Nổi bật 2 Tổng hợp những phím tắt trong Word bạn nên biết

Tổng hợp những phím tắt trong Word bạn nên biết

1447

Sử dụng các phím tắt trong Word sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian thao tác với văn bản, từ đó nâng cao hiệu suất công việc của mình. Hãy đọc bài viết sau để biết những phím tắt trong Word thông dụng nhất mà bạn nên biết.

Tổng hợp những phím tắt trong Word bạn nên biết

1. Các phím F

 • F1: Trợ giúp.
 • F4: Lặp lại lệnh vừa làm.
 • F5: Di chuyển đến trang số.
 • F7: Kiểm tra lỗi chính tả với Tiếng Anh.
 • F8: Mở rộng vùng được chọn.
 • F12: Thực hiện lưu với tên mới.
 • Shift + F1: Định dạng cỡ chữ.
 • Shift + F2 = F7.
 • Shift + F3: chuyển đổi viết hoa chữ đầu tiên, viết hoa, viết thường.
 • Shift + F7: Thực hiện tìm từ đồng nghĩa.
 • Shift + F8: Thu nhỏ vùng được chọn.
 • Shift + F10: Hiển thị ngữ cảnh (tương ứng với kích chuột phải).
 • Shift + F12: Lưu văn bản.
 • Ctrl + F1: Tắt thanh công cụ.
 • Ctrl + F2: Xem trước khi in.
 • Ctrl + F3: Chuyển đổi chữ hoa – thường.
 • Ctrl + F4: Đóng cửa sổ văn bản.
 • Ctrl + F6: Di chuyển sang cửa sổ văn bản kế tiếp.
 • Ctrl + F9: Chèn thêm một trường trống.
 • Ctrl + F10: Phóng to, thu nhỏ kích thước cửa sổ
 • Ctrl + F11: Khóa một trường.
 • Ctrl + F12: Mở văn bản hiện có.
 • Ctrl + Shift + F5: Mở Unikey.
 • Ctrl + Shift + F6: Mở Unikey Toolkit.
 • Ctrl + Shift + F8: Mở rộng vùng chọn và khối.
 • Ctrl + Shift + F9: Ngắt liên kết một trường
 • Ctrl + Shift + F11: Mở khóa một trường.
 • Ctrl + Shift + F12: Xem trước khi in.
 • Alt + F4: Thoát khỏi trang soạn thảo.
 • Alt + F5: Thu nhỏ kích thước cửa sổ.
 • Alt + F7: Tìm lỗi chính tả và ngữ pháp trong Tiếng Anh.
 • Alt + F10: Kích hoạt thanh công cụ chuẩn.
 • Alt + F11: Hiển thị cửa số Visual Basic.
 • Alt + Shift + F1: Di chuyển đến trường phía trước.
 • Alt + Shift + F2: Thực hiện lưu văn bản.
 • Ctrl + Alt + F1: Hiển thị thông tin hệ thống.
 • Ctrl + Alt + F2: Thực hiện mở văn bản.

2. Phím định dạng

 • Ctrl + B: Định dạng in đậm.
 • Ctrl + I: Định dạng in nghiêng.
 • Ctrl + U: Định dạng gạch chân liền giữa các từ.
 • Ctrl + Shift + D: Định dạng gạch chân kép liền giữa các từ.
 • Ctrl + Shift + W: Định dạng gach chân dưới mỗi từ.
 • Ctrl + D/ Ctrl + Shift + F/ Ctrl + Shift + P: Mở hộp thoại định dạng văn bản
 • Ctrl + E: Định dạng căn giữa văn bản.
 • Ctrl + J: Định dạng căn đều 2 lề văn bản.
 • Ctrl + L: Định dạng căn trái văn bản.
 • Ctrl + R: Định dạng căn phải văn bản.
 • Ctrl + M: Định dạng thụt đầu dòng cho đoạn văn bản.
 • Ctrl + Shift + M: Bỏ định dạng thụt đầu dòng đoạn văn bản.
 • Ctrl + Q: Xóa định dạng căn lề đoạn văn bản.
 • Ctrl + ]: Tăng cỡ chữ lên 1 cỡ.
 • Ctrl + [: Giảm cỡ chữ 1 cỡ
 • Ctrl + Shift + “>”: Tăng cỡ chữ lên 2 cỡ.
 • Ctrl + Shift + “<”: Giảm cỡ chữ 2 cỡ
 • Shift + Các phím di chuyển lên xuống, trái phải: chọn kí tự, từ, đoạn văn bản.
 • Ctrl + A: Chọn toàn bộ văn bản.
 • Ctrl + Shift + A/K: Chuyển chữ hoa thành chữ thường.
 • Ctrl + Shift + C: Sao chép định dạng đoạn văn bản cần sao chép.
 • Ctrl + Shift + V: Dán định dạng đoạn văn bản đã được sao chép.
 • Ctrl + Shift + S: Tạo style (dùng trong mục lục tự động).
 • Ctrl + Shift + N: Cửa sổ dạng Normal.
 • Ctrl + Shift + Q: Cửa sổ dạng Symbol
 • Ctrl + Alt + N: Cửa sổ ở dạng Normal.
 • Ctrl + Alt + O: Cửa sổ ở dạng Outlien.
 • Ctrl + Alt + P: Cửa sổ ở dạng Print Layout.
 • Ctrl + Alt + L: Đánh các kí tự đầu dòng dạng số hoặc chữ tự động.
 • Ctrl + Alt + F/D: Ghi chú ở dưới chân trang soạn thảo.
 • Ctrl + Alt + M: Ghi chú ở ngay dòng để con trỏ.
 • Ctrl + Alt + 1: Tạo heading 1.
 • Ctrl + Alt + 2: Tạo heading 2.
 • Ctrl + Alt + 3: Tạo heading 3.
 • Ctrl + Shift + Z: Xóa định dạng.
 • Ctrl + Sapce: Khôi phục định dạng font chữ mặc định.
 • CTRL + SHIFT + H: chuyển đổi dạng thức( ko gõ được chữ).

3. Phím di chuyển:

 • Các phím lên xuống một hàng, sang trái, phải kí tự.
 • End, Home: Trở về đầu hoặc cuối dòng đang đặt con trỏ.
 • Ctrl + Home: Về đầu dòng văn bản.
 • Ctrl + End: về cuối dòng văn bản.
 • Tab: Cách/ di chuyển sang cột khác/ tạo hàng mới nếu đang ở cột cuối cùng trong table.
 • Ctrl + Q: Lùi đoạn văn bản ra sát lề (chỉ dùng sau khi đã sử dụng tab)
 • Enter: Xuống dòng. Ngắt đoạn.
 • Ctrl + Enter: Ngắt trang sang trang mới.
 • ESC: Đóng cửa số chức năng.
 • Ctrl + ESC: Khởi động menu start
 • Alt + Tab: Chuyển cửa sổ làm việc.
 • Starrt + D: Chuyển ra màn hình desktop
 • Start + E: Mở cửa sổ My computer

4. Phím chức năng

 • Ctrl + N: Tạo một trang soạn thảo mới.
 • Ctrl + O: Mở trang soạn thảo đã có.
 • Ctrl + S: Lưu lại văn bản trong trang soạn thảo.
 • Ctrl + C: Sao chép kí tự, dòng, đoạn văn bản được chọn.
 • Ctrl + X: Cắt kí tự, dòng, đoạn văn bản được chọn.
 • Ctrl + V: Dán kí tự, dòng, đoạn văn bản được chọn.
 • Ctrl + F: Tìm kiếm từ, cụm từ có trong văn bản.
 • Ctrl + H: Mở công cụ tìm kiếm, thay thế từ, cụm từ có trong văn bản.
 • Ctrl + P: Mở hộp thoại In văn bản.
 • Ctrl + G: Mở cửa sổ trang số.
 • Ctrl + K: Tạo liên kết.
 • Ctrl + Z: Bỏ qua thao tác vừa thực hiện.
 • Ctrl + Y: Phục hồi trạng thái trước khi sử dụng lệnh Ctrl + Z.
 • Ctrl + W / Ctrl + F4/ Alt +F4: Đóng trang soạn thảo

5. Phím xóa đối tượng:

 • Backspace / Ctrl + Backspace: Xóa ký tự trước con trỏ.
 • Delete / Ctrl + Delete: Xóa kí tự sau con trỏ

6. Phím tạo chỉ số:

 • Ctrl + Shift + “+”: Tạo chỉ số trên.( Ví dụ m3).
 • Ctrl + “+”: Tạo chỉ số dưới.( Ví dụ: H2)

7. Các phím chức năng khác:

 • Crtl + 1: Giãn dòng đơn
 • Crtl + 2: Giãn dòng đôi
 • Crtl + 5: Giãn dòng 1,5
 • Crtl + 0(zero) : Thêm độ giãn dòng đơn đoạn trước con trỏ chuột.

Như vậy, bài viết trên đã giới thiệu tới các bạn những phím tắt trong Microsoft Word. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình soạn thảo văn bản trên Word. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Hướng dẫn đóng dấu bản quyền (Watermark) vào văn bản Word

Cách dùng Track Changes để theo dõi lịch trình sửa đổi văn bản Word

Hướng dẫn cách tạo khung viền cho văn bản Word