Tin Tức 2 Mẫu chiến lược nhân sự chuẩn chỉ cho mọi doanh nghiệp

Mẫu chiến lược nhân sự chuẩn chỉ cho mọi doanh nghiệp

24
Mẫu chiến lược nhân sự chuẩn chỉ cho mọi doanh nghiệp

Chiến lược nhân sự được coi là một chiến lược chức năng quan trọng, thể hiện hiệu quả xây dựng và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Quá trình xây dựng chiến lược nhân sự có thể chỉ là một hoạt động trong các dự án hay cũng có thể là một hoạt động độc lập. Trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về mẫu chiến lược nhân sự chuẩn chỉ cho mọi doanh nghiệp.

Mẫu chiến lược nhân sự chuẩn chỉ cho mọi doanh nghiệp

Mẫu chiến lược nhân sự cho doanh nghiệp là gì?

Mẫu chiến lược nhân sự cho doanh nghiệp là bản mô tả, xây dựng chiến lược nhân sự. Bắt đầu bằng việc làm rõ các xu hướng, đặc điểm của ngành kinh doanh, các chiến lược kinh doanh, kèm theo đó là phân tích và xác định những chuỗi giá trị, quy trình, hoạt động, giá trị cốt lõi của mỗi doanh nghiệp.

Từ bản mẫu chiến lược đã được thành lập, doanh nghiệp sẽ xác định được các nhóm nhân sự cần thiết và quan trọng để xây dựng lợi thế cạnh tranh, phát triển các chính sách cùng với các hoạt động nguồn lực, nhằm mục đích đạt hiệu quả tốt nhất cho công việc và hoàn thành kế hoạch đề ra.

Mỗi mẫu chiến lược nhân sự đều sẽ chú trọng đến xây dựng hệ thống các quy trình hoạt động trong doanh nghiệp. Kèm theo đó là quy chế và hệ thống kế hoạch, nguồn lực cụ thể, góp phần đảm bảo cho việc thực hiện chiến lược được thành công.

Nội dung trong chiến lược nhân sự chuẩn cho doanh nghiệp

Làm chiến lược nhân sự cần phải phân tích ngành

Phân tích ngành để làm gì? Phân tích ngành chính là xu hướng tăng trưởng của ngành, xu hướng thay đổi thị hiếu từ các nhóm khách hàng, sự phân hóa thị trường, sự cạnh tranh giữa các đơn vị trong cùng ngành hàng…

Việc phân tích ngành sẽ giúp cho doanh nghiệp có chiến lược mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư vào tuyển dụng nhân lực để đáp ứng được nhu cầu cạnh tranh của thị trường. Không những thế, phân tích ngành giúp cho doanh nghiệp nhanh chóng thực hiện tái cơ cấu, cải thiện năng suất lao động để đảm bảo được hiệu quả làm việc.

Phân tích ngành trong các mẫu chiến lược nhân sự cũng góp phần đáp ứng được xu hướng thay đổi trong thị hiếu của khách hàng, từ đó doanh nghiệp có thể điều chỉnh mô hình cũng như chiến lược kinh doanh phù hợp.

Mẫu chiến lược phải được phân tích cụ thể và thiết lập được quy trình cốt lõi

Mỗi một mẫu chiến lược nhân sự sẽ trở thành công cụ để thực hiện được chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp. Vì thế trong các mẫu chiến lược sẽ phải làm rõ các chiến lược, chuỗi giá trị, quy trình cốt lõi bằng cách đưa ra các cơ sở, giúp cho doanh nghiệp phân loại được nhóm nguồn lực để tiếp tục để xuất và thực hiện các chiến lược về quản lý, phát triển.

Mỗi một nhóm nguồn nhân lực được đề cập trong chiến lược của doanh nghiệp sẽ có từng yêu cầu riêng để phát triển cụ thể từng chiến lược nhỏ trong đó, đồng thời cũng phát triển các nhóm nguồn nhân lực.

Những yêu cầu trong mẫu chiến lược nhân sự chuẩn chỉnh:

  • Đề ra được mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.
  • Định hướng phát triển chung của doanh nghiệp là gì? Tăng trưởng, ổn định, tái cấu trúc hay cắt giảm…
  • Danh mục lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp đang có sẵn, những lĩnh vực mới sẽ tham gia, lĩnh vực cần ngừng kinh doanh, cắt giảm, rút bỏ…
  • Phạm vi kinh doanh trong chiến lược là tập trung vào sản phẩm, vào khách hàng mục tiêu, thị trường hay giá trị…
  • Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp như thế nào, cạnh tranh với nhóm giá thành thấp hay chất lượng cao, cần đổi mới hay tiếp tục phát huy…
  • Năng lực cốt lõi kèm theo chuỗi giá trị doanh nghiệp hướng đến là gì? Đâu là năng lực cốt lõi mà doanh nghiệp sẽ xây dựng, cạnh tranh. Vai trò, chức năng, quy trình của chuỗi giá trị cốt lõi đối với doanh nghiệp, khách hàng là gì…

Lợi ích của mẫu chiến lược nhân sự cho doanh nghiệp là gì?

  • Đối với mỗi doanh nghiệp, khi xây dựng và thực hiện các chiến lược nhân sự theo mẫu, sẽ đem lại rất nhiều lợi ích khác nhau, cụ thể như:
  • Đảm bảo được số lượng nhân sự có chất lượng cao, đáp ứng cho quá trình thực hiện chiến lược kinh doanh mà doanh nghiệp đề ra.
  • Chiến lược nhân sự được thành lập cũng giúp cho doanh nghiệp có một lộ trình rõ ràng để thực hiện, đáp ứng kịp thời những thay đổi của xu thế về quản trị, sử dụng, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, tạo bước đệm vững chắc cho cạnh tranh.
  • Mỗi một mẫu chiến lược nhân sự cũng góp phần giúp những người lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện việc lựa chọn, đưa ra những quyết định tuyển chọn, sử dụng và định hướng con người được tốt hơn.

Nhìn chung, mỗi chiến lược nhân sự của từng doanh nghiệp sẽ được xây dựng theo từng yêu cầu cũng như định hướng khác nhau, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, cải thiện và điều chỉnh, mỗi doanh nghiệp sẽ có những đánh giá phù hợp để đáp ứng với nhu cầu thay đổi từ bên ngoài.

Có thể thấy, những mẫu chiến lược nhân sự là công cụ quan trọng để các doanh nghiệp thực hiện dài hạn nếu muốn xây dựng một đội ngũ con người, kèm phát triển văn hóa công ty lớn mạnh.