Kế Toán Tổng Hợp Định khoản - Hạch toán Phương pháp đơn giản nhất để hạch toán trong công ty du...

Phương pháp đơn giản nhất để hạch toán trong công ty du lịch

585
Business team Consulting meeting working and brainstorming new business project finance investment concept.

Mỗi công ty, mỗi ngành nghề đều sẽ có những cách hạch toán khác nhau. Đối với công ty du lịch, dựa vào đặc điểm ngành  nghể của nó nên các hạch toán công ty du lịch hoàn toàn khác biệt so với những ngành khác. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các kế toán viên hạch toán cho công ty du lịch.

Hướng dẫn hạch toán công ty du lịch cho kế toán viên

Công việc của kế toán viên khi giao dịch thành công

Khi bên nhân viên sale đã thực hiện giao dịch thành công các tour du lịch. Kế toán viên cần phải thực hiện một số những công việc như sau:

 • Kế toán viên sẽ lập chi tiết về tour du lịch cho công ty. Bao gồm chi phí về nhân công, xe đi lại, chi phí quà cáp. Và một số những khoản chi phí mang tính chất phụ như các khoản tiền chi cho quà tặng hay cho trơi.
 • Thu thập lại danh sách toàn bộ khách du lịch của công ty. Sau đó kế toán viê sẽ dư chi các khoản để giảm thiểu tối đa nhất các khoản chi phí thực sự không cần thiết.
 • Mua bảo hiểm cho khách hàng dựa trên danh sách đã được đưa
 • Nhắc nhở người điều hành tour du lịch đó phải cẩn trọng. Tất cả các giao dịch đều cần phải có đầy đủ hóa đơn.
 • Theo dõi và thu thập các hóa đơn chứng từ đã được lập của công ty

Hướng dẫn hạch toán công ty du lịch

Kết chuyển các lợi nhuận chưa phân phối trong đầu năm

Tất cả các công ty đều phải thực hiện kết chuyển lợi nhuận vào thời điểm đầu năm. Lợi nhuận có thể là lợi nhuận chưa phân phối của năm năm nay hoặc lợi nhuận chưa phân phối của năm trước.

 1. Khi công ty lãi

Nếu trong trường hợp công ty lãi, kế toán viên sẽ ghi như sau:

 • Nợ TK 4212 – Bao gồm các lợi nhuận chưa được phân phối trong năm nay
 • Có TK 4211 – Bao gồm các khoản lợi nhuận vẫn chưa được phân phối trong năm trước.
 1. Khi công ty lỗ

Nếu trong trường hợp công ty bị lỗ, kế toán viên sẽ ghi như sau:

 • Có TK 4212 – Bao gồm các lợi nhuận chưa được phân phối trong năm nay
 • Nợ TK 4211 – Bao gồm các khoản lợi nhuận vẫn chưa được phân phối trong năm trước.

Xác định nghĩa vụ và lệ phí môn bài phải nộp

Hướng dẫn hạch toán công ty du lịch cho kế toán viên

Kế toán viên có thể xác định dựa trên công thức như sau:

Số thuế phải đóng = Kê khai + Nộp thuế môn bài

Chi tiết về bậc thuế và mức đóng thuế môn bài dành cho các công ty du lịch

 • Bậc 1. Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ. Doanh nghiệp này không cần nộp thuế môn bài.
 • Bậc 2. Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 5 tỷ đến10 tỷ. Doanh nghiệp này phải nộp 2 triệu thuế môn bài.
 • Bậc 3. Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ. Doanh nghiệp này phải nộp 1.500.000 đồng thuế môn bài.
 • Bậc 4. Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư dưới 2 tỷ. Doanh nghiệp này phải nộp 2.000.000 đồng thuế môn bài.

Lưu ý

Đối với các công ty, các doanh nghiệp, đơn vị mới thành lập. Mức thuế môn bài được quy định như sau:

 • Đơn vị nào thành lập trong khoản thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 30/6. Doanh nghiệp này vẫn sẽ phải nộp 100% thuế môn bài của cả năm kinh doanh đó.
 • Đơn vị nào thành lập từ đầu tháng 7 trở đi. Sẽ chỉ cần nộp 50% số thuế môn bài của cả năm đó.

Toàn bộ quy trình hạch toán

Tạm ứng cho người hướng dẫn và điều hành tour

Khi kế toán viên cho người điều hành tour tạm ứng, sẽ ghi như sau:

 • Nợ TK 141
 • Có TK 111, TK 112

Khi đã hoàn ứng, kế toán viên sẽ căn cứ vào trong quyết toán của tour để chuyển TK 141 qua TK 621 hoặc TK 622. Ghi như sau:

 • Nợ TK 621, 622, 627, 112, 111
 • Nợ TK 133
 • Có TK 141

Khách hàng ứng trước tiền tour du lịch

Nếu trong trường hợp khách hàng ứng trước tiền tour du lịch, kế toán viên sẽ ghi lại như sau:

 • Nợ TK 111 và 112
 • Có TK 131

Trả trước cho những nhà cung cấp các dịch vụ

Khi kế toán viên tiến hành trả trước cho các nhà cung cấp dịch vụ có sự liên quan đến tour du lịch. Kế toán viên sẽ ghi lại như sau:

 • Nợ TK 331
 • Có TK 111, 112, 141..

Xem thêm:

Kế toán trưởng và kế toán tổng hợp khác nhau như thế nào?

Hiểu rõ mối quan hệ mật thiết giữa Tài khoản kế toán và bảng cân đối kế toán

Hướng dẫn chi tiết kế toán giá thành trong công ty vận tải