwell đòi hỏi người lãnh đạo phải tập trung vào sự thúc đẩy và phát triển nhân viên. Cũng ở cấp độ này, người lãnh đạo có sự quan trọng trong sự phát triển của công ty.

Những người lãnh đạo ở cấp 4, sẽ có nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện nhân viên với mức độ cao, một trong số ít dành để phát triển khả năng của bản thân. Ở cấp 3 người lãnh đạo tập trung cho việc xây dựng quan hệ thì cấp 4 lại là học cách chia sẻ, cho đi.

Cấp độ 5: Đỉnh cao

Từ cấp thứ 4, người lãnh đạo có vai trò đào tạo nên những thế hệ lãnh đạo mới. Đến cấp 5, họ sẽ chính là những người để lại danh tiếng, nhờ sự cống hiến trong suốt thời gian làm việc tại doanh nghiệp.

Đối với John Maxwell, việc sử dụng 5 kiểu nhà lãnh đạo có thành công cũng sẽ tạo ra được 5 cấp bậc cho doanh nghiệp. Họ sẽ khiến nhân viên nhớ đến kể cả khi không còn làm việc ở vị trí đó. Và dĩ nhiên, khi người lãnh đạo ở cấp độ 5, họ chính là tấm gương để những nhân viên khác noi theo.

5 cấp độ được nêu ở trên, đều là những kiến thức được tích lũy từ nghệ thuật lãnh đạo của John Maxwell. Hy vọng rằng bằng một cách nào đó phù hợp, bạn sẽ trở thành một nhà lãnh đạo ở cấp 5 như John Maxwell.