Quy định Bảo Hiểm Nên nhận bảo hiểm xã hội 1 lần hay chế độ tử...

Nên nhận bảo hiểm xã hội 1 lần hay chế độ tử tuất có lợi hơn?

167
Nên nhận bảo hiểm xã hội 1 lần hay chế độ tử tuất có lợi hơn?

Có một trường hợp mà không ít người lao động hay gặp phải. Đó chính là khi mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo như ung thư. Mà đang trong thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Người lao động sẽ bị phân vân không biết nên lựa chọn bảo hiểm xã hội 1 lần hay lựa chọn chế độ tử tuất. Vì không biết lựa chọn bên nào sẽ có lợi hơn.

Nên nhận bảo hiểm xã hội 1 lần hay chế độ tử tuất có lợi hơn?

Mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần của người lao động

Đối với mức hưởng của người lao động, sẽ được tính dựa theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Mỗi năm hưởng bảo hiểm xã hội sẽ được tính cụ thể như sau:

  • Đối với những người lao động đóng bảo hiểm xã hội từ trước năm 2014 trở đi. Những người này sẽ được hưởng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương đóng bảo tháng mà trước đó đã đóng BHXH.
  • Đối với những người lao động đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi. Những người này sẽ được hưởng 2 tháng mức bình quân tiền lương đóng bảo tháng mà trước đó đã đóng BHXH.
  • Đối với trường hợp mà người lao động chưa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 1 năm. Mức hưởng bảo hiểm xã hội của người này sẽ bằng với số tiền đã đóng vào quỹ bảo hiểm trước đó. Mức hưởng bảo hiểm tối đa của người lao động sẽ bằng tối đa 2 tháng mức tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Người tham gia BHXH bắt buộc có mức hưởng chế độ tử tuất như thế nào?

Đối với chế độ tử tuất dành cho người lao động có những mức hưởng như sau. Bao gồm có trợ cấp mai tang, trợ cấp tuất hàng tháng. Hoặc cũng có thể trợ cấp tuất 1 lần. Và ở trong khoản trợ cấp này, mỗi loại trợ cấp sẽ có một đối tượng, mức hưởng và cả điều kiện hưởng khác nhau.

Trợ cấp mai táng cho người lao động

Đối với khoản trợ cấp mai táng, sẽ bằng 10 lần mức lương cơ sở ở trong tháng  mà người lao động mất. Mức lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng trên 1 tháng. Như vậy, ta có thể tính ra, khi người lao động mất. Số tiền trợ cấp mai táng sẽ bằng 14,9 triệu đồng.

Trợ cấp tuất hàng tháng

Trợ cấp tuất này sẽ dành cho người thân của người lao động đã mất. Khoản trợ cấp tuất hàng tháng dành cho nhân thân bằng 50% của mức lương cơ sở hiện tại. Đối với trường hợp mà nhân thân mà không trực tiếp nuôi dưỡng. Mức trợ cấp tuất hàng tháng sẽ bằng 70% mức lương cơ sở.

Như vậy có thể tính ra mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 50% x 1.490.000 = 1.043.000 đồng / tháng.

Mức trợ cấp tuất 1 lần

Đối với nhân thân của người lao động đã mất thuộc vào đối tượng đang tham gia Bảo hiểm xã hội. Đang ở trong giao đoạn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Mức hưởng trợ cấp một lần của người này sẽ được căn cứ dựa trên số năm đóng BHXH trước khi qua đời. Cụ thể như sau:

  • Đối với những người lao động đóng bảo hiểm xã hội từ trước năm 2014 trở đi. Những người này sẽ được hưởng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm tháng mà trước đó đã đóng BHXH.
  • Đối với những người lao động đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi. Những người này sẽ được hưởng 2 tháng mức bình quân tiền lương đóng bảo tháng mà trước đó đã đóng BHXH.
  • Đối với trường hợp mà người lao động chưa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 1 năm. Mức hưởng bảo hiểm xã hội của người này sẽ bằng với số tiền đã đóng vào quỹ bảo hiểm trước đó. Mức hưởng bảo hiểm tối đa của người lao động sẽ bằng tối đa 2 tháng mức tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp nhân thân đang được hưởng lương hưu

Còn những nhân thân mà đang trong khoảng thời gian được nhận lương hưu. Mức trợ cấp cho những người này sẽ dựa vào trong khoảng thời gian nhận lương hưu.

  • Trường hợp mà mất trong khoảng thời gian hai tháng đầu. Mức lương hưu sẽ được tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng.
  • Nếu trường hợp mà mất ở trong những tháng sau đó. Nếu cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu tương đương với mức trợ cấp sẽ giảm đi 0,5 tháng lương hưu. Và mức thấp nhất được hưởng sẽ bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng.

Kết luận

Có thể nhận thấy, ngoài việc nhận các khoản trợ cấp hàng tháng. Nhân thân còn có thể được các khoản trợ cấp mai táng, bằng 10 lần mức lương cơ sở. Như vậy, khi rơi vào trong trường hợp này, người lao động nên lựa chọn chế độ tử tuất sẽ có lợi hơn.

Xem thêm:

Có được tham gia bảo hiểm tiếp sau khi đã rút BHXH 1 lần?

NLĐ cần lưu ý 6 điểm trên giấy chứng nhận nghỉ việc để hưởng BHXH

Tải về Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt buộc

Những trường hợp không được buộc NLĐ thôi việc từ năm 2021

Lương hưu tính thế nào khi chuyển sang đóng BHXH mức thấp hơn?