Kinh nghiệm Nghỉ việc do bị điều chuyển công việc, NLĐ được trợ cấp...

Nghỉ việc do bị điều chuyển công việc, NLĐ được trợ cấp gì?

246
tim viec lam, tim viec lam them, tim viec nhanh va hieu qua

Người lao động có thể xin nghỉ khi bị điều chuyển sang làm một công việc khác, nếu thấy không phù hợp. Trong trường họp đó có được trợ cấp không?

Do bị chuyển làm việc khác nên nghỉ việc, NLĐ được trợ cấp gì?

Người lao động sẽ phải làm công việc khác với hợp đồng trong vòng bao lâu?

Bên phía sử dụng lao động sẽ được phép chuyển người lao động sang làm công việc khác. Công việc khác hoàn toàn với nội dung ở trong hợp đồng lao động đã đề xuất. Lí do chuyên việc có thể do công ty gặp khó khăn, có thể do khắc phục tai nạn lao động.

Tuy nhiên bên phía doanh nghiệp cần phải lưu ý rằng. Tổng thời gian mà người lao động làm công việc không giống như trong hợp đồng. Thời gian này không được vượt quá 60 ngày. Đây là số ngày được cộng dồn trong cả một năm làm việc. Nếu số ngày làm việc vượt quá 60 ngày, phải có sự đồng ý của người lao động.

Không bố trí đúng công việc, người lao động được phép nghỉ việc

Khi được bố trí công việc mới, nhưng công việc không đúng với hợp đồng lao động. Hoặc công việc này không thể đảm bảo được điều kiện như đã thỏa thuận trước đó. Như vậy, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Vấn đề này đã được quy định ở trong Điều 48 Bộ luật Lao động 2012.

Người lao động sẽ được trợ cấp gì khi nghỉ việc?

Do bị chuyển làm việc khác nên nghỉ việc, NLĐ được trợ cấp gì?

Hưởng trợ cấp thôi việc

Trong trường hợp mà người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Đối với những người lao động đã làm việc đầy đủ và thường xuyên trong vòng 12 tháng trở lên. Mỗi năm làm việc, người lao động sẽ được bên phía sử dụng lao động trợ cấp cho 1 nửa tháng tiền lương.

Cụ thể như sau:

  • Đối với thời gian để tính trợ cấp thôi việc cho người lao động. Được tính bằng tổng thời gian mà người lao động đã làm việc thực tế để trừ đi khoảng thời gian mà người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Và trừ đi khoản thời gian làm việc mà người sừ dụng lao động đã sử dụng để chi trả phần trợ cấp thôi việc cho người lao động.
  • Đối với tiền lương được sử dụng để tính trợ cấp thôi việc. Tiền lương sẽ được tính bằng bình quân theo hợp đồng lao động. Áp dụng đối với 6 tháng liền kề của người lao động trước khi thôi việc.

Hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động khi nghỉ việc, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp khi đáp ứng được những điều kiện như sau:

  • Khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thực hiện chấm dứt hợp đồng làm việc. Ngoại trừ những trường hợp mà người lao động chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.
  • Trong khoản thời gian 24 tháng mà người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp trong vòng 12 tháng. Hoặc trong vòng 36 tháng trước khi người lao động nghỉ việc. Người này đóng đủ 12 tháng bảo hiểm trở lên.
  • Người lao động sau khi nghỉ việc đã nộp đầy đủ hồ sơ trợ cấp thất nghiệp ở trong trung tâm dịch vụ việc làm.
  • Kể từ ngày người lao động đã nộp hồ sơ lên trung tâm dịch vụ việc làm. Nhưng sau 15 ngày vẫn chưa tìm được công việc mới. Trừ những trường hợp mà người lao động đi công an nghĩa vụ hoặc đi nghĩa vụ quân sự. Hoặc trừ trường hợp mà người lao động đi học và có thời hạn trong vòng 12 tháng trở lên. Hoặc người lao động đang trong tình trạng bị tam giam, hoặc bị phạt tù.

Kết luận

Như vậy có thể thấy rằng, khi mà người lao động nghỉ việc. Trong đó, lí do nghỉ việc của người lao động chính đáng. Người lao động sẽ được bên sử dụng lao động hỗ trợ nhiền khoản. Và ngược lại, ở trong trường hợp mà người lao động nghỉ ngang hoặc người lao động nghỉ trái luật. Nhiều trường hợp người lao động sẽ phải đối mặt với nhiều bất lợi.

Xem thêm:

Những điều cần biết về trợ cấp thôi việc năm 2020

Chi tiết về mức hưởng và thời gian tính trợ cấp mất việc

Hợp đồng trọn gói nhìn từ góc độ kiểm toán viên tại Việt Nam

Ký hợp đồng với người đã có việc làm ở nơi khác, cần lưu ý gì?