Kinh nghiệm Mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán trong doanh...

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán trong doanh nghiệp là gì?

5601

Tổ chức bộ máy kế toán là hoạt động đóng vai trò quyết định đến tính hiệu quả, chất lượng làm việc của bộ phận kế toán của doanh nghiệp. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán trong doanh nghiệp. áo len đỏ, bàn, Công nghệ

1. Khái niệm mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán tức là công tác kế toán được phân bổ chủ yếu cho các đơn vị cấp dưới. Các công việc kế toán thực hiện ở cấp trên chủ yếu là tổng hợp và lâp báo cáo tài chính tổng hợp toàn doanh nghiệp. Trong mô hình này, phòng kế toán trung tâm được lập tại đơn vị chính. Còn các đơn vị kế toán phụ thuộc đều có tổ chức kế toán riêng và đã được phân cấp tự quản lý tài chính của mình. Quan hệ giữa phòng kế toán cấp trên với bộ phận kế toán phụ thuộc là quan hệ chỉ đạo nghiệp vụ và tiếp nhận thông tin thông qua chế độ báo cáo kế toán do đơn vị quy định.

2. Nhiệm vụ của các cấp đơn vị kế toán

a. Nhiệm vụ của phòng kế toán trung tâm

  • Thực hiện các công tác kế toán phát sinh ở đơn vị chính.
  • Xây dựng và quản lý kế hoạch tài chính của toàn doanh nghiệp.
  • Hướng dẫn và kiểm tra công tác kế toán tại các đơn vị phụ thuộc.
  • Tiếp nhận và kiểm tra báo cáo tài chính của các đơn vị phụ thuộc gửi lên sau đó lập báo cáo tài chính tổng hợp toàn doanh nghiệp.

b. Nhiệm vụ của phòng kế toán tại các đơn vị phụ thuộc

  • Tổ chức thực hiện toàn bộ công tác kế toán ở đơn vị phụ thuộc.
  • Xây dựng và quản lý kế hoạch tài chính của đơn vị phụ thuộc.
  • Lập báo cáo tài chính của đơn vị phụ thuộc sau đó gửi lên phòng kế toán trung tâm.

3. Ưu và nhược điểm của mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán

a. Ưu điểm

Do công tác kế toán gắn liền với cơ sở sản xuất kinh doanh nơi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế. Chứng từ kế toán phát sinh tại đơn vị nào, đơn vị đó tự thanh toán và hạch toán không phải gửi chứng từ về phòng kế toán trung tâm. Nhờ đó làm tăng tính chính xác, kịp thời của công tác kế toán.

b. Nhược điểm

Do phân nhiều cấp nên bộ máy kế toán sẽ cồng kềnh. Việc tổng hợp số liệu kế toán ở phòng kế toán trung tâm sẽ lớn và dễ bị chậm tiến độ do phải đợi số liệu kế toán của các đơn vị phụ thuộc gửi lên.

4. Đối tượng áp dụng mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán

Mô hình tổ chức kế toán này thường được áp dụng đối với những đơn vị có quy mô sản xuất kinh doanh lớn có nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, địa bàn hoạt động rộng. Các đơn vị phụ thuộc ở xa trung tâm chỉ huy được phân cấp tự quản lý. Như vậy, bài viết trên đã giới thiệu đến các bạn mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán trong doanh nghiệp. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình làm kế toán.

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Hạch toán tài khoản 631 – Giá thành sản xuất theo hướng dẫn của Thông tư 200

Hạch toán tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp theo hướng dẫn của Thông tư 200

Hạch toán tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu theo hướng dẫn của Thông tư 200