Kinh nghiệm Phân biệt phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định...

Phân biệt phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ

27026
Jompran

Đối với kế toán hàng tồn kho, chắc chắn đã được làm quen với hai phương pháp kiểm kê hàng tôn kho. Bao gồm phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ.

Phân biệt PP kê khai thường xuyên và PP kiểm kê định kỳ

Nội dung của hai phương pháp

Phương pháp kê khai thường xuyên

 • Đối với các hàng hóa đang có sẵn trong kho. Kế toán viên sẽ thực hiện theo dõi và kê khai thường xuyên về tình hình hàng hóa có sẵn trong đó. Và sau đó kế toán viên sẽ thể hiện tính hệ thống của hàn hóa ở trong sổ kế toán.
 • Kế toán viên sẽ sử dụng những tài khoản kế toán để xác định các thông tin liên quan đến tài khoản kế toán.
 • Kế toán viên cần phải xác định liên tục và tại mọi thời điểm, kế toán viên cần phải đánh giá được giá trị của hàng tồn kho.

Phương pháp kê khai định kỳ

 • Đối với phương pháp này, nó sẽ chỉ có vai trò phản ánh lên giá trị của hàng tồn kho tại thời điểm đầu kỳ và thời điểm cuối kỳ của kỳ kế toán.
 • Phương pháp này không thể phản ánh được chi tiết các thông tin của quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa. Những thông tin được thực hiện ở ngay trong kỳ kế toán.
 • Khi áp dụng phương pháp này, giá trị của toàn bộ hàng hoá trong kho sẽ được xác định dựa trên các công thức cụ thể.

Đối tượng áp dụng của hai phương pháp

Phương pháp kiểm kê thường xuyên

Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất chủ yếu. Ví dụ như các doanh nghiệp xây lắp hoặc các doanh nghiệp công nghiệp. Những doanh nghiệp chuyên kinh doanh các mặt hàng, thiết bị có giá trị cao như máy móc, hàng chất lượng và kỹ thuật cao.

Phương pháp kiểm kê định kỳ

Phương pháp này thường được áp dụng đối với các doanh nghiệp kinh doanh nhiều chủng loại và vật tư. Kinh doanh các hàng hóa, mẫu mã có quy cách khác nhau. Những mặt hàng có giá trị thấp hoặc những mặt hàng được sản xuất thường xuyên.

Chứng từ sử dụng cho hai phương pháp

Phân biệt PP kê khai thường xuyên và PP kiểm kê định kỳ

Phương pháp kiểm kê thường xuyên

 • Phiếu nhập kho và phiếu xuất kho
 • Biên bản kiểm kê hàng hóa tồn kho

 Phương pháp kiểm kê định kỳ

Kế toán viên sẽ ghi giá thành và thực hiện  hạch toán dựa trên những chứng từ xuất nhập hàng hóa ghi ở trong kho hàng vói chu kỳ kinh doanh đã nhận được từ thủ kho.

Những tài khoản sử dụng

Phương pháp kiểm kê thường xuyên

Sử dụng các tài khoản như TK 152, TK 153, TK 154, TK 156, TK 157,..

Phương pháp kiểm kê định kỳ

Sử dụng các tài khoản như TK 111, TK 112, TK 113, TK 611, TK 331,….

Cách hạch toán cho hai phương pháp

Phương pháp kiểm kê thường xuyên

Kế toán viên sẽ dựa vào những tài khoản kế toán để có thể phản ánh tình hình biế động của hàng tồn kho

Phương pháp kiểm kê định kỳ

Kế toán viên dựa vào những thông tin đã nhận được từ đầu kỳ và cuồi ký. Kế toán viên sẽ phản ánh giá trị hàng tồn kho và các tài khoản kế toán.

Ưu điểm và nhược điểm

Phương pháp kiểm kê thường xuyên

Ưu điểm

 • Có thể xác định được giá trị hàng tồn kho vào bất cứ thời điểm nào. Bởi vì thông tin sẽ được cập nhật một cách liên tục.
 • Thông tin được cập nhật thường xuyên, giúp doanh nghiệp nắm được tình hình của doanh nghiệp và có những bước đi đúng đắn.
 • Hạn chế được tối đa các sai sót trong suốt quá trình quản lý và kê khai hàng tồn kho

Nhược điểm

Vì phải ghi chép thông tin liên tục. Có thể tạo nên áp lực cho kế toán viên

Phương pháp kiểm kê định kỳ

Ưu điểm

 • Đơn giản và không cần phải kê khai, hạch toán liên tục
 • Giảm được nhiều khối lượng thông tin được lưu trữ ở trong hồ sơ

Nhược điểm

 • Nếu như xảy ra các hoạt động trục trặc trong quá trình làm việc. Doanh nghiệp sẽ không thể điều chỉnh được linh hoạt các hoạt động.
 • Sự thiếu chính xác về hàng hóa có thể gây ra trở ngại lớn trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Xem thêm:

Hướng dẫn chi tiết kế toán giá thành trong công ty vận tải

Cách giảm hàng tồn kho ảo mà kế toán cần nắm rõ

Hiểu rõ mối quan hệ mật thiết giữa Tài khoản kế toán và bảng cân đối kế toán