Kinh nghiệm Hướng dẫn xây dựng quy chế trả lương thưởng mới nhất cho...

Hướng dẫn xây dựng quy chế trả lương thưởng mới nhất cho doanh nghiệp

67
Hướng dẫn xây dựng quy chế trả lương thưởng mới nhất cho doanh nghiệp

Trong mỗi doanh nghiệp, khi trả lương cho nhân viên, đều cần có quy chế trả lương cho người lao động. Điều này thể hiện tính minh bạch của doanh nghiệp trong việc trả lương cho người lao động. Vậy phải làm thế nào để xây dựng quy chế trả lương cho doanh nghiệp?

Hướng dẫn xây dựng quy chế trả lương thưởng mới nhất cho doanh nghiệp

Lí do xây dựng quy chế trả lương cho doanh nghiệp

Việc trả lương cho nhân viên từ trước đến nay luôn cần phải có tính minh bạch. Vì thế mà cơ chế trả lương cho người lao động luôn trở thành mối quan tâm hàng đầu. Nếu như doanh nghiệp có cơ chế trả lương phù hợp, nó sẽ có tác dụng là nâng cao lên năng suất cũng như là chất lượng làm việc của người lao động. Bên cạnh đó một cơ chế trả lương tốt sẽ giúp cho doanh nghiệp thu hút được nhiều nguồn nhân lực chất lượng cao, tài giỏi.

Những yếu tố cần thiết trong quy chế trả lương của doanh nghiệp

Khi bắt tay vào xây dựng quy chế trả lương của doanh nghiệp, cần phải đảm bảo được những yếu tố cần thiết để hoàn thiện quy chế.

Đảm bảo được quy định của pháp luật

Trước khi tiến hành xây dựng quy chế trả lương trong doanh nghiệp, doanh nghiệp cần phải đảm bảo đã nắm được toàn bộ luật  về những vấn đề lao động. Điều này ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động cũng như là đến doanh nghiệp.

Chế độ ưu tiên đối với các chức danh và tính chất đặc thù của công việc

Trong doanh nghiệp nên có sơ đồ phân loại doanh nghiệp, trong đó sẽ phân loại theo năng lực cũng như theo đặc thù của công việc. Đối với những người lao động thuộc trong nhóm lao động quan trọng và phải chịu nhiều áp lực hơn cần được sự ưu tiên thích đáng.

Cách thức trả lương trong doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp sẽ có quy định về hình thức trả lương khác nhau. Có doanh nghiệp sẽ trả cả lương cứng và lương khoán cùng lúc. Có những doanh nghiệp sẽ tách để trả hai loại lương này vào những thời điểm khác nhau.

Hướng dẫn xây dựng quy chế trả lương cho người lao động

Khi bạn muốn xây dựng quy chế trả lương cho người lao động, cần phải thực hiện theo những bước như sau:

Xây dựng quỹ tiền lương và đơn giá kế hoạch cho cả năm

Đầu tiên để xây dựng quỹ tiền lương, doanh nghiệp cần phải xác định được rằng mình cần chi bao nhiêu tiề lương cho người lao động. Và khoản tiền lương được trích ra chiếm tỷ lệ doanh thu là khoảng bao nhiêu, đó chính là đơn giá của tiền lương trong năm mà bạn xác định được.

Dựa trên đơn giá mà bạn đã xác định này, bạn hoàn toàn có thể xác định được mức lương cơ bản dànhh cho người lao động. Và mức đơn giá này cũng có thể sử dụng để xác định mức lương khoán trên mỗi sản phẩm dành cho người lao động.

Tiến hành xây dựng hệ thống chức danh và cả hệ số dãn cách

Khi xây dựng quy chế lương, đến bước này bạn cần phải thực hiện phân loại những nhóm công việc có cùng tính chất với nhau, có cùng độ phức tạp và cùng trách nhiệm vào trong một vị trí.

Khi thực hiện công việc ở bước này, đòi hỏi bạn cần phải xây dựng một bảng mô tả cụ thể về công việc cũng như là độ khó của các vị trí công việc. Và bên cạnh đó, bạn cần phải đảm bảo được hệ số dãn cách giữa những vị trí sao cho thực sự hợp lý. Điều này cũng sẽ giúp bạn đảm bảo được toàn bộ tiến độ của công việc.

Xác định được hình thức trả tiền lương cho lao động

Trong một doanh nghiệp chắc chắn sẽ có rất nhiều bộ phận lao động khác nhau. Và mỗi bộ phận lao động nên được áp dụng một hình thức trả lương khác nhau. Các khoản lương cố định doanh nghiệp nên áp dụng đối với những vị trí làm việc hành chính. Còn những vị trí nhân lực thực hiện sản xuất hoặc trực tiếp tạp ra doanh thu cho doanh nghiệp nên áp dụng lương khoán.

Hoặc doanh nghiệp cũng có thể cùng lúc áp dụng cả hai mức lương cho người lao động. Khi bạn áp dụng và vừa có lương cố định, vừa có lương khoán cho người lao động. Điều này giúp cho bạn tận dụng toàn bộ những ưu điểm của các hình thức trả lương này.

Đối với vấn đề trả lương khoán, doanh nghiệp hoàn toàn có thể áp dụng nhiều cách trả lương khác nhau. Doanh nghiệp có thể trả lương cho người lao động dựa trên khối lượng sản phẩm đã hoàn thành. Hoặc dựa trên các khoản doanh thu trực tiếp mà một người lao động hoặc một nhóm lao động thu lại được.

Vấn đề trả lương khóa luôn được các doanh nghiệp quan tâm. Khi mà bạn tiến hành trả lương khoán cho người lao động, cần phải chú ý đến tỷ lệ đơn giá sản phẩm sao cho phù hợp với lãi suất của toàn doanh nghiệp.

Xây dựng hệ thống thưởng phạt và hoàn thành công việc trong doanh nghiệp

Trong quy chế trả lương có những mức độ đánh giá hoàn thành công việc sẽ khiến cho nhân lực của bạn ý thức hơn trong công việc. Ví dụ bạn đề xuất ra những mức hoàn thành công việc A, B, C và tương đương với những mức thưởng, như vậy tự khắc người lao động sẽ có ý thức hơn trong công việc.

Chế độ thưởng phạt là điều không thể thiếu trong quy chế trả lương. Phạt đối với những người không hoàn thành công việc và thưởng những người đã hoàn thành tốt. Điều này sẽ giúp nhân viên của bạn làm việc năng suất hơn.