Tin Tức 2 Chiến lược nhân sự 4.0 mọi doanh nghiệp cần chú ý

Chiến lược nhân sự 4.0 mọi doanh nghiệp cần chú ý

19
Chiến lược nhân sự 4.0 mọi doanh nghiệp cần chú ý

Trong tất cả những lĩnh vực thì yếu tố con người đều đóng vai trò rất quan trọng. Nhất là trong thời đại hội nhập toàn cầu như hiện nay, rất nhiều cơ hội cũng như thách thức được đặt ra. Vậy chiến lược nhân sự 4.0 mọi doanh nghiệp cần chú ý là gì? Lý do vì sao những yếu tố này phải được quan tâm như vậy? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

Chiến lược nhân sự 4.0 mọi doanh nghiệp cần chú ý

Chiến lược nhân sự là gì?

Chiến lược nhân sự là một khái niệm được các doanh nghiệp nhắc đến rất nhiều. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về nó hoặc chỉ hiểu một cách chung chung. Trong khi đó đây lại là một chiến lược quyết định sự phát triển của một doanh nghiệp, nên trước khi tìm hiểu chiến lược nhân sự 4.0 mọi doanh nghiệp cần chú ý thì cần hiểu căn bản trước.

Chiến lược nhân sự là hệ thống những chính sách và hoạt động liên quan đến các nhân lực nhằm phục vụ mục đích chung của doanh nghiệp. Tùy từng mục đích và công việc cụ thể trong doanh nghiệp mà chiến lược nhân sự sẽ khác nhau. Trong đó chiến lược nhân sự có thể là một hoạt động hoặc dự án độc lập trong chiến lược phát triển cả doanh nghiệp.

Tầm quan trọng của chiến lược nhân sự hiện nay

Trong thời điểm hiện tại thì chiến lược nhân sự càng cần cần đổi mới để bắt kịp và hội nhập được. Chiến lược nhân sự 4.0 sẽ đóng vai trò quan trọng để quyết định doanh nghiệp có “khẳng định được mình” hay không.

Thời đại 4.0 là một cuộc cách mạng công nghiệp toàn cầu với tất cả các ngành như kinh tế, khoa học, vật lý, sinh học, nông nghiệp,…Sự giao thoa giữa toàn cầu, giữa người với người, giữa người với máy móc, giữa trí tuệ nhân tạo mở ra những cơ hội bình đẳng nhưng cũng không ít thách thức.

Do đó cần sự quyết định sau nhất của trí tuệ con người. Những chiến lược nhân sự 4.0 mọi doanh nghiệp cần chú ý sẽ là sườn, là trụ cột để áp dụng những công nghệ hiện đại ấy. Vì vậy đẻ thành công, sự sáng suốt, khoa học, hợp lý của chiến lược nhân sự rất quan trọng.

Những điểm cần lưu ý đối với chiến lược nhân sự

  • Chiến lược nhân sự cần phải được đổi mới qua các năm tùy vào tình hình thực tế. Chiến lược nhân sự 2020  phải gắn với thực tiễn phát triển năm 2020 của doanh nghiệp, nhà nước, toàn thế giới. Đây là yếu tố giúp cho doanh nghiệp không bị lạc hậu, có như vậy mới có thể đứng vững và phát triển
  • Chiến lược nhân sự cần ứng dụng những yếu tố trí tuệ thông minh, máy mọc, mạng internet trong việc sản xuất, kinh doanh, kết nối. Đây chính là chiến lược nhân sự 4.0 mọi doanh nghiệp cần chú ý.
 • Chiến lược nhân sự cần được xây dựng một cách cụ thể dựa trên cơ sở chuỗi giá trị của cơ sở. Từ đó doanh nghiệp phân loại những nhóm nhân sự phù hợp để tạo ra lợi thế kinh doanh. Và cần có 1 quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh đúng đắn
 • Cũng cần chú ý đến những thách từ bên ngoài và ngay trong doanh nghiệp để vượt qua
 • Những chiến lược cần xây dựng một cách dài hạn, hướng tới sự phát triển ở trong tương lai
 • Cần phù hợp giữa chiến lược nhân sự công ty và cả chiến lược nhân sự liên quan đến phúc lợi nhân viên

Quy trình xây dựng chiến lược nhân sự

 • Chiến lược nhân sự cần phải dựa trên các bước cơ bản sau: phân tích ngành, tìm ra giá trị cốt lõi và phân công các nguồn nhân lực

1. Phân tích ngành

Đây là bước đầu tiên trong quy trình xây dựng chiến lược nhân sự. Phân tích ngành có nghĩa là phân tích mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm, khách hàng, thị hiếu, đối thủ, thị trường,.. tại lĩnh vực mà bạn đang hoạt động

Đây có thể coi là bước quan trọng tiên quyết xác định việc bạn có đi đúng hướng hay không. Để thành công trong bước này, cần đảm bảo:

 • Xác định sự tăng trưởng của ngành trong tương lai: Ngành có xu hướng phát triển cao thì nguồn nhân lực chắc chắn yêu cầu cao hơn, ngược lại có thể cắt giảm, tinh chế
 • Xác định cơ cấu của thị trường: điều này giúp “ biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng”
 • Xác định xu hướng thay đổi trong thị hiếu của khách hàng

2. Xác định chuỗi giá trị của doanh nghiệp và phân tích chiến lược

– Làm rõ những mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp trong tương lai

– Định hướng sự phát triển và những giá trị cốt lõi, giá trị gia tăng cho doanh nghiệp

– Cần xác định rõ định hướng tổng thể công ty, phạm vi kinh doanh, lợi thế cạnh tranh,…

3. Phân phổ nguồn nhân lực

Đây được xem là một bước quan trọng hàng đầu, vì với những định hướng phát triển mà sẽ đưa ra những chiến lược khác nhau. Những chiến lược này có thể phù hợp hay không phù hợp với một bộ phận nhân viên. Vì vậy việc phân bổ nguồn nhân lực dựa trên số lượng, tài năng, mong muốn,…rất quan trọng.

Trên đây là một số chiến lược nhân sự 4.0 mọi doanh nghiệp cần chú ý. Thực tế, những nhà điều hành cần phải hiểu rõ và nắm bắt, sáng tạo theo hoàn cảnh để phù hợp nhất.