Tin Tức 2 Hướng dẫn xây dựng chiến lược nhân sự dài hạn cho doanh...

Hướng dẫn xây dựng chiến lược nhân sự dài hạn cho doanh nghiệp

21
Hướng dẫn xây dựng chiến lược nhân sự dài hạn cho doanh nghiệp

Chìa khóa thành công của mỗi doanh nghiệp đó chính là mục tiêu và kế hoạch dài hạn. Đối với những doanh nghiệp lớn, việc xây dựng chiến lược nhân sự dài hạn là điều vô cùng cần thiết. Chiến lược nhân sự phù hợp, đúng đắn chính là ngọn đuốc dẫn đường cho con đường phát triển của doanh nghiệp.

Hướng dẫn xây dựng chiến lược nhân sự dài hạn cho doanh nghiệp

Chiến lược nhân sự là gì?

Chiến lược nhân sự là hệ thống chính sách và các hoạt động nguồn nhân lực nhằm đáp ứng và thực hiện mục tiêu chiến lược hiệu quả. Doanh nghiệp có thành công hay không ảnh hưởng rất nhiều bởi chiến lược nhân sự.

Quy trình xây dựng chiến lược nhân sự dài hạn cho doanh nghiệp

Xây dựng chiến lược nhân sự dài hạn cho doanh nghiệp chính là một trong những yếu tố thiết yếu dẫn đến sự thành công của doanh nghiệp. Sự phát triển của doanh nghiệp luôn dựa trên những giá trị cốt lõi của con người. Nói cách khác, con người làm nên giá trị.

Chiến lược nhân sự dài hạn giúp thiết lập tư duy phát triển

Doanh nghiệp phải tạo mọi điều kiện về môi trường và cơ hội làm việc cho nhân viên để họ có thể phát huy hết giá trị, năng lực của bản thân. Nhà quản trị cần đề cao lối tư duy, làm việc sáng tạo. Đào tạo, rèn luyện nhân viên, khắc phục những kĩ năng chuyên môn còn thiếu sót. Doanh nghiệp nên lấy nhân lực tài năng làm trung tâm cho quá trình phát triển.

Theo sát hiệu suất và phản hồi thường xuyên

Để tăng tính tương tác, kết nối giữa quản lí và nhân viên, nhân viên với nhân viên, nhà quản trị doanh nghiệp cần thực hiện khảo sát đánh giá sự hài lòng của nhân viên về công việc và môi trường làm việc, theo dõi hiệu suất của nhân viên thường xuyên để có thể khắc phục những thiếu sót và tận dụng tối đa thế mạnh của nhân viên.

Doanh nghiệp nên tạo ra môi trường làm việc mở để các nhân viên có nhiều cơ hội tiếp xúc với những lĩnh vực mới, có thể khám phá tài năng của bản thân. Lắng nghé và thấu hiểu những đóng góp từ nhân viên. Có như vậy, họ mới cảm thấy muốn gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Hoạch định kế nhiệm và lãnh đạo

– Đây là kĩ năng doanh nghiệp cần xác định những kĩ năng mà mình cần, những kĩ năng còn hạn chế để lên phương án phát triển những cá nhân tiềm năng. Bộ phận tuyển dụng và lãnh đạo doanh nghiệp cần hướng cho nhân viên của mình nhận biết rõ sứ mệnh doanh nghiệp, hoàn thiện tầm nhìn và vai trò phát triển trong tương lai.

– Doanh nghiệp cần xác định rõ nhân viên tiềm năng, nhân viên muốn gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Từ đó có kế hoạch lí tưởng để phát triển doanh nghiệp trong 3-5 năm tiếp theo, chủ động với những thay đổi của môi trường xung quanh.

Cập nhật quy trình tuyển dụng thường xuyên

Cùng là một vị trí, chức vụ cần tuyển dụng nhưng sau mỗi một khoảng thời gian, những yêu cầu về kĩ năng, xu hướng phát triển cũng thay đổi. Những người đa tài, đa năng, có sự thích nghi tốt trong mọi môi trường luôn luôn được các nhà tuyển dụng đánh giá cao.

Để thu hút nhân tài, doanh nghiệp cũng cần có những ý tưởng tuyển dụng độc đáo, mới lạ và sáng tạo. Không nên đi theo một lối mòn trong tuyển dụng bởi những ứng viên sáng giá luôn quan tâm tới môi trường làm việc có tạo cho họ nhiều cơ hội để phát triển bản thân hay không.

Tầm quan trọng của viêc xây dựng chiến lược nhân sự dài hạn cho doanh nghiệp

Chiến lược quản trị nhân sự dài hạn là khởi điểm cho mọi hoạt động doanh nghiệp

Một doanh nghiệp dù quy mô lớn hay nhỏ thì con người vẫn là yếu tố làm nên sự thành công của doanh nghiệp. Hiệu suất làm việc, thái độ làm việc, kết quả công việc, thành tựu đạt được đều do con người tạo ra.

Yếu tố quyết định kết quả công việc

Chiến lược nhân sự sẽ kiểm soát số lượng và chất lượng nhân sự. Chiến lược phải được đề ra đúng đắn và phù hợp thì doanh nghiệp mới có thể tồn tại và phát triển lâu dài.

Chiến lược nhân sự dài hạn tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

Chất xám, kinh nghiệm và tri thức của nhân sự quyết định sự cạnh tranh của doanh nghiệp. Để nhân viên có thể tận tụy và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, doanh nghiệp phải tạo được môi trường làm việc cuốn hút và thoải mái.

Đảm bảo tính tổ chức – kỷ luật cho doanh nghiệp

Kế hoạch quản trị nhân sự không tốt sẽ khiến tổ chức thiếu kỉ luật, năng suất làm việc không cao. Nhà quản trị phải khéo léo để tạo sợi dây gắn bó giữa mọi người trong doanh nghiệp với nhau, đẩy mạnh tốc độ và hiệu quả làm việc.

Khiến nhân viên nể phục

Những nhân viên có cá tính mạnh thường bị thuyết phục bởi một nhà lãnh đạo tài ba, tâm lí và có chiến lược nhân sự tốt. Khi nhận được sự quan tâm, lắng nghe từ cấp trên, họ sẽ tận tâm tận lực vì sự phát triển của doanh nghiệp.

Xây dựng chiến lược nhân sự dài hạn cho doanh nghiệp đòi hỏi nhà quản trị phải nhận định rõ ràng và linh động phù hợp với tình trạng của doanh nghiệp. Con người luôn luôn là giá trị cốt lõi cho thành công của mọi doanh nghiệp.