Kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ Những điều cần biết khi đăng ký cấp mã số thuế bằng...

Những điều cần biết khi đăng ký cấp mã số thuế bằng phương thức điện tử

240
Accountant calculating profit with financial analysis graphs. Notebook, glasses and calculator lying on desk. Accountancy concept. Cropped view.

Việc đăng ký và cấp mã số thuế ngày nay cũng được hiện đại và công nghệ hóa. Sử dụng phương thức điện tử vừa tiện lợi, nhanh chóng lại chính xác. Hãy cùng bài viết sau đây tìm hiểu trình tự này làm như thế nào bạn nhé!

Đối tượng và quy trình đăng ký cấp mã số thuế bằng phương thức điện tử

Đăng ký thuế và các đối tượng đăng ký thuế điện tử

Đăng ký thuế điện tử là hành động người nộp thuế đăng ký theo quy định của Pháp luật. Nhưng có một điểm khác là phương thức điện tử. Sau đó, cơ quan thuế sẽ tiếp nhận hồ sơ và kiểm duyệt, thông báo kết quả đến người đăng ký.

Theo Thông tư 110/2015/TT-BTC, những người có thể đăng ký cấp mã số thuế qua cổng thông tin điện tử. Cụ thể bao gồm:

Tổ chức kinh tế

  • Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực chuyên ngành không đăng ký doanh nghiệp qua cơ quan đăng ký kinh doanh
  • Đơn vị vũ trang
  • Các tổ chức kinh tế thuộc sở hữu của tổ chức chính trị… hoạt động kinh doanh nhưng không phải đăng ký doanh nghiệp qua cơ quan.
  • Tổ chức không hoạt động kinh doanh, sản xuất nhưng có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
  • Tổ chức, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ thuế nhưng được hoàn thuế.

Các tổ chức khác

  • Nhà thầu, thầu nước ngoài, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí
  • Hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể
  • Cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân…

Ba bước đăng ký cấp mã số thuế bằng phương thức điện tử

Các bước đăng ký và cấp mã số thuế bằng phương thức điện tử

Cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn đăng ký cấp mã số thuế bằng phương thức điện tử. Nhưng nếu đã sử dụng hình thức này thì phải tuân thủ những trình tự bắt buộc, theo quy định của Pháp luật.

Bước 1:Nộp hồ sơ điện tử

Đầu tiên, người nộp thuế cần hoàn tất hồ sơ của mình theo quy định. Nhưng dưới dạng điện tử. Sau đó, truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế để nộp. Người dùng cần hoàn tất tờ khai đăng ký thuế và đính kèm hồ sơ của mình với tờ khai.

Tờ khai được quy định cụ thể theo mẫu nào, được quy định tại Điều 7 của Thông tư 95/2016/TT-BTC.

Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận, xử lý hồ sơ, thông báo kết quả

Sau khi nhận được hồ sơ mà người đăng ký gửi tới, Cổng thông tin sẽ tiếp nhận,  xử lý. Sau đó, việc thông báo kết quả sẽ được gửi lại cho người nộp qua địa chỉ đã được khai trên hồ sơ. Do đó, khi điền tờ khai, bạn nên điền một cách cẩn thận và kiểm tra kỹ lưỡng.

Thời hạn Cổng thông tin điện tử tiếp nhận và xử lý hồ sơ và 3 ngày làm việc. Kể từ ngày họ nhận được hồ sơ đăng ký thuế của người gửi.

Bước 3: Sau khi được cấp mã số thuế

Người đăng ký sau khi được cấp mã số thuế cần hoàn thành nốt nghĩa vụ của mình. Đó chính là đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế. Nhớ tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

Trường hợp đủ và không đủ điều kiện cấp mã số thuế

Trường hợp đủ điều kiện

Nếu như hồ sơ của bạn được duyệt, Cơ quan thuế sẽ gửi thông báo về việc chấp nhận cho bạn. Địa chỉ gửi sẽ là địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế. Trên thông báo sẽ quy định cụ thể thời gian bạn sẽ nhận được kết quả là ngày bao nhiêu.

Nếu 2 bộ hồ sơ đăng ký thuế bằng giấy và bằng điện tử của hai khớp nhau. Cơ quan thuế sẽ gửi Chứng nhận cho bạn mà không yêu cầu gì thêm

Nếu như 2 bộ hồ sơ không khớp nhau thì người nộp thuế sẽ phải giải trình, bổ sung hồ sơ.

Trường hợp không đủ điều kiện

Cũng có những trường hợp không đủ điều kiện cấp mã số thuế. Khi ấy, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ. Hoặc yêu cầu người nộp giải trình, bổ sung thông tin thông qua Cổng điện tử.

Trên đây là một số thông tin về trình tự, thủ tục bạn cần thực hiện khi đăng ký cấp mã số thuế. Lưu ý những điều nêu trên để được cơ quan thuế giải quyết một cách nhanh chóng bạn nhé!

Xem thêm

Cách tách thương và số dư bằng hàm QUOTIENT và hàm MOD trong Excel

Tất tần tật về tài khoản 242 – Chi phí trả trước dài hạn

Những lưu ý cần nắm khi đăng ký mã số thuế TNCN 2020