Tin Tức 2 Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp

Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp

18
Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp

Bạn muốn doanh nghiệp trở thành nơi tập hợp và phát huy được tất cả nguồn lực của con người, làm tăng giá trị nguồn lực con người đơn lẻ và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp đòi hỏi bạn cần xây dựng một và duy trì một hệ thống văn hóa doanh nghiệp phù hợp để phát huy được hết năng lực của tất cả mọi người. Vậy các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp là gì? 

Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp

Trong các lĩnh vực kinh doanh, sự tuyển chọn nhân viên không phải là tuyển dụng ở một vùng hay địa điểm nào đó nhất định mà sự tuyển dụng đó là trong cả nước thậm chí tuyển dụng cả người nước ngoài. Với những doanh nghiệp dù có quy mô nhỏ hay lớn đều tập hợp những con người khác nhau về trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa, mức độ nhận thức, những mối quan hệ trong xã hội, vùng miền địa lý hay tư tưởng văn hóa… tất cả những sự khác nhau này đã tạo ra một môi trường làm việc đa dạng và khá phức tạp.

Các công ty doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải liên tục cố gắng tìm tòi những cái hay cái mới, những sáng tạo mới mẻ và thay đổi cho phù hợp với thực tế với sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường và xu hướng toàn cầu hóa.

Vậy bạn cần làm những gì để doanh nghiệp trở thành nơi tập hợp và phát huy được tất cả nguồn lực của con người, làm tăng giá trị nguồn lực con người đơn lẻ để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi bạn cần phải xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp và duy trì nề nếp văn hóa doanh nghiệp đó để có thể phát huy tốt nhất được năng lực và sự thúc đẩy góp phần của tất cả thành viên vào việc đạt được mục tiêu chung của tổ chức đó được gọi là văn hóa doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để biết được các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp?

Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp

Bạn hãy sử dụng 5 yếu tố sau đây mà chúng tôi nghĩ có thể giúp bạn dễ dàng trong việc xây dựng một văn hóa doanh nghiệp có tính đặc thù và phát huy được tất cả nguồn lực trong công ty, thúc đẩy sự phát triển của công ty doanh nghiệp bạn.

Xây dựng cơ sở định hướng của doanh nghiệp

Đây được coi là một trong những năm yếu tố vô cùng quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp bao gồm đầy đủ những triết lý quản lý và kinh doanh cốt lõi nhất và căn bản nhất. Được coi là cơ sở để bạn định hướng các hoạt động của doanh nghiệp và chi phối các quyết định quản lý là niềm tin, là những giá trị bền vững không thay đổi bất chấp thời gian và ngoại cảnh. Điều kiện để xây dựng một văn hóa thành công là sự cam kết của những người lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp mới đủ khả năng tác động đến nền văn hóa này.

Động lực thúc đẩy hành động của các cá nhân và tổ chức

Đây là một yếu tố quan trọng thứ hai của nền văn hóa doanh nghiệp được coi là động lực để thúc đẩy hành động của các cá nhân và môi trường động lực chung của tổ chức. Yếu tố động lực này sẽ biểu hiện ra ngoài bằng những hành vi hằng ngày làm việc của thành viên trong công việc hay kết quả của cá nhân trong doanh nghiệp.

Tính ổn định và quy trình

Bạn cần xây dựng một quy trình phù hợp và có các quy định rõ ràng để giúp chính sách doanh nghiệp hoạt động một cách ổn định, theo chuẩn. Một quy trình và các quy định đúng sẽ giúp cho doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng các sản phẩm hay dịch vụ của công ty, doanh nghiệp. Tạo được tính ổn định trong doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp với những nỗ lực làm hài lòng khách hàng và xã hội. Đây là quy trình trong các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp.

Hệ thống thông tin quản lý đa dạng

Hệ thống trao đổi thông tin là yếu tố thứ tư trong văn hóa doanh nghiệp đáp ứng các nhu cầu thông tin và sự quản lý đa dạng. Hệ thống này cũng giúp các doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp. Đảm bảo các thông tin cần thiết cho doanh nghiệp đều được đều được truyền đạt lưu trữ và xử lý. Giúp mọi thành viên trong doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và xử lý thông tin đáp ứng được các hoạt động thường nhật hay các công tác lập kế hoạch xây dựng và định hướng chiến lược.

Các phong trào và nghi thức

Những phong trào nghi lễ và nghi thức phản ánh đời sống sinh hoạt của công ty. Các hoạt động này nó không ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh, nhưng ảnh hưởng tới mọi hoạt động của công ty cũng rất lớn. Những phong trào này giúp công ty bạn tuyên truyền phổ biến đường lối, các chính sách của công ty tạo ra những sự khác biệt của công ty với các công ty bên ngoài.

Xây dựng được những hình ảnh tốt đẹp cho công ty trước cộng đồng  cũng là các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp. Thông qua đó góp phần phát triển và xây dựng thương hiệu. Vì vậy, bạn muốn tạo ra sự cá tính riêng biệt cho doanh nghiệp, tạo ra sức mạnh cạnh tranh cho doanh nghiệp thì các cán bộ quản lý và các nhà lãnh đạo các cấp khác cần phải tham gia vào quá trình xây dựng văn hóa của tổ chức mình.