Tin Tức 2 Lên quy trình chiến lược nhân sự cần những nội dung gì?

Lên quy trình chiến lược nhân sự cần những nội dung gì?

15
Lên quy trình chiến lược nhân sự cần những nội dung gì?

Trong bất cứ doanh nghiệp quy mô dù lớn hay nhỏ thì chiến lược nhân sự luôn luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Để lên được một kế hoạch chiến lược nhân sự phù hợp là điều không hề dễ dàng. Dưới đây là những quy trình chiến lược nhân sự cần thiết cho mỗi doanh nghiệp.

Lên quy trình chiến lược nhân sự cần những nội dung gì?

Giới thiệu về quy trình chiến lược nhân sự

Để lên được một quy trình đạt chuẩn, các doanh nghiệp phải trải qua rất nhiều bước, rút ra từ chính những kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế. Khi quy trình chiến lược không phù hợp, doanh nghiệp khó có thể phát triển. Nếu đi đúng hướng, chắc chắn lợi nhuận mang về là rất cao.

Quy trình chiến lược nhân sự là những bước cần thiết để tối ưu hóa tài nguyên con người, nhằm chắc chắn mục tiêu và nhiệm vụ doanh nghiệp được hoàn thành. Để lên được chiến lược cụ thể, cần quan tâm tới ba yếu tố sau:

 • Số lượng: Dựa vào số lượng nhân sự thực tế để có kế hoạch rõ ràng và bám sát quá trình thực hiện kế hoạch.
 • Chất lượng: Cần đảm bảo đội ngũ nhân sự được đào tạo, rèn luyện chuyên môn, kĩ năng, thái độ một cách đầy đủ.
 • Chi phí: Nhà quản trị cần đảm bảo sự ổn định trong chi phí thực hiện kế hoạch và trả lương nhân sự. Nếu nảy sinh quá nhiều chi phí phụ có thể dẫn đến lãng phí, thậm chí phá sản doanh nghiệp. Nếu không đảm bảo chi phí cho nhân viên, khoản tiền quá ít dễ dẫn đến sự nản chí.

Nội dung các bước quy trình chiến lược nhân sự

Làm rõ định hướng/chiến lược nhân sự

 • Phát triển mô hình nhân sự: Cần nghiên cứu và khảo sát thực tế để đưa ra định hướng phát triển mô hình nguồn lực.
 • Phát triển chiến lược nhân sự dựa trên văn hóa doanh nghiệp.
 • Xác định tầm nhìn – nhiệm vụ – giá trị cốt lõi: Để đạt mục tiêu dài hạn, các nhà tuyển dụng phải xác định được ba yếu tố trên.
 • Phân tích nguồn lực nhân sự
 • Đánh giá hiệu quả chiến lược

Các bước xây dựng quy trình chiến lược nhân sự

Bước 1: Tổ chức: Mỗi doanh nghiệp cần tổ chức nêu rõ những quy tắc về ứng xử (cấp trên – cấp dưới, đồng nghiệp với nhau); Chính sách sử dụng thiết bị công ty; Quyền lợi nhân viên; Chính sách xử phạt; Cơ chế sa thải….

Khi nhà quản trị doanh nghiệp làm rõ các nguyên tắc trên, nhân viên sẽ hiểu rõ hơn về kỉ luật công ty, tránh xảy ra những thắc mắc trong tương lai.

Bước 2: Thúc đẩy: Để tạo được một môi trường làm việc thoải mái, giữ được người tài, giúp các nhân viên dốc hết sức vì doanh nghiệp thì nhà quản trị cần có mức đãi ngộ, thưởng phạt hợp lí. Tạo điều kiện hết sức có thể cho các nhân viên có thể phát huy hết tài năng của bản thân.

Bước 3: Duy trì: Để giữ mối quan hệ gắn bó giữa cấp trên và cấp dưới, doanh nghiệp cần lắng nghe ý kiến cá nhân của các nhân viên, xây dựng môi trường năng động, sáng tạo mang lại nhiều động lực trong công việc.

Thống nhất mục tiêu quản trị và mục tiêu doanh nghiệp

Đặt ra mục tiêu rõ ràng: Đây là hai yếu tố phải tồn tại gắn liền và song song nhau. Để nhân viên có thể hoạt động hết năng suất, làm tốt nhiệm vụ củ mình thì họ cần phải hiểu mục tiêu của doanh nghiệp là gì.

Lên kế hoạch tổ chức hành động để đạt được mục tiêu: Để thành công thì không thể nói suông, đặt mục tiêu suông mà cần phải có kế hoạch cụ thể để hành động.

Tạo động lực cho nhân viên: Để môi trường làm việc không trở nên khô khan, muốn nhân viên chăm chỉ thì nhà lãnh đạo phải tạo được nhiều động lực cho nhân viên nỗ lực, phấn đấu.

Khảo sát: Sau mỗi bước, nhà quản trị cần khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên và hiệu quả làm việc như thế nào để nắm rõ tình hình.

Đưa ra phương án phụ: Trong bất cứ kế hoạch, chiến lược nào, những người làm lãnh đạo cũng nên đặt ra nhiều kế hoạch B, C, D,… để tránh kế hoạch A thực hiện không thành. Như vậy mục tiêu của doanh nghiệp mới chắc chắn đạt được.

Tóm lại

Quy trình chiến lược nhân sự doanh nghiệp cần thực hiện như sau:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn lực: 

– Môi trường bên ngoài:

 • Bối cảnh kinh tế
 • Những thay đổi về chính trị và luật pháp
 • Sự phát triển về kĩ thuật và công nghệ
 • Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp

– Môi trường bên trong:

 • Số lượng, chất lượng nhân sự
 • Mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp
 • Sự thay đổi trong đội ngũ nhân sự

Đánh giá đội ngũ nhân viên

– Số lượng nhân sự

– Chất lượng nhân sự

– Kết quả công việc của mỗi nhân viên

Phân tích tình hình thực tế

– Phân tích nguồn lực thực tế

– Phân tích nhu cầu trong tương lai

– Phân tích sự chênh lệch giữa nguồn lực thực tế và nhu cầu tương lai

– So sánh và điều chỉnh cung – cầu nhân lực

Đánh giá tình hình

Trên đây là một số nội dung cơ bản để lên quy trình chiến lược nhân sự. Để doanh nghiệp phát triển thì chiến lược nhân sự phải đúng đắn và phù hợp.