Chi phí Lương Cách tính lương tháng 13 và thời gian trả lương tháng 13...

Cách tính lương tháng 13 và thời gian trả lương tháng 13 tại doanh nghiệp

50
Cách tính lương tháng 13 và thời gian trả lương tháng 13 tại doanh nghiệp

Lương tháng 13 được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt vào dịp gần Tết. Vậy thì, cách tính lương tháng 13 như thế nào? Khi nào thì doanh nghiệp trả lương tháng 13? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi này. 

Cách tính lương tháng 13 và thời gian trả lương tháng 13 tại doanh nghiệp

Lương tháng 13 là gì?

Trong một năm không thể tồn tại tháng thứ 13 nhưng lương tháng 13 là một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi. Đến nay, chưa có văn bản pháp lý nào quy định cụ thể về  khái niệm lương tháng 13. Mọi người có thể ngầm hiểu với nhau rằng: lương tháng 13 là một khoản tiền thưởng mà người lao động nhận được vào dịp cuối năm, căn cứ trên kết quả hoàn thành công việc của người lao động. Như vậy, doanh nghiệp sẽ trả lương tháng 13 cho người lao động vào thời điểm giáp Tết.

Qua định nghĩa trên thì một số người thường đánh đồng lương tháng 13 với tiền thưởng Tết. Nhưng thật chất, lương tháng 13 và tiền thưởng Tết là hai khoản hoàn toàn khác nhau. Ở một số doanh nghiệp, người lao động được nhận cả lương tháng 13 và tiền thưởng Tết, điều này phụ thuộc vào thỏa thuận giữa người lao động với doanh nghiệp.

Những quy định về tiền lương tháng 13

Lương tháng 13 là một khoản tiền mà chưa văn bản pháp lý nào quy định cụ thể. Tuy nhiên, dựa vào bản chất của nó thì có thể rút ra một số lưu ý về tiền lương tháng 13. Người lao động cũng như người sử dụng lao động cần nắm rõ để không xảy ra mâu thuẫn trong quá trình làm việc với nhau và cũng để không mắc phải sai phạm khi làm việc với cơ quan chức năng.

Doanh nghiệp không bắt buộc phải trả lương tháng 13 cho người lao động

Cho đến nay, chưa có văn bản nào quy định doanh nghiệp bắt buộc phải trả lương tháng 13 cho người lao động. Vì vậy việc quyết định có trả lương tháng 13 hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ban lãnh đạo của công ty và thỏa thuận với người lao động.

Tiền lương tháng 13 của người lao động trong cùng một công ty là khác nhau

Tiền lương tháng 13 có tính chất như một khoản tiền thưởng. Trong đó theo Bộ Luật Lao động quy định như sau:

“Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.”

Như vậy, tiền lương tháng 13 của người lao động trong cùng một công ty là khác nhau và phụ thuộc vào mức độ hoàn thành công việc của từng người. Ai hoàn thành thành tốt thì lương tháng 13 cao, ai không hoàn thành thì lương tháng 13 thấp và có thể không được hưởng lương tháng 13.

Ngoài ra, nếu ai cũng được hưởng lương tháng 13 như nhau thì sẽ làm mất đi động lực thúc đẩy làm việc của người lao động.

Tiền lương tháng 13 phải chịu thuế thu nhập cá nhân

Theo Bộ Luật lao động, lương tháng 13 là một khoản tiền thưởng và tiền thưởng được coi là một khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Vì vậy, người lao động được hưởng lương tháng 13 phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, trong tháng mà người lao động được nhận lương tháng 13, tiền lương tính thuế thu nhập cá nhân được tính bằng cách cộng gộp tiền lương tháng 13 và tiền lương của tháng đó.

Tiền lương tháng 13 không phải đóng bảo hiểm xã hội

Như đã đề cập ở trên, tiền lương tháng 13 có bản chất là một khoản tiền thưởng. Do vậy, tiền lương tháng 13 không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Cách tính lương tháng 13 

Do tiền lương tháng 13 không phải là khoản tiền pháp luật quy định doanh nghiệp bắt buộc phải trả cho người lao động nên sẽ có nhiều cách tính lương tháng 13 khác nhau. Việc tính lương tháng 13 ở các doanh nghiệp phụ thuộc vào số lượng người lao động và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp đó. Bài viết này chúng tôi cung cấp cho bạn đọc cách tính lương tháng 13 phổ biến và được nhiều doanh nghiệp sử dụng nhất.

Điều kiện được nhận lương tháng 13

Ở một số doanh nghiệp, người lao động được nhận lương tháng 13 phải đáp ứng một số điều kiện. Điều này được quy định trong Quy định tính lương tháng 13 của doanh nghiệp. Có thể kể ra một số quy định thường gặp như:

– Người lao động ký kết hợp đồng lao động không thời hạn với doanh nghiệp.

– Người lao động làm việc tại liên tục doanh nghiệp từ 1 tháng trở lên tính đến thời điểm tính lương tháng 13.

– Người lao động vẫn còn làm việc tại doanh nghiệp tính đến thời điểm tính lương tháng thứ 13.

Các điều kiện trên đây chỉ là một số quy định thường gặp trong các doanh nghiệp, không phải là điều kiện bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp khác nhau sẽ có những điều kiện cụ thể khác nhau.

Cách tính lương tháng 13

Cách tính lương tháng 13 phổ biến nhất là tính theo số tháng làm việc trong năm. Theo đó, lương tháng 13 được tính như sau:

– Nếu người lao động làm đủ 12 tháng trong năm: lương tháng 13 là lương bình quân của 12 tháng trong năm.

– Nếu người lao động không làm đủ 12 tháng trong năm: lương tháng 13 được tính theo tỷ lệ số tháng làm việc trong năm. Cụ thể như sau:

Lương tháng 13 = (Thời gian người lao động làm việc trong năm)/12 x Tiền lương trung bình tính theo thời gian người lao động làm việc

Trên đây là cách tính lương tháng 13 và một số quy định về khoản tiền này. Mời bạn đọc tham khảo để chủ động trong công việc của mình. Chúc các bạn thành công.