Kinh nghiệm Cách tính lương chi tiết theo sản phẩm

Cách tính lương chi tiết theo sản phẩm

59
Cách tính lương theo sản phẩm

Có không ít những doanh nghiệp hiện nay không chỉ tính lương cứng cho nhân sự của mình, mà bên cạnh đó còn tính lương theo sản phẩm. Việc tính lương dựa trên sản phẩm có thể kích thích khả năng làm việc của người lao động. Và có rất nhiều cách để tính lương dựa trên sản phẩm dành cho các doanh nghiệp. Theo dõi nội dung bài viết này để tham khảo một số các tính lương theo sản phẩm cho người lao động!

Cách tính lương theo sản phẩm

Tính lương dựa trên sản phẩm trực tiếp của từng cá nhân

Đây là cách tính lương áp dụng cho những sản phẩm được sản xuất từ các cá nhân. Cá nhân nào làm được bao nhiêu sản phẩm sẽ được tính bấy nhiêu. Tiền lương dựa trên sản phẩm của các cá nhân sẽ được xác định dựa trên công thức như sau:

Lương sản phẩm = Đơn giá sản phẩm x tổng số sản phẩm sản xuất được

Trong đó:

Đơn giá sản phẩm được xác định như sau:

Đơn giá = (Lcb + PC)/ Msl

Hoặc Đơn giá = (Lcb + PC) x MTG

Trong đó:

  • Lcb là mức lương cấp bậc hay lương cơ bản mà công việc đó chi trả cho người lao động
  • PC là các khoản phụ cấp dành cho người lao động khi làm công việc đó
  • Msl là tổng mức sản lượng mà người lao động đã làm được trong 1 khoảng thời gian nhất định.
  • Mtg mà mức thời gian mà người lao động đã sử dụng để làm việc ở trong doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp thường sẽ áp dụng cách tính lương này đối với những người lao động tự hoạt động độc lập. Những người lao động này đòi hỏi phải tự sản xuất ra những sản phẩm thực sự hoàn chỉnh. Bên cạnh đó cũng cần phải có những mức lao động để áp dụng cho từng cá nhân.

Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm là cách tính lương này giống như 1 sự khuyến khích đối với người lao động. Từ đó có thể tăng cao hơn hiệu suất công việc bởi vì chế độ tiền lương của họ sẽ được trả đúng với năng lực làm việc của họ.

Nhược điểm là nhiều khi ở trong quá trình làm việc, nhân viên sẽ không để ý đến vấn đề bảo vệ máy móc và một số những tài sản chung khác. Bên cạnh đó nhiều nhân viên cũng sẽ không để ý đến vấn đề tiết kiệm nguyên vật liệu và không quan tâm nhiều đến kết quả làm việc chung của cả tập thể.

Hướng dẫn tính lương dựa trên sản phẩm của tập thể

Khi bạn tính lương dựa trên sản phẩm của cả tập thể, sẽ tính dựa trên công thức như sau:

Tiền lương = Đơn giá x sản lượng chung của cả tập thể

Trong đó, đơn giá của sản phẩm sẽ được tính như sau:

ĐG = Tổng LCV nhóm / Msl hoặc ĐG = Mtg x MLcbq

Cụ thể:

  • Mlcbg là tổng mức lương bình quân của cả nhóm

Thông thường, những công ty mà người lao động được phân làm việc theo nhóm và hiệu suất công việc cũng được tính theo nhóm, như vậy sẽ được áp dụng cách tính lương này. Bởi vì trong quá trình hoàn thiện công việc, yêu cầu cần có nhiều trình độ chuyên môn khác nhau. Bên cạnh đó cũng cần phải có một nhóm người hoạt động mới có thể đảm bảo hiệu quả được.

Như vậy tổng tiền lương hàng tháng mà mỗi người lao động nhận được sẽ dựa vào hiệu suất và tiến độ làm việc của cả nhóm đó. Đối với việc phân phối tiền lương cho mỗi thành viên ở trong nhóm, sẽ được tính dựa trên một số những yếu tố như sau:

  • Các khoản lương cấp bậc mà mỗi công nhân đảm nhận
  • Thời gian làm việc của mỗi công nhân trong quá trình hoàn thiện sản phẩm đó

Hướng dẫn tính lương theo sản phẩm có thưởng cho người lao động

Khi bạn áp dụng cách tính lương theo sản phẩm và có cả thưởng cho người lao động, sẽ tính dựa trên công thức như sau:

Lương sản phẩm thưởng = LSP + (mh/100 x Lsp)

Cụ thể:

  • m: X số tiền thưởng của người lao động so với mức lương sản phẩm cho 1% hoàn thành sản lượng
  • h: Phần trăm chỉ số hoàn thành mức sản lượng sản phẩm

khi doanh nghiệp muốn tính doanh thu sản phẩm cho người lao động và kèm theo cả tiền thưởng cho mỗi cá nhân thì sẽ áp dụng công thức này. Đây là một trong những cơ chế lương mà doanh nghiệp có thể áp dụng, nó sẽ thúc đẩy người lao động hoàn thành nhiều hơn mức sản lượng đã được đặt ra.

Hướng dẫn cách tính tiền lương lũy tiến cho doanh nghiệp

Khi tính tiền lương lũy tiến, doanh nghiệp có thể áp dụng công thức sau đây:

Lương sản phẩm = Đơn giá x Sản lượng + ĐGlt x (Sản lượng –Mức sản lượng)

Trong đó:

  • ĐGlt: Mức đơn giá mà doanh nghiệp sẽ trả thêm cho người lao động nếu như sản phẩm hoàn thành của người này vượt quá mức quy định

Nếu như doanh nghiệp áp dụng cách tính này cho người lao động, mức tiền dành cho mỗi sản phẩm hoàn thành sẽ được tăng lũy tiến dựa trên mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm là cách tính này sẽ có tác động đến người lao động mạnh mẽ hơn. Người lao động sẽ muốn hoàn thành công việc vượt mức quy định.

Nhược điểm là việc tính tiền lương như vậy rất có thể sẽ làm cho tiền lương trả cho người lao động tăng nhanh hơn cả năng suất của lao động. Vì thế mà cách tính lương này không được áp dụng nhiều ở trong các doanh nghiệp. Thường sẽ chỉ được áp dụng trong những khâu sản xuất quan trọng và đòi hỏi tính thời gian.