Kinh nghiệm Những bước xây dựng hoạch định chiến lược nhân sự hiệu quả

Những bước xây dựng hoạch định chiến lược nhân sự hiệu quả

23
Những bước xây dựng hoạch định chiến lược nhân sự hiệu quả

Để xây dựng một doanh nghiệp phát triển và vững mạnh. Bạn cần xây dựng ra một hoạch định chiến lược nhân sự. Đây được coi là một bước quan trọng trong việc tạo lập doanh nghiệp mà bạn cần có. Và cũng chính là bước đầu tiên của một kế hoạch nhân sự bài bản lâu dài. Đây cũng chính là hành động nhằm cụ thể hóa mục tiêu, và quyết định sự phát triển hay thụt lùi của doanh nghiệp. Hoạch định chiến lược nhân sự được coi là sứ mệnh của doanh nghiệp.

Những bước xây dựng hoạch định chiến lược nhân sự hiệu quả

Hoạch định chiến lược nhân sự trong doanh nghiệp

Trong quá trình hoạch định nhân sự, để đưa ra các mục tiêu mà các doanh nghiệp muốn hướng đến. Đều là các ý kiến góp ý của các nhà lãnh đạo đưa ra sau khi họ đã tham khảo và đánh giá nhận xét các mục tiêu của các phòng ban trong công ty.

Mỗi doanh nghiệp sẽ được chia ra thành nhiều bộ phận khác nhau và phụ trách những công việc khác nhau, cũng như nền tảng nhân sự sẽ khác nhau. Vì thế việc xây dựng hoạch định nhân sự cần phải theo một quy trình rõ ràng và có tính trật tự. Cần được xem xét một cách kĩ lưỡng về các hệ thống và các nhu cầu về các nguồn nhân lực để đảm bảo đúng người và đúng việc.

Quy trình xây dựng hoạch định chiến lược nhân sự

Dưới đây là những bước cơ bản của quy trình xây dựng hoạch định chiến lược nhân sự để doanh nghiệp tham khảo.

Nhu cầu nguồn nhân lực

Dựa vào tính chất công việc, bạn cần xác định về nhu cầu nguồn nhân lực trong công ty. Mỗi công ty/ doanh nghiệp có những công việc khác nhau dựa vào đó mà bạn có thể dự báo về nhu cầu nguồn nhân lực mà công ty bạn cần. Đây được coi là một công tác quan trọng trong việc đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực của công ty trong tương lai.

Để đưa ra được số lượng, và chất lượng về nguồn nhân lực mà công ty cần hay thời gian doanh nghiệp cần đến nguồn nhân lực mới bạn có thể thông qua mục tiêu chính của doanh nghiệp, hay các lĩnh vực hoạt động cũng như tính chất quy mô của công ty trong thời gian sắp tới.

Nghiên cứu thị trường nguồn nhân lực

Để xây dựng được một đội ngũ nhân lực hiệu quả và vững mạnh. Bạn cần tìm hiểu và phân tích hay theo dõi về tính chất làm việc của nguồn nhân lực ngoài công ty và cả nguồn nhân lực trong công ty. Để đưa ra được những chỉ tiêu thích hợp:

  • Xem xét mặt bằng trình độ của doanh nghiệp bạn, phân tích xem còn thiếu gì, có gì, và gặp phải những khó khăn nào.
  • Tìm hiểu và phân tích thực trạng nguồn nhân lực ngoài thị trường như thế nào.
  • Quan tâm quá trình làm việc của thành viên trong công ty, để xem độ gắn bó với công ty của từng cá nhân như thế nào? Hay quá trình làm việc còn gặp phải những khó khăn gì? Hoặc có khả năng bỏ việc hay không?
  • Đưa ra những chế độ đãi ngộ trong công ty như tăng tiền lương, hay tặng thưởng, lập ra các kế hoạch du lịch để thư giãn vui chơi…tạo môi trường làm việc tốt và tiện lợi…có thu hút được các nguồn nhân lực tiềm năng hay không?

Xác định nguồn nhân lực

Để xây dựng được một hoạch định chiến lược nhân sự có tính bài bản. Bạn cần xem xét tính chất công việc hay số lượng công việc để mà đưa ra quyết định tuyển thêm nhân sự hay giảm bớt nhân sự. So sánh nhu cầu nguồn nhân lực của công ty bạn cần với thực trạng nguồn nhân lực bên ngoài, để đưa ra những quyết định tăng hoặc giảm bớt nguồn nhân lực.

Xây dựng kế hoạch thực hiện

Để thực hiện một công việc đơn giản hay phức tạp bạn cần phải lập ra một kế hoạch mang tính bài bản và có mục tiêu dễ dàng, để nhìn vào đó mà thực hiện công việc một cách dễ dàng đúng quy trình và mang tính trật tự và có thể phát triển được theo ý bạn mong muốn. Dưới đây là một số kế hoạch mà chúng tôi nghĩ bạn cần lập để kinh doanh:

Kế hoạch tuyển dụng nhân lực: Dựa vào tính chất và số lượng công việc…

Kế hoạch phân bố lại nhân sự: Cắt giảm ai, đề bạt ai….

Kế hoạch đánh giá nhân sự: Xem xét quá trình làm việc, khó khăn, ý kiến của thành viên trong công ty…

Phân tích việc thực hiện kế hoạch

Bước cuối cùng của hoạch định chiến lược nhân sự là sự đánh giá nhìn lại về những gì mình đã thực hiện được. Phân tích hoạch định chiến lược nhân sự xem còn có những sai sót gì trong quá trình thực hiện hayn lập kế hoạch, còn thiếu và thừa ra những vấn đề gì mà chưa đề cập đến, tìm ra và đưa ra những biện pháp khắc phục để xây dựng được những bản kế hoạch hoàn thiện hơn vào những lần sau. Đưa ra những nhận xét và đánh giá chung qua bản kế hoạch để rút ra những kinh nghiệm. Đồng thời đánh giá sự chênh lệch giữa bản kế hoạch và thực tiễn để xem những mục nào thực hiện được làm tốt và ngược lại. Và đưa ra những biện pháp để hoàn thiện hơn.

Hoạch định chiến lược được coi là một thế mạnh giúp công ty phát triển nếu biết xây dựng một cách hợp lý. Giúp cho bạn nhận biết được những điểm mạnh và điểm yếu của công ty mình, để đưa ra những biện pháp khắc phục và hoàn thiện hơn cho những lần sau. Và định hướng cho bạn một kế hoạch chiến lược tuyển dụng nhân sự hiệu quả.